ČSN EN 12101-8 (389700)

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 8: Klapky pro odvod kouře

ČSN EN 12101-8 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 8: Klapky pro odvod kouře
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma se vztahuje na klapky pro odvod kouře uváděné na trh a určené k provozu jako součást systému pracujícího na principu rozdílů tlaků nebo jako součást zařízení pro odvod kouře a tepla. Tato norma specifikuje požadavky a uvádí odkazy na zkušební metody definované pro klapky pro odvod kouře a jejich přidružené součásti, jako jsou ovladače, které jsou určeny k instalování v takových zařízeních v budovách. Také stanovuje postup hodnocení shody těchto výrobků s požadavky této normy. Kromě toho jsou zde také uvedena ustanovení o označování a informace o instalaci a údržbě těchto výrobků.
Tato evropská norma rozlišuje dvě kategorie klapek pro odvod kouře, tj. klapky pro odvod kouře z jednoho úseku a klapky pro odvod kouře z více úseků.
Klapky pro odvod kouře pokryté touto evropskou normou se mohou instalovat do potrubí pro odvod kouře nebo na povrch potrubí. Také se mohou instalovat do stěny, podlahy nebo stropního/střešního prvku nebo na povrch těchto prvků.
K zabránění duplicity jsou zde odkazy na celou řadu dalších norem. Z tohoto důvodu je potřebné tuto normu pro podrobnosti zkoušení v peci vykládat ve spojení s EN 13501-4, EN 1366-10 a EN 1366-2.
Tato norma nebere v úvahu detaily škodlivých a/nebo korozních účinků, které mohou být způsobeny přítomností chemické látky v atmosféře, které jsou zařízením nasávány úmyslně nebo neúmyslně.

Označení ČSN EN 12101-8 (389700)
Katalogové číslo 89085
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 10. 2011
Datum účinnosti 1. 11. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963890852
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12101-1 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 1: Technické podmínky pro kouřové zábrany

ČSN EN 12101-10 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 10: Zásobování energií

ČSN EN 12101-2 ed. 2 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 2: Odtahová větrací zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla

ČSN EN 12101-3 ed. 2 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla

ČSN EN 12101-6 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 6: Technické podmínky pro zařízení pracující na principu rozdílu tlaků - Sestavy

ČSN EN 12101-7 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 7: Potrubí pro odvod kouře

ČSN P CEN/TR 12101-4 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 4: Instalování zařízení pro odvod kouře a tepla

ČSN P CEN/TR 12101-5 (389700)
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 5: Směrnice k funkčním doporučením a výpočetním metodám pro větrací systémy odvodu kouře a tepla