ČSN EN ISO 6507-1 (420374) Nové vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 1: Zkušební metoda

ČSN EN ISO 6507-1 Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 1: Zkušební metoda
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje metodu zkoušení tvrdosti podle Vickerse pro tři různé rozsahy zkušebního zatížení u kovových materiálů včetně tvrdokovů a dalších slinutých karbidů kovových povlaků a dalších anorganických povlaků.
V tomto dokumentu je zkouška tvrdosti podle Vickerse specifikována pro délky úhlopříček vtisku od 0,020 mm do 1,400 mm. Využití této metody ke stanovení tvrdosti podle Vickerse pro menší vtisky leží mimo rámec tohoto dokumentu, jelikož výsledky by byly poznamenány velkými nejistotami díky omezením optického měření a nedokonalostmi geometrie hrotu.
Tvrdost podle Vickerse specifikovaná v tomto dokumentu je rovněž použitelná na kovové a jiné anorganické povlaky, včetně povlaků galvanických, autokatalytických, nástřikových a anodických povlaků na hliníku.
Tento dokument je použitelný pro kolmá měření k povrchu povlaku a na měření příčných řezů za předpokladu, že charakteristiky povlaku (hladkost, tloušťka atd.) umožňují přesné odečítání úhlopříčky vtisku.
Tento dokument neplatí pro povlaky s tloušťkou menší než 0,030 mm, pokud se zkouší kolmo k povrchu povlaku. Tato norma neplatí pro povlaky s tloušťkou menší než 0,100 mm při zkoušení na příčném řezu povlaku. ISO 14577-1 lze použít pro stanovení tvrdosti z menších vtisků.
K rutinní kontrole zkušebního stroje v provozu uživatelem je stanovena metoda periodického ověřování.
Pro specifické materiály a/nebo výrobky existují příslušné mezinárodní normy.

Označení ČSN EN ISO 6507-1 (420374)
Katalogové číslo 519298
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 5. 2024
Datum účinnosti 1. 6. 2024
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135192984
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 6507-1 (420374) z března 2024
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 6507-2 (420374)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů

ČSN EN ISO 6507-3 (420374)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 3: Kalibrace referenčních destiček

ČSN EN ISO 6507-4 (420374)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti

foo