ČSN P CEN/TR 12101-4 (389700) Aktuální vydání

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 4: Instalování zařízení pro odvod kouře a tepla

ČSN P CEN/TR 12101-4 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 4: Instalování zařízení pro odvod kouře a tepla
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro instalaci ZOKT v stavebních objektech. Tato norma specifikuje schopnost zařízení plnit požadované technické paramenty ZOKT, jak jsou specifikovány návrhem tohoto zařízení. Tato norma má pomoci realizovat instalované zařízení podle projektové dokumentace požárního odvětrání, nestanoví však, jak má být návrh proveden. Tato norma rovněž zahrnuje požadavky na komponenty a na kompatibilitu mezi komponenty s cílem splnění požadavků na instalované zařízení. Tato norma obsahuje požadavky týkající se montáže, instalace, uvedení do provozu, funkčního zkoušení, údržby, pravidelného servisu a pravidelných zkoušek ZOKT.

Označení ČSN P CEN/TR 12101-4 (389700)
Katalogové číslo 85677
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 4. 2010
Datum účinnosti 1. 5. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963856773
Tato norma nahradila ČSN P CEN/TR 12101-4 (389700) z března 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12101-1 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 1: Technické podmínky pro kouřové zábrany

ČSN EN 12101-10 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 10: Zásobování energií

ČSN EN 12101-2 ed. 2 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 2: Odtahová větrací zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla

ČSN EN 12101-3 ed. 2 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla

ČSN EN 12101-6 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 6: Technické podmínky pro zařízení pracující na principu rozdílu tlaků - Sestavy

ČSN EN 12101-7 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 7: Potrubí pro odvod kouře

ČSN EN 12101-8 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 8: Klapky pro odvod kouře

ČSN P CEN/TR 12101-5 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 5: Směrnice k funkčním doporučením a výpočetním metodám pro větrací systémy odvodu kouře a tepla