Třída 42 - HUTNICTVÍ

Zobrazit obsah třídy 42 - Hutnictví

ČSN EN 10020 (420002) - červen 2001 aktuální vydání

Definice a rozdělení ocelí

190 Kč

ČSN 42 0003 (420003) - červenec 1973

Metalografie oceli. Názvosloví

230 Kč

ČSN EN ISO 4885 (420004) - červen 2019 aktuální vydání

Železné materiály - Tepelné zpracování - Slovník

550 Kč

ČSN EN 1560 (420005) - prosinec 2011 aktuální vydání

Slévárenství - Systém označování litiny - Značky materiálů a číselné označování materiálů

230 Kč

ČSN 42 0006 (420006) - červenec 1970

Číselné označování a rozdělení slitin železa na odlitky

190 Kč

ČSN EN 10168 (420007) - duben 2005

Ocelové výrobky - Dokumenty kontroly - Přehled a popis údajů

230 Kč

ČSN 42 0008 (420008) - srpen 1987

Úchylky tvaru a polohy hutních výrobků

230 Kč

ČSN EN 10204 (420009) - srpen 2005 aktuální vydání

Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.13t

210 Kč

ČSN 42 0010 (420010) - březen 1974

Barevné označování ocelí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 10.79, Zb 2.84t, Zc 6.91t, Z4 11.96t

732 Kč

ČSN EN 10027-1 (420011) - říjen 2017 aktuální vydání

Systémy označování ocelí - Část 1: Stavba značek oceli

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.20t

460 Kč

ČSN EN 10027-2 (420011) - srpen 2016 aktuální vydání

Systémy označování ocelí - Část 2: Systém číselného označování

340 Kč

ČSN EN 10372 (420012) - říjen 2021 aktuální vydání

Systém sledování kvality plochých ocelových výrobků za použití čárového kódu - Tisk, evidence a zpracovávání informací

230 Kč

ČSN ISO 16020 (420013) - prosinec 2007

Ocel pro betonářskou výztuž a předpínání betonu - Slovník

350 Kč

ČSN 42 0015 (420015) - leden 1968

Vady tvářených ocelových hutních výrobků. Názvosloví a třídění vad

1 870 Kč

ČSN EN 10163-1 (420016) - červenec 2005 aktuální vydání

Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.07t

250 Kč

ČSN EN 10163-2 (420017) - červenec 2005 aktuální vydání

Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 2: Plechy a široká ocel

190 Kč

ČSN EN 10163-3 (420018) - červenec 2005 aktuální vydání

Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 3: Tyče tvarové

190 Kč

ČSN EN ISO 9443 (420019) - září 2019 aktuální vydání

Třídy jakosti povrchu pro tyče a dráty válcované za tepla

230 Kč

ČSN EN 10067 (420023) - srpen 1998

Tyče ploché hlavičkové válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a hmotnosti a tolerance tvaru

190 Kč

ČSN EN 10342 (420026) - prosinec 2005

Magnetické materiály - Klasifikace izolací povrchu plechů a pásů pro elektrotechniku a výstřižků z nich zhotovených

190 Kč

ČSN 42 0030 (420030) - březen 1994

Ocelový a litinový odpad

230 Kč

ČSN EN ISO 18286 (420031) - listopad 2010

Plechy z korozivzdorné oceli válcované za tepla - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

190 Kč

ČSN EN 10056-2 (420032) - březen 1995

Tyče průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného "L" z konstrukčních ocelí. Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

125 Kč

ČSN EN 10024 (420033) - listopad 1996

Tyče průřezu "I" válcované za tepla se skloněnými přírubami. Tolerance tvaru a mezní úchylky rozměrů

190 Kč

ČSN EN 10034 (420033) - září 1995

Tyče průřezu "I" a "H" z konstrukčních ocelí. Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

190 Kč

ČSN EN 10051 (420034) - květen 2011 aktuální vydání

Kontinuálně za tepla válcované pásy a plechy stříhané z širokého pásu z nelegovaných a legovaných ocelí - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

230 Kč

ČSN EN ISO 9444-2 (420035) - listopad 2010

Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za tepla - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru - Část 2: Široký pás a plech

190 Kč

ČSN EN 10143 (420036) - listopad 2006 aktuální vydání

Ocelové plechy a pásy kontinuálně pokovené - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

230 Kč

ČSN EN 10048 (420037) - květen 2000

Ocelové úzké pásy válcované za tepla - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.00t, Oprava 2 12.04t

380 Kč

ČSN EN 10140 (420038) - prosinec 2006 aktuální vydání

Ocelový pás válcovaný za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

230 Kč

ČSN EN ISO 9445-1 (420039) - září 2010

Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru - Část 1: Úzký pás a pruhy

190 Kč

ČSN EN ISO 9445-2 (420039) - září 2010

Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru - Část 2: Široký pás a plech

230 Kč

ČSN EN 10001 (420041) - duben 1994

Definice a rozdělení surových želez

190 Kč

ČSN 42 0042 (420042) - březen 1970

Hutnické názvosloví. Ocel a její výroba

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 10.86t

465 Kč

ČSN EN 10139 +A1 (420043) - říjen 2020 aktuální vydání

Pásy z nízkouhlíkových ocelí válcované za studena, bez povlaku, pro tváření za studena - Technické dodací podmínky

230 Kč

ČSN EN 10079 (420044) - září 2007 aktuální vydání

Definice ocelových výrobků

770 Kč

ČSN EN 10251 (420047) - leden 2016 aktuální vydání

Magnetické materiály - Metody stanovení geometrických vlastností ocelových plechů a pásů pro elektrotechniku

230 Kč

ČSN EN 10266 (420048) - září 2004 aktuální vydání

Ocelové trubky, tvarovky a konstrukční duté profily - Symboly a definice termínů pro použití v normách na výrobky

230 Kč

ČSN EN ISO 3252 (420049) - květen 2021 aktuální vydání

Prášková metalurgie - Slovník

590 Kč

ČSN 42 0052 (420052) - září 1983

Hutní předvýrobky a výrobky z neželezných kovů a jejich slitin. Názvosloví

190 Kč

ČSN EN 515 (420053) - září 2017 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Výrobky tvářené - Označování stavů

340 Kč

ČSN 42 0054 (420054) - duben 1987

Neželezné kovy a jejich slitiny. Označování chemickými značkami

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 6.96t, Z2 3.99t, Z3 1.00t

221 Kč

ČSN 42 0055 (420055) - květen 1977

Neželezné kovy. Číselné označování těžkých a lehkých neželezných kovů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.96t, Z2 6.96t, Z3 3.99t, Z4 1.00t

318 Kč

ČSN 42 0056 (420056) - únor 1993

Tepelné zpracování neželezných kovů a jejich slitin. Rozdělení, názvosloví a definice

190 Kč

ČSN 42 0060 (420060) - září 1992

Vady hutních předvýrobků a výrobků z neželezných kovů a jejich slitin. Názvosloví a třídění vad

800 Kč

ČSN 42 0062 (420062) - září 1994

Vady výkovků z neželezných kovů a jejich slitin. Názvosloví a třídění vad

570 Kč

ČSN EN 10248-2 (420066) - duben 1998 aktuální vydání

Štětovnice válcované za tepla z nelegovaných ocelí - Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

190 Kč

ČSN EN 10249-2 (420067) - květen 1998 aktuální vydání

Štětovnice tvářené za studena z nelegovaných ocelí - Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

190 Kč

ČSN 42 0090-1 (420090) - červen 1976

Materiál pro tepelná energetická zařízení

550 Kč

ČSN 42 0090-2 (420090) - červen 1976

Materiál pro tepelná energetická zařízení. Plechy

32 Kč

ČSN 42 0090-3 (420090) - červen 1976

Materiál pro tepelná energetická zařízení. Trubky

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN 42 0090-4 (420090) - červen 1976

Materiál pro tepelná energetická zařízení. Výkovky a výlisky

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN 42 0090-5 (420090) - červen 1976

Materiál pro tepelná energetická zařízení. Tyče na spojovací části

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN 42 0090-6 (420090) - červen 1976

Materiál pro tepelná energetická zařízení. Tyče tvarové válcované za tepla nebo tažené za studena

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN 42 0090-7 (420090) - červen 1976

Materiál pro tepelná energetická zařízení. Oceli na odlitky

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN 42 0090-8 (420090) - červen 1976

Materiál pro tepelná energetická zařízení. Šedá, temperovaná a tvárná litina

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ISO 4200 (420091) - březen 1994

Trubky ocelové svařované a bezešvé s hladkými konci. Všeobecné tabulky rozměrů a hmotností na jednotku délky

230 Kč

ČSN EN 10220 (420092) - březen 2005 aktuální vydání

Bezešvé a svařované ocelové trubky - Rozměry a hmotnosti na jednotku délky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.13t

210 Kč

ČSN EN 10305-1 (420093) - listopad 2016 aktuální vydání

Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Bezešvé trubky tažené za studena

350 Kč

ČSN EN 10305-2 (420093) - listopad 2016 aktuální vydání

Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Svařované trubky tažené za studena

340 Kč

ČSN EN 10305-3 (420093) - listopad 2016 aktuální vydání

Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 3: Svařované trubky kalibrované za studena

340 Kč

ČSN EN 10305-4 (420093) - prosinec 2016 aktuální vydání

Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 4: Bezešvé trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy

340 Kč

ČSN EN 10305-5 (420093) - prosinec 2016 aktuální vydání

Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 5: Svařované čtvercové a obdélníkové trubky kalibrované za studena

340 Kč

ČSN EN 10305-6 (420093) - prosinec 2016 aktuální vydání

Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 6: Svařované trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy

340 Kč

ČSN EN 10296-1 (420101) - červenec 2004 aktuální vydání

Svařované ocelové trubky kruhového příčného průřezu pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí

350 Kč

ČSN EN 10296-2 (420101) - červen 2006

Svařované ocelové trubky kruhového průřezu pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Korozivzdorné oceli

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.07t

370 Kč

ČSN 42 0107 (420107) - duben 1992

Pásy a pruhy válcované za studena z ocelí tříd 10 až 15 a 19. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN 42 0109 (420109) - únor 1976

Plechy ocelové na kotle a tlakové nádoby. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN EN 10346 (420110) - únor 2016 aktuální vydání

Kontinuálně žárově ponorem povlakované ocelové ploché výrobky pro tváření za studena - Technické dodací podmínky

440 Kč

ČSN 42 0111 (420111) - květen 1984

Plechy v tabuliach pocínované a pocínované lakované. Technické dodávacie predpisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 12.90t

405 Kč

ČSN 42 0117 (420117) - říjen 1974

Tenké plechy z konštrukčných ocelí tr. 10 a 11 valcované za studena. Technické dodacie predpisy

190 Kč

ČSN 42 0118 (420118) - červen 1973

Plechy tenké z ocelí tříd 10 až 16 válcované za tepla. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN 42 0121 (420121) - červenec 1975

Tenkostěnné profily ocelové. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN EN 10343 (420123) - prosinec 2009

Oceli k zušlechťování pro použití ve stavebnictví - Technické dodací podmínky

350 Kč

ČSN EN 10209 (420125) - listopad 2013 aktuální vydání

Ploché výrobky válcované za studena z hlubokotažných ocelí určených ke smaltování - Technické dodací podmínky

340 Kč

ČSN 42 0127 (420127) - srpen 1987

Plechy oceľové tenké ťažných akostí valcované za studena. Technické dodávacie predpisy

230 Kč

ČSN 42 0128 (420128) - listopad 1978

Plechy ocelové hlubokotažné válcované za tepla. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN 42 0135 (420135) - červen 1987

Tyče tvarové z konstrukčních ocelí válcované za tepla. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN 42 0138 (420138) - prosinec 1969

Tyče a široká ocel válcované za tepla z ocelí tříd 10 a 11. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN 42 0139 (420139) - červen 2011 aktuální vydání

Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel žebírková a hladká

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.16t

382 Kč

ČSN EN 39 (420141) - červenec 2003 aktuální vydání

Ocelové trubky pro pracovní a podpěrná lešení - Technické dodací podmínky

230 Kč

ČSN 42 0142 (420142) - říjen 1976

Trubky ocelové svařované přesné a závitové. Technické dodací předpisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 3.80t, Zb 3.83, Zc 8.85, Zd 11.90, Ze 2.92t

327 Kč

ČSN 42 0144 (420144) - prosinec 1977

Trubky ocelové svařované se šroubovicovým svarem. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN 42 0145 (420145) - listopad 1975

Pásy a pruhy z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN 42 0152 (420152) - květen 1975

Trubky z ocelí tříd 11 a 12 podélně svařované hladké do vnějšího průměru 152 mm. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN EN 10277 (420160) - listopad 2019 aktuální vydání

Lesklé ocelové výrobky - Technické dodací podmínky

550 Kč

ČSN 42 0165 (420165) - listopad 1990

Plechy a trubky z feriticko-perlitických ocelí se zaručenými hodnotami vrubové houževnatosti při snížených teplotách. Technické dodací předpisy

340 Kč

ČSN EN 10132 (420166) - duben 2022 aktuální vydání

Úzké pásy válcované za studena k tepelnému použití - Technické dodací podmínky

340 Kč

ČSN 42 0188 (420188) - říjen 1964

Předvalky ocelové válcované za tepla. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN 42 0209 (420209) - duben 1992

Plechy tlusté z ocelí tříd 10 až 16 válcované za tepla. Technické dodací předpisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.94t

262 Kč

ČSN 42 0220 (420220) - červen 1987

Hutnictví železa. Tyče a široká ocel z ocelí tříd 12 až 17 a 19 válcované za tepla. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN EN 10107 (420231) - únor 2023 nové vydání

Ocelové anizotropní plechy a pásy pro elektrotechniku dodávané v tepelně zpracovaném stavu

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN 10265 (420232) - prosinec 1997 aktuální vydání

Magnetické materiály - Požadavky na ocelové plechy a pásy s určenými mechanickými a magnetickými vlastnostmi

230 Kč

ČSN EN 10303 (420233) - duben 2016 aktuální vydání

Tenké plechy a pásy z magnetických ocelí pro střední frekvence

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 10106 (420234) - únor 2017 aktuální vydání

Plechy a pásy pro elektrotechniku, izotropní, válcované za studena, dodávané v tepelně zpracovaném stavu

340 Kč

ČSN EN 10341 (420236) - říjen 2006

Plechy a pásy pro elektrotechniku válcované za studena z nelegovaných a legovaných ocelí dodávané bez závěrečného žíhání

230 Kč

ČSN EN 10304 (420238) - leden 2002

Magnetické materiály (železo a ocel) pro použití na relé

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 683-17 (420240) - duben 2015 aktuální vydání

Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 17: Oceli na valivá ložiska

340 Kč

ČSN 42 0245 (420245) - květen 1990

Pásy a pruhy z ocelí tříd 12 až 17 a 19 válcované za tepla. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN 42 0248 (420248) - únor 1979

Výrobky z magneticky měkké oceli 12 014. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN 42 0250 (420250) - duben 1988

Trubky bezešvé z ocelí tříd 10 až 16 tvářené za tepla. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN 42 0251 (420251) - červenec 1989

Trubky ocelové bezešvé se zaručenými vlastnostmi za vyšších teplot. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN EN 10224 (420253) - březen 2005 aktuální vydání

Trubky a tvarovky z nelegované oceli pro dopravu vody a jiných kapalin na bázi vody - Technické dodací podmínky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.06t, Oprava 1 3.06t

800 Kč

ČSN EN 10312 (420254) - březen 2005 aktuální vydání

Svařované trubky z korozivzdorných ocelí pro dopravu vody a jiných kapalin na bázi vody - Technické dodací podmínky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.06t, Oprava 1 3.06t

590 Kč

ČSN EN 10240 (420255) - březen 2001

Vnitřní a/nebo vnější ochranné povlaky na ocelových trubkách - Požadavky na povlaky nanášené žárovým zinkováním ponorem v automatizovaných provozech

230 Kč

ČSN EN 10297-1 (420258) - červenec 2004 aktuální vydání

Bezešvé ocelové trubky kruhového příčného průřezu pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.05t

460 Kč

ČSN EN 10297-2 (420258) - červen 2006

Bezešvé ocelové trubky pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Korozivzdorné oceli

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.07t

460 Kč

ČSN 42 0260 (420260) - duben 1988

Trubky bezešvé přesné z ocelí tříd 10 až 16 tvářené za studena. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN EN 10216-1 (420261) - červenec 2014 aktuální vydání

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při okolní teplotě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.14t

360 Kč

ČSN EN 10216-2 +A1 (420261) - červenec 2020 aktuální vydání

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 10216-3 (420261) - červenec 2014 aktuální vydání

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 3: Trubky z jemnozrnných legovaných ocelí

350 Kč

ČSN EN 10216-4 (420261) - červenec 2014 aktuální vydání

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 4: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při nízkých teplotách

350 Kč

ČSN EN 10216-5 (420261) - prosinec 2021 aktuální vydání

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 5: Trubky z korozivzdorné oceli

440 Kč

ČSN EN 10357 (420267) - leden 2023 nové vydání

Podélně svařované trubky z austenitické, austeniticko-feritické a feritické korozivzdorné oceli pro potravinářský a chemický průmysl

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN 10374 (420268) - květen 2022 aktuální vydání

Svařované tvarovky pro potravinářský a chemický průmysl -T-kusy, oblouky a redukce pro svařování

350 Kč

ČSN 42 0271 (420271) - prosinec 1993

Výkovky ocelové zápustkové. Všeobecné technické požadavky

190 Kč

ČSN EN 10254 (420271) - duben 2003 aktuální vydání

Ocelové zápustkové výkovky - Všeobecné technické dodací podmínky

230 Kč

ČSN EN 10360 (420274) - únor 2016

Výkovky kované za tepla nebo za studena - Opravy před dodáním

190 Kč

ČSN 42 0276 (420276) - listopad 1969

Výkovky ocelové volné, v obvyklém provedení. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN 42 0278 (420278) - červenec 1953

Výkovky z ocelí nástrojových. Přídavky na obrábění a mezní úchylky

65 Kč

ČSN 42 0282 (420282) - květen 1972

Dělení ocelových tlustých plechů. Řezání kyslíkem

125 Kč

ČSN 42 0283 (420283) - leden 1979

Předpisy pro zpracování uhlíkových a legovaných tvářených ocelí, užívaných na tlaková zařízení pracující při snížených teplotách

190 Kč

ČSN 42 0284 (420284) - duben 1969

Předpisy pro zpracování uhlíkových ocelí třídy 11, 12 a ocelí na odlitky třídy 26, užívaných pro stavbu parních kotlů, parovodů a tlakových nádob, pracujících za normálních nebo zvýšených teplot

190 Kč

ČSN 42 0285 (420285) - duben 1969

Předpisy pro zpracování legovaných ocelí tř. 13 a 15 a ocelí na odlitky tř. 27 a 28, užívaných pro stavbu parních kotlů, parovodů a tlakových nádob, pracujících za normálních nebo zvýšených teplot

230 Kč

ČSN EN 10250-1 (420286) - listopad 2022 nové vydání

Ocelové výkovky volně kované pro obecné použití - Část 1: Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 10250-2 (420286) - listopad 2022 nové vydání

Ocelové výkovky volně kované pro obecné použití - Část 2: Nelegované a ušlechtilé oceli

190 Kč

ČSN EN 10250-3 (420286) - listopad 2022 nové vydání

Ocelové výkovky volně kované pro obecné použití - Část 3: Legované ušlechtilé oceli

190 Kč

ČSN EN 10250-4 (420289) - prosinec 2021 aktuální vydání

Ocelové výkovky volně kované pro obecné použití - Část 4: Korozivzdorné oceli

230 Kč

ČSN EN 10222-1 (420290) - duben 2018 aktuální vydání

Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 1: Obecné požadavky pro volné výkovky

340 Kč

ČSN EN 10222-2 +A1 (420290) - leden 2022 aktuální vydání

Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 2: Feritické a martenzitické oceli pro použití při vyšších teplotách

340 Kč

ČSN EN 10222-3 (420290) - duben 2018 aktuální vydání

Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 3: Niklové oceli se stanovenými vlastnostmi při nízkých teplotách

230 Kč

ČSN EN 10222-4 +A1 (420290) - leden 2022 aktuální vydání

Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 4: Svařitelné jemnozrnné oceli s vyšší mezí kluzu

230 Kč

ČSN EN 10222-5 (420290) - duben 2018 aktuální vydání

Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 5: Martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické korozivzdorné oceli

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.20t

360 Kč

ČSN EN 10255 +A1 (420296) - říjen 2007 aktuální vydání

Trubky z nelegované oceli vhodné ke svařování a řezání závitů - Technické dodací podmínky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.13t

360 Kč

ČSN ISO 23718 (420300) - říjen 2007

Kovové materiály - Mechanické zkoušení - Slovník

550 Kč

ČSN 42 0302 (420302) - prosinec 1983

Zkoušení kovů. Názvy, označení a jednotky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 6.01t, Z2 2.02t

294 Kč

ČSN EN ISO 377 (420305) - leden 2018 aktuální vydání

Ocel a ocelové výrobky - Umístění a příprava zkušebních vzorků a zkušebních těles pro mechanické zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 42 0306 (420306) - květen 1978

Zkoušení kovů. Neželezné kovy. Braní a zpracování zkušebních vzorků pro mechanické zkoušení

230 Kč

ČSN EN ISO 3785 (420307) - říjen 2006 aktuální vydání

Kovové materiály - Označování os zkušebních těles v návaznosti na texturu výrobku

190 Kč

ČSN EN ISO 2566-1 (420308) - září 2022 nové vydání

Ocel - Přepočet hodnot tažnosti - Část 1: Uhlíkové a nízkolegované oceli

440 Kč

ČSN EN ISO 2566-2 (420308) - září 2022 nové vydání

Ocel - Přepočet hodnot tažnosti - Část 2: Austenitické oceli

440 Kč

ČSN EN 10319-1 (420309) - listopad 2003

Kovové materiály - Zkoušení relaxace tahového napětí - Část 1: Postup pro zkušební stroje

230 Kč

ČSN EN 10319-2 (420309) - duben 2007

Kovové materiály - Zkoušení relaxace tahového napětí - Část 2: Postup pro modely šroubových spojů

340 Kč

ČSN EN ISO 6892-1 (420310) - leden 2021 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty

590 Kč

ČSN EN ISO 6892-2 (420310) - prosinec 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 2: Zkušební metoda za zvýšené teploty

340 Kč

ČSN EN ISO 6892-3 (420310) - říjen 2015

Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 3: Zkušební metoda za nízké teploty

340 Kč

ČSN 42 0311 (420311) - květen 1980

Zkoušení kovů. Zkušební tyče pro zkoušku tahem. Základní ustanovení

125 Kč

ČSN EN 10371 (420312) - prosinec 2021 aktuální vydání

Kovové materiály - Metoda penetrační SP zkoušky

550 Kč

ČSN 42 0313 (420313) - říjen 1984

Zkoušení kovů. Zkouška tahem za snížených teplot

65 Kč

ČSN 42 0314 (420314) - květen 1980

Zkoušení kovů. Zkušební tyče válcové k upínání kroužky pro zkoušku tahem

65 Kč

ČSN 42 0315 (420315) - květen 1980

Zkoušení kovů. Zkušební tyče válcové s hladkými válcovými hlavami pro zkoušku tahem

65 Kč

ČSN 42 0316 (420316) - květen 1980

Zkoušení kovů. Zkušební tyče válcové se závitovými hlavami pro zkoušku tahem

65 Kč

ČSN 42 0317 (420317) - květen 1980

Zkoušení kovů. Zkušební tyče válcové s osazenými hlavami pro zkoušku tahem

65 Kč

ČSN EN 10314 (420318) - prosinec 2016 aktuální vydání

Metoda stanovení hodnot minimální meze kluzu oceli při zvýšených teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 42 0319 (420319) - srpen 1982

Zkoušení kovů. Zkušební tyče ploché, tloušťky od 4 do 50 mm, pro zkoušku tahem

125 Kč

ČSN ISO 20032 (420320) - květen 2014 aktuální vydání

Metoda hodnocení vlastností zjišťovaných zkouškou tahem u superplastických kovových materiálů

230 Kč

ČSN 42 0321 (420321) - srpen 1982

Zkoušení kovů. Zkušební tyče ploché, tloušťky od 0,1 pod 4 mm, pro zkoušku tahem

65 Kč

ČSN EN ISO 7500-1 (420322) - září 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Kalibrace a ověřování statických jednoosých zkušebních strojů - Část 1: Tahové a tlakové zkušební stroje - Kalibrace a ověřování systému měření síly

340 Kč

ČSN EN ISO 7500-2 (420322) - duben 2007 aktuální vydání

Kovové materiály - Ověřování statických jednoosých zkušebních strojů - Část 2: Tahové stroje pro zkoušení tečení - Ověřování užitého zatížení

230 Kč

ČSN 42 0323 (420323) - srpen 1982

Zkoušení kovů. Zkouška tahem plechů, pásů a pruhů tloušťky od 0,1 pod 0,5 mm

65 Kč

ČSN EN ISO 8491 (420324) - květen 2005 aktuální vydání

Kovové materiály - Trubky (plného průřezu) - Zkouška ohybem

125 Kč

ČSN EN ISO 8492 (420325) - květen 2014 aktuální vydání

Kovové materiály - Trubky - Zkouška smáčknutím

125 Kč

ČSN EN ISO 8493 (420326) - květen 2005 aktuální vydání

Kovové materiály - Trubky - Zkouška rozšiřováním

125 Kč

ČSN EN ISO 8494 (420327) - květen 2014 aktuální vydání

Kovové materiály - Trubky - Zkouška lemováním

125 Kč

ČSN EN ISO 8495 (420328) - květen 2014 aktuální vydání

Kovové materiály - Trubky - Zkouška rozšiřováním prstence

125 Kč

ČSN ISO 15363 (420328) - únor 2018

Kovové materiály - Hydraulická tlaková zkouška trubkového prstence

230 Kč

ČSN EN ISO 8496 (420329) - květen 2014 aktuální vydání

Kovové materiály - Trubky - Zkouška tahem prstence

125 Kč

ČSN 42 0330 (420330) - duben 1983

Zkoušení kovů. Litina s lupínkovým grafitem. Stanovení pevnosti v tahu

125 Kč

ČSN 42 0331 (420331) - leden 1985

Zkoušení kovů. Zkušební tyče válcové s hladkými válcovými hlavami pro zkoušku temperované litiny tahem

65 Kč

ČSN 42 0332 (420332) - srpen 1982

Odlitky ze slitin hliníku a zinku. Zkušební tělesa pro stanovení mechanických vlastností tlakově litá

125 Kč

ČSN 42 0333 (420333) - říjen 1972

Zkoušení kovů. Tyče odděleně lité do písku pro zkoušku tahem. Hořčík a slitiny hořčíku

65 Kč

ČSN 42 0334 (420334) - září 1987

Odlitky ze slitin hliníku. Lití a zhotovování zkušebních těles pro stanovení mechanických vlastností

125 Kč

ČSN 42 0336 (420336) - srpen 1982

Odlitky ze slitin mědi. Zkušební kusy a zkušební tělesa pro zkoušku tahem

190 Kč

ČSN 42 0338 (420338) - březen 1990

Ocel na odlitky. Odběr zkušebních kusů a příprava zkušebních těles pro mechanické zkoušení

125 Kč

ČSN 42 0339 (420339) - červen 1990

Litina. Odběr zkušebních kusů a příprava zkušebních tyčí pro zkoušení mechanických vlastností

230 Kč

ČSN 42 0340 (420340) - srpen 1982

Zkoušení kovů. Zkouška rázem v ohybu velkých těles

230 Kč

ČSN 42 0341 (420341) - květen 1991

Zkoušení kovů. Zkouška mezi klíny

125 Kč

ČSN 42 0342 (420342) - říjen 1985

Zkoušení kovů. Zkouška pevnosti ve střihu

125 Kč

ČSN EN 10325 (420343) - leden 2007

Ocel - Stanovení přírůstku výrazné meze kluzu vyvolaného tepelným zpracováním (index Bake-Hardening)

125 Kč

ČSN 42 0345 (420345) - září 1987

Zkoušení kovů. Zkouška smluvní meze pružnosti v tahu

65 Kč

ČSN 42 0346 (420346) - srpen 1979

Zkoušení kovů. Stanovení přechodové teploty konstrukčních ocelí zkouškou rázem v ohybu velkých těles původní tloušťky

190 Kč

ČSN 42 0347 (420347) - červen 1990

Skúšanie kovov. Lomová húževnatosť kovov pri statickom zaťažení

550 Kč

ČSN EN ISO 12737 (420348) - duben 2011 aktuální vydání

Kovové materiály - Stanovení lomové houževnatosti při rovinné deformaci

340 Kč

ČSN ISO 12135 (420348) - březen 2018

Kovové materiály - Jednotná metoda zkoušky pro určení kvazistatické lomové houževnatosti

590 Kč

ČSN 42 0349 (420349) - září 1988

Zkoušení kovů. Stanovení teploty nulové houževnatosti konstrukčních ocelí

190 Kč

ČSN 42 0350 (420350) - červen 1987

Zkoušení kovů. Stanovení teploty křehkosti konstrukčních ocelí zkouškou rázem v ohybu

125 Kč

ČSN EN ISO 204 (420351) - červenec 2019 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkoušení tečení jednoosým tahem - Zkušební metoda

550 Kč

ČSN EN ISO 26203-1 (420352) - září 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Metoda zkoušení tahem při vysokých rychlostech deformace - Část 1: Systémy typu pružné tyče

350 Kč

ČSN EN ISO 26203-2 (420352) - únor 2012

Kovové materiály - Metoda zkoušení tahem při vysokých rychlostech deformace - Část 2: Servohydraulické a další zkušební systémy

230 Kč

ČSN ISO 19819 (420353) - prosinec 2014

Kovové materiály - Zkoušení tahem v kapalném héliu

230 Kč

ČSN 42 0355 (420355) - říjen 1990

Zkoušení kovů. Zkouška relaxace předpínacích výztuží za normální teploty

190 Kč

ČSN EN ISO 376 (420358) - říjen 2011 aktuální vydání

Kovové materiály - Kalibrace siloměrů používaných k ověřování jednoosých zkušebních strojů

350 Kč

ČSN EN ISO 6506-1 (420359) - duben 2015 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 1: Zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 6506-2 (420359) - srpen 2020 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů

230 Kč

ČSN EN ISO 6506-3 (420359) - duben 2015 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček

230 Kč

ČSN EN ISO 6506-4 (420359) - duben 2015 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti

230 Kč

ČSN EN ISO 3738-2 (420360) - listopad 2006

Tvrdokovy - Zkouška tvrdosti podle Rockwella (stupnice A) - Část 2: Příprava a kalibrace referenčních zkušebních destiček

190 Kč

ČSN EN ISO 6508-1 (420360) - červen 2017 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 1: Zkušební metoda

350 Kč

ČSN EN ISO 6508-2 (420360) - srpen 2015 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů a vnikacích těles

340 Kč

ČSN EN ISO 6508-3 (420360) - srpen 2015 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček

230 Kč

ČSN ISO 3738-1 (420360) - listopad 2006

Tvrdokovy - Zkouška tvrdosti podle Rockwella (stupnice A) - Část 1: Zkušební metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.10t

190 Kč

ČSN 42 0361 (420361) - duben 1983

Zkoušení kovů. Litina s lupínkovým grafitem. Stanovení pevnosti v ohybu

190 Kč

ČSN 42 0362 (420362) - leden 1986

Zkoušení kovů. Zkoušky únavy kovů. Základní pojmy a značky

350 Kč

ČSN 42 0363 (420363) - říjen 1986

Zkoušení kovů. Zkoušky únavy kovů. Metodika zkoušení

230 Kč

ČSN ISO 1352 (420364) - srpen 2011 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkoušení únavy krutem

340 Kč

ČSN EN ISO 15630-1 (420365) - leden 2020 aktuální vydání

Ocel pro výztuž a předpínání do betonu - Zkušební metody - Část 1: Tyče, válcovaný drát a drát pro výztuž do betonu

350 Kč

ČSN EN ISO 15630-2 (420365) - leden 2020 aktuální vydání

Ocel pro výztuž a předpínání do betonu - Zkušební metody - Část 2: Svařované sítě a příhradové nosníky

350 Kč

ČSN EN ISO 15630-3 (420365) - srpen 2020 aktuální vydání

Ocel pro výztuž a předpínání do betonu - Zkušební metody - Část 3: Oceli pro předpínání

440 Kč

ČSN 42 0368 (420368) - září 1973

Zkoušení kovů. Zkoušky únavy kovů. Statistické vyhodnocování výsledků zkoušek únavy kovů

230 Kč

ČSN ISO 1143 (420369) - duben 2011

Kovové materiály - Zkoušení únavy ohybem za rotace

Norma bude zrušena k 1. dubnu 2023 (přejít na náhradu).

340 Kč

ČSN ISO 1143 (420369) - březen 2023 nové vydání

Kovové materiály - Zkoušení únavy ohybem za rotace

350 Kč

ČSN ISO 4965-1 (420370) - březen 2013

Kovové materiály - Kalibrace jednoosého dynamického zatížení pro zkoušení únavy - Část 1: Zkušební systémy

230 Kč

ČSN ISO 4965-2 (420370) - březen 2013

Kovové materiály - Kalibrace jednoosého dynamického zatížení pro zkoušení únavy - Část 2: Měřicí vybavení dynamického kalibračního přístroje

230 Kč

ČSN ISO 1099 (420371) - březen 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda řízení osové síly

340 Kč

ČSN ISO 12106 (420372) - březen 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda řízení osové deformace

440 Kč

ČSN EN ISO 6507-1 (420374) - srpen 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 1: Zkušební metoda

350 Kč

ČSN EN ISO 6507-2 (420374) - srpen 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů

340 Kč

ČSN EN ISO 6507-3 (420374) - srpen 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 3: Kalibrace referenčních destiček

230 Kč

ČSN EN ISO 6507-4 (420374) - srpen 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti

590 Kč

ČSN EN ISO 16859-1 (420375) - červen 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Leeba - Část 1: Zkušební metoda

340 Kč

ČSN EN ISO 16859-2 (420375) - červen 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Leeba - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních přístrojů

230 Kč

ČSN EN ISO 16859-3 (420375) - červen 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Leeba - Část 3: Kalibrace referenčních zkušebních destiček

230 Kč

ČSN EN ISO 4545-1 (420376) - srpen 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 1: Zkušební metoda

340 Kč

ČSN EN ISO 4545-2 (420376) - srpen 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů

340 Kč

ČSN EN ISO 4545-3 (420376) - srpen 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 3: Kalibrace referenčních destiček

230 Kč

ČSN EN ISO 4545-4 (420376) - srpen 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 4: Tabulka hodnot tvrdosti

440 Kč

ČSN ISO 22394 (420376) - říjen 2010

Tvrdokovy - Zkouška tvrdosti podle Knoopa

340 Kč

ČSN EN ISO 14577-1 (420378) - leden 2016 aktuální vydání

Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 1: Zkušební metoda

440 Kč

ČSN EN ISO 14577-2 (420378) - leden 2016 aktuální vydání

Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů

350 Kč

ČSN EN ISO 14577-3 (420378) - leden 2016 aktuální vydání

Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 3: Kalibrace referenčních destiček

230 Kč

ČSN EN ISO 14577-4 (420378) - květen 2017 aktuální vydání

Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 4: Zkušební metoda pro kovové a nekovové povlaky

340 Kč

ČSN EN ISO 18265 (420379) - duben 2014 aktuální vydání

Kovové materiály - Převod hodnot tvrdosti

590 Kč

ČSN EN ISO 14556 (420380) - březen 2017 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu na kyvadlovém kladivu tyčí Charpy s V-vrubem - Instrumentovaná zkušební metoda

340 Kč

ČSN EN ISO 148-1 (420381) - červen 2017

Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy - Část 1: Zkušební metoda

350 Kč

ČSN EN ISO 148-2 (420381) - červen 2017 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy - Část 2: Ověřování zkušebních strojů

440 Kč

ČSN EN ISO 148-3 (420381) - červen 2017 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy - Část 3: Příprava a charakteristika zkušebních tyčí typu Charpy pro nepřímé ověřování kyvadlových rázových strojů

340 Kč

ČSN 42 0382 (420382) - září 1978

Zkoušení kovů. Zkouška rázem v ohybu za snížených teplot

125 Kč

ČSN 42 0383 (420383) - červenec 1980

Zkoušení kovů. Zkouška rázem v ohybu za zvýšených teplot

65 Kč

ČSN EN 10274 (420384) - únor 2001

Kovové materiály - Zkouška padajícím závažím

230 Kč

ČSN 42 0385 (420385) - duben 1981

Zkoušení kovů. Zkouška náchylnosti oceli ke stárnutí po plastické deformaci za studena

125 Kč

ČSN EN ISO 9513 (420386) - červenec 2013 aktuální vydání

Kovové materiály - Kalibrace průtahoměrových systémů používaných při zkoušení jednoosým zatížením

440 Kč

ČSN ISO 12110-1 (420387) - březen 2015

Kovové materiály - Zkoušení únavy - Zkoušení únavy s proměnnou amplitudou - Část 1: Obecné zásady, zkušební metoda a požadavky na záznamy

340 Kč

ČSN ISO 12110-2 (420387) - březen 2015

Kovové materiály - Zkoušení únavy - Zkoušení únavy s proměnnou amplitudou - Část 2: Počítání cyklů a metody redukce souvisících údajů

350 Kč

ČSN ISO 22889 (420388) - červenec 2014

Kovové materiály - Metoda zkoušky pro stanovení odolnosti vůči stabilnímu nárůstu trhliny použitím těles s nízkým stísněním

440 Kč

ČSN ISO 26843 (420388) - březen 2017

Kovové materiály - Stanovení lomové houževnatosti při rázových rychlostech zátěžování na zkušebních tělesech typu Charpy s předem vytvořenou trhlinou

440 Kč

ČSN ISO 27306 (420389) - září 2017 aktuální vydání

Kovové materiály - Metoda korekce vlivu ztráty stísnění na hodnotu lomové houževnatosti CTOD při hodnocení lomového chování ocelových součástí

550 Kč

ČSN EN ISO 15653 (420390) - listopad 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkušební metoda stanovení kvazistatické lomové houževnatosti svarů

440 Kč

ČSN ISO 12108 (420391) - květen 2019 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda růstu únavové trhliny

550 Kč

ČSN ISO 12111 (420392) - březen 2012

Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda zkoušení termomechanické únavy řízenou deformací

340 Kč

ČSN ISO 12107 (420393) - březen 2013

Kovové materiály - Zkoušení únavy - Statistické plánování a analýza údajů

440 Kč

ČSN ISO 23788 (420393) - září 2013

Kovové materiály - Ověřování souososti strojů na zkoušení únavy

350 Kč

ČSN ISO 22407 (420394) - leden 2022

Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda ohýbání v rovině osy síly

340 Kč

ČSN EN ISO 7438 (420401) - červenec 2021 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška ohybem

230 Kč

ČSN ISO 17340 (420402) - prosinec 2014

Kovové materiály - Zkoušení tvářitelnosti - Zkouška porézních a pěnových kovů tlakem za vysoké rychlosti

230 Kč

ČSN EN 10252 (420404) - květen 2001

Magnetické materiály - Metody měření magnetických vlastností ocelových plechů a pásů pro elektrotechniku při středních frekvencích

230 Kč

ČSN ISO 7799 (420405) - září 1994

Kovové materiály. Zkouška plechů a pásů tloušťky 3 mm a méně střídavým ohýbáním

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

157 Kč

ČSN EN ISO 20482 (420406) - květen 2014 aktuální vydání

Kovové materiály - Plechy a pásy - Zkouška hloubením podle Erichsena

190 Kč

ČSN EN 10330 (420407) - únor 2016

Magnetické materiály - Metody měření koercivity u magnetických materiálů v otevřeném magnetickém okruhu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 24. dubnu 2023 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 10331 (420408) - listopad 2003

Magnetické materiály - Specifikace pro slinuté měkké magnetické materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1669 (420409) - červen 1999

Hliník a slitiny hliníku - Zkušební metody - Zkouška anizotropie plechů a pásů (kalíškovací)

230 Kč

ČSN ISO 24213 (420411) - prosinec 2017 aktuální vydání

Kovové materiály - Plechy a pásy - Metoda hodnocení odpružení při zkružování ohybem

230 Kč

ČSN EN ISO 16808 (420412) - únor 2023 nové vydání

Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení závislosti dvojosé napětí-deformace zkouškou vyboulením s optickými měřicími systémy

340 Kč

ČSN ISO 16842 (420413) - květen 2015

Kovové materiály - Plechy a pásy - Metoda zkoušení dvouosým tahem využívající zkušební těleso ve tvaru kříže

340 Kč

ČSN EN 10275 (420417) - květen 2001

Kovové materiály - Zkouška prstence vnitřním přetlakem

190 Kč

ČSN EN 10218-1 (420418) - srpen 2012 aktuální vydání

Ocelový drát a výrobky z drátu - Obecně - Část 1: Zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 10218-2 (420418) - srpen 2012 aktuální vydání

Ocelový drát a výrobky z drátu - Obecně - Část 2: Rozměry drátu, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

190 Kč

ČSN ISO 9649 (420419) - leden 2017 aktuální vydání

Kovové materiály - Drát - Zkouška střídavým krutem

190 Kč

ČSN ISO 7802 (420420) - květen 2014 aktuální vydání

Kovové materiály - Dráty - Zkouška navíjením

125 Kč

ČSN ISO 7800 (420421) - červen 2012 aktuální vydání

Kovové materiály - Dráty - Zkouška jednoduchým krutem

190 Kč

ČSN ISO 7801 (420422) - září 1994

Kovové materiály. Zkouška drátu střídavým ohýbáním

125 Kč

ČSN ISO 2626 (420423) - duben 1993

Měď. Zkouška vodíkové křehkosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.99t

97 Kč

ČSN EN 10229 (420424) - červenec 2000

Hodnocení odolnosti ocelových výrobků vzniku trhlin indukovaných vodíkem (HIC)

230 Kč

ČSN EN 12384 (420425) - duben 2000

Měď a slitiny mědi - Stanovení meze pružnosti v ohybu pro pásy

230 Kč

ČSN 42 0426 (420426) - březen 1983

Zkoušení kovů. Zkouška pěchováním

125 Kč

ČSN EN 1971-1 (420428) - říjen 2020 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Zkoušení vířivými proudy pro zjišťování vad bezešvých kruhových trubek z mědi a slitin mědi - Část 1: Zkoušení s průchozí zkušební cívkou na vnějším povrchu

190 Kč

ČSN EN 1971-2 (420428) - říjen 2020 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Zkoušení vířivými proudy pro zjišťování vad bezešvých kruhových trubek z mědi a slitin mědi - Část 2: Zkoušení s vnitřním snímačem na vnitřním povrchu

190 Kč

ČSN EN 12893 (420429) - leden 2001

Měď a slitiny mědi - Stanovení čísla prodloužení šroubovice

190 Kč

ČSN EN 10280 +A1 (420430) - srpen 2007 aktuální vydání

Magnetické materiály - Metody měření magnetických vlastností plechů a pásů pro elektrotechniku jednoduchým tabulovým měřícím přístrojem

340 Kč

ČSN EN 17263 (420431) - březen 2020

Měď a slitiny mědi - Zkoušení vířivými proudy na vnějším povrchu tyčí, dutých tyčí a drátů pro zjištění vad průchozí zkušební cívkou

190 Kč

ČSN EN 13603 (420433) - listopad 2021 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Zkušební metody pro posouzení ochranných cínových povlaků na taženém kruhovém drátu z mědi pro použití v elektrotechnice

230 Kč

ČSN EN ISO 12004-1 (420434) - červenec 2021 aktuální vydání

Kovové materiály - Stanovení křivek mezní tvařitelnosti pro plechy a pásy - Část 1: Měření a aplikace diagramů mezní tvařitelnosti v lisovně

230 Kč

ČSN EN ISO 12004-2 (420434) - říjen 2021 aktuální vydání

Kovové materiály - Stanovení křivek mezní tvařitelnosti pro plechy a pásy - Část 2: Stanovení křivek mezní tvařitelnosti v laboratoři

350 Kč

ČSN EN ISO 10113 (420435) - listopad 2020 aktuální vydání

Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení součinitele plastické anizotropie

340 Kč

ČSN EN ISO 10275 (420436) - červen 2021 aktuální vydání

Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení exponentu deformačního zpevnění tahem

230 Kč

ČSN 42 0437 (420437) - únor 1991

Skúšanie kovov. Skúška súčiniteľa plošnej anizotropie

125 Kč

ČSN ISO 16630 (420438) - červen 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Plechy a pásy - Zkouška rozšiřováním otvoru

190 Kč

ČSN ISO 13314 (420439) - březen 2012

Mechanické zkoušení kovů - Zkoušení tvářitelnosti - Zkouška porézních a pěnových kovů tlakem

190 Kč

ČSN EN ISO 18203 (420446) - listopad 2022 nové vydání

Ocel - Stanovení tloušťky povrchově kalených vrstev

230 Kč

ČSN EN ISO 642 (420447) - červen 2001

Ocel - Čelní zkouška prokalitelnosti (zkouška podle Jominyho)

340 Kč

ČSN EN ISO 3887 (420449) - srpen 2018 aktuální vydání

Ocel - Stanovení hloubky oduhličení

230 Kč

ČSN ISO 17577 (420450) - srpen 2009

Ocel - Ultrazvukové zkoušení plochých ocelových výrobků o tloušťce 6 mm nebo větší

230 Kč

ČSN ISO 9916 (420455) - prosinec 1994

Odlitky ze slitin hliníku a hořčíku. Kontrola kapilární metodou

190 Kč

ČSN EN ISO 5755 (420457) - březen 2013

Spékané kovové materiály - Specifikace

440 Kč

ČSN ISO 28279 (420457) - duben 2015

Spékané kovové materiály - Stanovení stupně čistoty částí práškové metalurgie

190 Kč

ČSN EN ISO 2739 (420458) - říjen 2012 aktuální vydání

Slinovaná kovová pouzdra - Stanovení radiální pevnosti v tlaku

125 Kč

ČSN 42 0460 (420460) - červen 1983

Metalografické snímky. Zvětšení, velikosti a označování

125 Kč

ČSN 42 0462 (420462) - leden 1983

Zkoušení kovů. Stanovení velikosti zrna ocelí a neželezných kovů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 1.14t

622 Kč

ČSN EN ISO 643 (420462) - duben 2021 aktuální vydání

Ocel - Mikrografické stanovení zdánlivé velikosti zrn

340 Kč

TNI 42 0462 (420462) - květen 2016

Ocel - Mikrografické stanovení velikosti zrn menších než 0,001 mm pro masivní kovové materiály

125 Kč

ČSN 42 0463 (420463) - prosinec 1984

Ocel. Stanovení velikosti austenického zrna na lomu

125 Kč

ČSN EN ISO 945-1 (420464) - leden 2020 aktuální vydání

Mikrostruktura litin - Část 1: Klasifikace grafitu vizuální analýzou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 2624 (420465) - březen 1999

Měď a slitiny mědi - Stanovení střední velikosti zrna

230 Kč

ČSN 42 0466 (420466) - leden 1996

Příprava metalografických vzorků z mědi, hliníku, jejich slitin a kompozitů na jejich bázi

230 Kč

ČSN 42 0467 (420467) - červen 1983

Kontrola makrostruktury oceli hlubokým leptáním. Porovnávací vzory

990 Kč

ČSN EN 16090 (420468) - leden 2021 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Odhad střední velikosti zrna ultrazvukem

190 Kč

ČSN 42 0469 (420469) - září 1978

Metalografické hodnocení tvářených hutních výrobků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 9.81, Zb 2.88t

415 Kč

ČSN EN ISO 13520 (420470) - říjen 2019

Stanovení obsahu feritu v austenitických korozivzdorných ocelových odlitcích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 4967 (420471) - březen 2015 aktuální vydání

Ocel - Stanovení obsahu nekovových vměstků - Mikrografická metoda využívající normovaná zobrazení

440 Kč

ČSN EN 10247 (420472) - leden 2018 aktuální vydání

Mikrografické stanovení obsahu nekovových vměstků v ocelích využívající normovaná zobrazení

570 Kč

ČSN EN 10373 (420473) - duben 2022 aktuální vydání

Stanovení fyzikálních a mechanických vlastností ocelí pomocí modelů

230 Kč

ČSN 42 0475 (420475) - srpen 1982

Zkoušení kovů. Stanovení měrného elektrického odporu a vodivosti

125 Kč

ČSN EN 13147 (420487) - únor 2002

Měď a slitiny mědi - Stanovení zbytkového napětí v okrajové oblasti stříhaných pásů

230 Kč

ČSN EN ISO 196 (420488) - březen 1999

Měď a slitiny mědi pro tváření - Určování zbytkových napětí - Zkouška dusičnanem rtuťným

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.02t

145 Kč

ČSN EN 14977 (420489) - leden 2007

Měď a slitiny mědi - Detekce tahového napětí - Zkouška 5% amoniakem

190 Kč

ČSN 42 0491 (420491) - září 1978

Slitiny typu AlSi na odlitky. Hodnocení metalografické struktury

230 Kč

TNI CEN/TR 10261 (420501) - květen 2022

Železo a ocel - Evropské normy pro stanovení chemického složení

350 Kč

ČSN EN ISO 14284 (420504) - červen 2003

Ocel a železo - Vzorkování a příprava vzorků pro stanovení chemického složení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 42 0505 (420505) - květen 1991

Surové železo, litina, ocel, slitiny na bázi železa, feroslitiny, kovový mangan a chrom. Všeobecné požadavky k metodám chemického rozboru

125 Kč

ČSN EN 10355 (420507) - květen 2014

Chemické rozbory železných materiálů - Rozbor nelegované a nízkolegované oceli pomocí optické emisní spektrometrie s indukčně vázanou plasmou - Stanovení Si, Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo a Sn (Běžná metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 15350 (420508) - leden 2011

Ocel a železo - Stanovení celkového obsahu uhlíku a síry - Metoda absorpce infračerveného záření po spálení v indukční peci (běžná metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 42 0509 (420509) - září 1987

Chemický rozbor technického železa. Surové železo a litina. Stanovení volného uhlíku

125 Kč

ČSN EN ISO 15349-2 (420509) - duben 2022 aktuální vydání

Nelegované oceli - Stanovení nízkého obsahu uhlíku - Část 2: Metoda infračervené absorpce po spálení v indukční peci (s předehřevem)

230 Kč

ČSN EN ISO 439 (420510) - srpen 2020 aktuální vydání

Ocel a litina - Stanovení obsahu křemíku - Vážková (gravimetrická) metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 42 0511 (420511) - listopad 1989

Chemický rozbor technického železa. Stanovení manganu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.93, Z2 3.97t

262 Kč

ČSN EN 10071 (420511) - srpen 2013 aktuální vydání

Chemický rozbor materiálů na bázi železa - Stanovení obsahu manganu v oceli a železe - Elektrometrická titrační metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 10700 (420511) - březen 1997

Ocel a železo - Stanovení obsahu manganu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

230 Kč

ČSN EN ISO 11652 (420511) - říjen 2022

Ocel a železo - Stanovení obsahu kobaltu - Plamenová atomová absorpční spektrometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 42 0512 (420512) - září 1978

Chemický rozbor technického železa. Stanovení křemíku

190 Kč

ČSN EN ISO 4829-1 (420512) - duben 2022 aktuální vydání

Ocel a litina - Stanovení celkového obsahu křemíku - Spektrofotometrická metoda redukcí molybdensilikátu - Část 1: Obsah křemíku v rozmezí 0,05 % a 1,0 %

230 Kč

ČSN EN ISO 4829-2 (420512) - říjen 2016

Oceli - Stanovení celkového obsahu křemíku - Spektrofotometrické stanovení ve formě redukovaného křemičitano-molybdenového komplexu - Část 2: Obsah křemíku v rozmezí od 0,01 % do 0,05 %

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 10184 (420513) - srpen 2006 aktuální vydání

Chemický rozbor železných materiálů - Stanovení fosforu v nelegovaných ocelích a železech - Spektrofotometrická metoda molybdenovou modří

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10714 (420513) - květen 2003

Oceli a železo - Stanovení obsahu fosforu - Fosfovanadomolybdenová spektrofotometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 10315 (420514) - únor 2007

Standardní metoda pro rozbor vysocelegovaných ocelí rentgenovou fluorescenční spektroskopií (RFA) srovnávací metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 10318 (420514) - únor 2006

Stanovení tloušťky a chemického složení kovových povlaků na základě zinku a hliníku - Běžná metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4943 (420515) - únor 2023

Ocel a litina - Stanovení obsahu mědi - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN ISO 4946 (420515) - září 2016

Ocel a litina - Stanovení mědi - Spektrofotometrické stanovení 2,2-bichinolynem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 10136 (420516) - leden 2020 aktuální vydání

Ocel a litina - Stanovení obsahu niklu - Metoda plamenové atomové absorpční spektometrie (FAAS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 10361 (420516) - červenec 2016

Legované oceli - Stanovení obsahu niklu - Indukční spřažený plazmový opticko-spektrometrický rozbor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4938 (420516) - září 2016

Ocel a železo - Stanovení obsahu niklu - Gravimetrická nebo titrační metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 10188 (420517) - listopad 1994

Chemický rozbor materiálů na bázi železa. Stanovení obsahu chromu. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

340 Kč

ČSN EN 24937 (420517) - listopad 1994

Ocel a železo. Stanovení obsahu chromu. Metoda potenciometrické a vizuální titrace (ISO 4937:1986)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 4947 (420519) - leden 2021

Ocel a litina - Stanovení obsahu vanadu - Potenciometrická titrační metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9647 (420519) - říjen 2022

Ocel - Stanovení obsahu vanadu - Plamenová atomová absorpční spektrometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 4942 (420519) - září 1993

Ocel a železo. Stanovení obsahu vanadu. Spektrofotometrické stanovení činidlem N-BPHA

125 Kč

ČSN 42 0520 (420520) - listopad 1980

Chemický rozbor technického železa. Stanovení wolframu

230 Kč

ČSN 42 0521 (420521) - duben 1981

Chemický rozbor technického železa. Stanovení kobaltu

230 Kč

ČSN EN 10211 (420522) - duben 2015 aktuální vydání

Chemický rozbor materiálů na bázi železa - Stanovení titanu v oceli a železe - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 10280 (420522) - srpen 1993

Ocel a železo. Stanovení obsahu titanu. Spektrofotometrická metoda s diantipyrylmethanem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.96t

222 Kč

ČSN 42 0523 (420523) - červenec 1980

Chemický rozbor technického železa. Stanovení celkového obsahu hliníku

230 Kč

ČSN EN 29658 (420523) - listopad 1994

Ocel. Stanovení obsahu hliníku. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

230 Kč

ČSN 42 0524 (420524) - červenec 1980

Chemický rozbor technického železa. Stanovení arsenu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.96t

222 Kč

ČSN EN 10212 (420524) - březen 1996

Chemický rozbor materiálu na bázi železa. Stanovení arsenu v oceli a železe. Spektrofotometrická metoda

190 Kč

ČSN 42 0525 (420525) - listopad 1980

Chemický rozbor technického železa. Stanovení dusíku

190 Kč

ČSN EN 10179 (420525) - květen 1993

Chemický rozbor materiálů na bázi železa. Stanovení dusíku (stopová množství) v ocelích. Fotometrická metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 15351 (420525) - leden 2011

Ocel a železo - Stanovení obsahu dusíku - Teplotněvodivostní metoda po roztavení v inertním plynu (Běžná metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 42 0526 (420526) - listopad 1980

Chemický rozbor technického železa. Stanovení boru

230 Kč

ČSN EN 10200 (420526) - srpen 2013 aktuální vydání

Chemický rozbor materiálů na bázi železa - Stanovení boru v oceli - Spektrofotometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13900 (420526) - květen 2003

Oceli a železo - Stanovení obsahu boru - Spektrofotometrická metoda kurkuminem po destilaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 10351 (420527) - prosinec 2011

Chemický rozbor železných materiálů - Indukční spřažený plazmový opticko-spektrometrický rozbor nelegovaných a nízkolegovaných ocelí - Stanovení Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo, V, Co, Sl (celkový) a Sn (běžná metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 42 0528 (420528) - březen 1974

Chemický rozbor technického železa. Stanovení hořčíku

125 Kč

ČSN 42 0529 (420529) - září 1988

Chemický rozbor technického železa. Stanovení vodíku v oceli

125 Kč

ČSN 42 0530 (420530) - srpen 1987

Chemický rozbor technického železa. Stanovení cínu

190 Kč

ČSN 42 0531 (420531) - březen 1983

Chemický rozbor technického železa. Stanovení niobu

190 Kč

ČSN EN 10178 (420531) - duben 1993

Chemický rozbor materiálů na bázi železa. Stanovení niobu v ocelích. Spektrofotometrická metoda

125 Kč

ČSN 42 0532 (420532) - březen 1983

Chemický rozbor technického železa. Stanovení tantalu

190 Kč

ČSN 42 0533 (420533) - prosinec 1984

Chemický rozbor technického železa. Stanovení antimonu

125 Kč

ČSN 42 0534 (420534) - srpen 1987

Chemický rozbor technického železa. Stanovení zirkonia

230 Kč

ČSN EN 10177 (420535) - leden 2020 aktuální vydání

Oceli - Stanovení obsahu vápníku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 42 0536 (420536) - leden 1984

Chemický rozbor technického železa. Stanovení olova

190 Kč

ČSN EN 10181 (420536) - leden 2020 aktuální vydání

Oceli - Stanovení obsahu olova - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 42 0537 (420537) - červen 1987

Chemický rozbor technického železa. Stanovení bismutu

125 Kč

ČSN EN ISO 4945 (420538) - červenec 2019 aktuální vydání

Ocel - Stanovení obsahu dusíku - Spektrofotometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10720 (420539) - listopad 2007

Ocel a železo - Stanovení obsahu dusíku - Tepelná konduktometrická metoda po roztavení v proudu inertního plynu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 42 0540 (420540) - září 1988

Chemický rozbor technického železa. Stanovení kyslíku v oceli

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.01t

97 Kč

ČSN EN 10276-1 (420540) - listopad 2001 aktuální vydání

Chemický rozbor materiálů na bázi železa - Stanovení kyslíku v oceli a železe - Část 1: Odběr a příprava vzorků ocelí pro stanovení kyslíku

190 Kč

ČSN EN 10276-2 (420540) - září 2004 aktuální vydání

Chemický rozbor materiálů na bázi železa - Stanovení kyslíku v oceli a železe - Část 2: Metoda infračervené absorpce po nataveni v inertním plynu

190 Kč

ČSN 42 0541 (420541) - srpen 1987

Liatina, surové železo, oceľ, zliatiny na báze železa, ferozliatiny, kovový chróm a mangán. Metódy stanovenia síry

230 Kč

ČSN EN ISO 4934 (420541) - leden 2005

Ocel a litina - Stanovení obsahu síry - Vážková metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 4935 (420541) - září 1993

Ocel a železo. Stanovení obsahu síry. Metoda infračervené absorpce po spálení v indukční peci.

190 Kč

ČSN 42 0542 (420542) - srpen 1987

Liatina, surové železo, oceľ, zliatiny na báze železa, ferozliatiny, kovový chróm a mangán. Metódy stanovenia uhlíka

230 Kč

ČSN EN 10036 (420542) - říjen 1993

Chemický rozbor materiálů na bázi železa. Stanovení celkového obsahu uhlíku v oceli a surovém železe. Vážkové stanovení po spálení v proudu kyslíku

125 Kč

ČSN ISO 9556 (420542) - duben 1994

Ocel a železo. Stanovení celkového obsahu uhlíku. Metoda infračervené absorpce po spálení v indukční peci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.04t

262 Kč

ČSN 42 0546 (420546) - duben 1986

Ferovolfrám. Silikokalcium a ferobór. Metódy odberu a prípravy vzoriek na chemický a fyzikálno-chemický rozbor

230 Kč

ČSN 42 0547 (420547) - květen 1981

Ferochróm, ferosilikochróm, ferosilícium, ferosilikomangán, feromangán. Metódy odberu a prípravy vzoriek pre chemický a fyzikálno-chemický rozbor

230 Kč

ČSN 42 0548 (420548) - říjen 1984

Ferotitán, feromolybdén a ferovanád. Metódy odberu a prípravy vzoriek pre chemický a fyzikálno-chemický rozbor

190 Kč

ČSN 42 0550-10 (420550) - duben 1984

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferochrómu. Stanovenie hliníka

190 Kč

ČSN 42 0550-2 (420550) - duben 1984

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferochrómu. Stanovenie chrómu

190 Kč

ČSN 42 0550-5 (420550) - duben 1984

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferochrómu. Stanovenie kremíka

125 Kč

ČSN 42 0550-6 (420550) - duben 1984

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferochrómu. Stanovenie fosforu

125 Kč

ČSN 42 0550-9 (420550) - duben 1984

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferochrómu. Stanovenie dusíka

125 Kč

ČSN 42 0551-1 (420551) - prosinec 1983

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor feromangánu. Stanovenie mangánu

125 Kč

ČSN 42 0551-2 (420551) - prosinec 1983

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor feromangánu. Stanovenie kremíka

190 Kč

ČSN 42 0551-3 (420551) - prosinec 1983

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor feromangánu. Stanovenie fosforu

190 Kč

ČSN 42 0552-1 (420552) - březen 1982

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferosilícia. Stanovenie kremíka

230 Kč

ČSN 42 0552-2 (420552) - březen 1982

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferosilícia. Stanovenie mangánu

190 Kč

ČSN 42 0552-3 (420552) - březen 1982

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferosilícia. Stanovenie chrómu

190 Kč

ČSN 42 0552-4 (420552) - březen 1982

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferosilícia. Stanovenie fosforu

125 Kč

ČSN 42 0552-6 (420552) - březen 1982

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferosilícia. Stanovenie hliníka

230 Kč

ČSN 42 0552-7 (420552) - leden 1985

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferosilícia. Stanovenie vápnika

190 Kč

ČSN 42 0552-8 (420552) - leden 1985

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferosilícia. Stanovenie titánu

190 Kč

ČSN 42 0553-1 (420553) - květen 1990

Chemický rozbor feroslitin. Ferovanad. Stanovení vanadu

350 Kč

ČSN 42 0553-2 (420553) - květen 1990

Chemický rozbor feroslitin. Ferovanad. Stanovení hliníku

230 Kč

ČSN 42 0553-3 (420553) - květen 1990

Chemický rozbor feroslitin. Rozbor ferovanadu. Stanovení křemíku

125 Kč

ČSN 42 0553-4 (420553) - květen 1990

Chemický rozbor feroslitin. Rozbor ferovanadu. Stanovení manganu

190 Kč

ČSN 42 0553-5 (420553) - květen 1990

Chemický rozbor feroslitin. Rozbor ferovanadu. Stanovení mědi

190 Kč

ČSN 42 0553-6 (420553) - květen 1990

Chemický rozbor feroslitin. Rozbor ferovanadu. Stanovení arsenu

190 Kč

ČSN 42 0553-7 (420553) - květen 1990

Chemický rozbor feroslitin. Rozbor ferovanadu. Stanovení fosforu

125 Kč

ČSN 42 0554-1 (420554) - leden 1983

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor feromolybdénu. Stanovenie volfrámu

230 Kč

ČSN 42 0554-2 (420554) - červenec 1989

Chemický rozbor ferozliatin. Feromolybdén. Stanovenie molybdénu vážkovou metódou

125 Kč

ČSN 42 0554-4 (420554) - červenec 1989

Chemický rozbor ferozliatin. Feromolybdén. Stanovenie kremíka vážkovou metódou

125 Kč

ČSN 42 0554-5 (420554) - leden 1983

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor feromolybdénu. Stanovenie fosforu

190 Kč

ČSN 42 0554-7 (420554) - leden 1983

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor feromolybdénu. Stanovenie medi

125 Kč

ČSN 42 0554-8 (420554) - leden 1983

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor feromolybdénu. Stanovenie antimónu

125 Kč

ČSN 42 0554-9 (420554) - leden 1983

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor feromolybdénu. Stanovenie cínu

190 Kč

ČSN 42 0555-21 (420555) - červenec 1982

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie volfrámu

190 Kč

ČSN 42 0555-24 (420555) - červenec 1982

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie fosforu

125 Kč

ČSN 42 0555-25 (420555) - červenec 1982

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie kremíka

125 Kč

ČSN 42 0555-26 (420555) - červenec 1982

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie mangánu

125 Kč

ČSN 42 0555-27 (420555) - leden 1985

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie arzénu

125 Kč

ČSN 42 0555-28 (420555) - leden 1985

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie antimónu

125 Kč

ČSN 42 0555-29 (420555) - leden 1985

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie medi

125 Kč

ČSN 42 0555-30 (420555) - leden 1985

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie vizmutu

125 Kč

ČSN 42 0555-31 (420555) - leden 1985

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie cínu

125 Kč

ČSN 42 0555-32 (420555) - leden 1985

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie molybdénu

125 Kč

ČSN 42 0555-33 (420555) - leden 1985

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie olova

125 Kč

ČSN 42 0555-34 (420555) - leden 1985

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie hliníka

125 Kč

ČSN 42 0556-1 (420556) - únor 1991

Chemický rozbor ferozliatin. Ferotitán. Stanovenie titánu

230 Kč

ČSN 42 0556-10 (420556) - květen 1986

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferotitánu. Stanovenie zirkónu

190 Kč

ČSN 42 0556-11 (420556) - květen 1986

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferotitánu. Stanovenie cínu

190 Kč

ČSN 42 0556-12 (420556) - květen 1986

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferotitánu. Stanovenie chrómu

230 Kč

ČSN 42 0556-13 (420556) - květen 1986

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferotitánu. Stanovenie mangánu

230 Kč

ČSN 42 0556-4 (420556) - únor 1991

Chemický rozbor ferozliatin. Ferotitán. Stanovenie kremíka

125 Kč

ČSN 42 0556-5 (420556) - únor 1991

Chemický rozbor ferozliatin. Ferotitán. Stanovenie fosforu

125 Kč

ČSN 42 0556-6 (420556) - únor 1991

Chemický rozbor ferozliatin. Ferotitán. Stanovenie hliníka

125 Kč

ČSN 42 0556-7 (420556) - únor 1991

Chemický rozbor ferozliatin. Ferotitán. Stanovenie medi

125 Kč

ČSN 42 0556-8 (420556) - květen 1986

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferotitánu. Stanovenie vanádu

350 Kč

ČSN 42 0556-9 (420556) - květen 1986

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferotitánu. Stanovenie molybdénu

190 Kč

ČSN 42 0557-1 (420557) - listopad 1987

Chemický rozbor ferozliatin. Silikomangán. Stanovenie mangánu potenciometrickou metódou

190 Kč

ČSN 42 0557-2 (420557) - listopad 1987

Chemický rozbor ferozliatin. Silikomangán. Stanovenie kremíka vážkovou metódou

125 Kč

ČSN 42 0557-3 (420557) - listopad 1987

Chemický rozbor ferozliatin. Silikomangán. Stanovenie fosforu fotometrickými metódami

125 Kč

ČSN 42 0558-1 (420558) - červen 1981

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor silikokalcia. Stanovenie vápnika

125 Kč

ČSN 42 0558-2 (420558) - červen 1981

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor silikokalcia. Stanovenie kremíka

125 Kč

ČSN 42 0558-3 (420558) - červen 1981

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor silikokalcia. Stanovenie železa

125 Kč

ČSN 42 0558-4 (420558) - červen 1981

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor silikokalcia. Stanovenie hliníka

125 Kč

ČSN 42 0558-6 (420558) - červen 1981

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor silikokalcia. Stanovenie fosforu

125 Kč

ČSN 42 0559-1 (420559) - srpen 1988

Chemický rozbor ferozliatin. Silikochróm. Stanovenie chrómu

125 Kč

ČSN 42 0559-2 (420559) - srpen 1988

Chemický rozbor ferozliatin. Silikochróm. Stanovenie kremíka

65 Kč

ČSN 42 0559-3 (420559) - srpen 1988

Chemický rozbor ferozliatin. Silikochróm. Stanovenie fosforu

125 Kč

ČSN EN ISO 6501 (420560) - prosinec 2020

Feronikl - Specifikace a dodací podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8049 (420561) - září 2017 aktuální vydání

Feronikl granule - Vzorkování pro analýzu

350 Kč

ČSN EN 28050 (420562) - květen 1996

Feroniklové ingoty nebo kusy. Vzorkování pro analýzu (ISO 8050:1988)

340 Kč

ČSN 42 0566-1 (420566) - březen 1987

Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu manganu

125 Kč

ČSN 42 0566-10 (420566) - březen 1987

Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu hořčíku

65 Kč

ČSN 42 0566-11 (420566) - březen 1987

Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu mědi

65 Kč

ČSN 42 0566-12 (420566) - březen 1987

Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu niklu

65 Kč

ČSN 42 0566-13 (420566) - březen 1987

Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu arsenu

65 Kč

ČSN 42 0566-2 (420566) - březen 1987

Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu uhlíku

65 Kč

ČSN 42 0566-3 (420566) - březen 1987

Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu křemíku

125 Kč

ČSN 42 0566-4 (420566) - březen 1987

Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu železa

190 Kč

ČSN 42 0566-5 (420566) - březen 1987

Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu fosforu

125 Kč

ČSN 42 0566-6 (420566) - březen 1987

Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu síry

125 Kč

ČSN 42 0566-7 (420566) - březen 1987

Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu dusíku

125 Kč

ČSN 42 0566-8 (420566) - březen 1987

Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu hliníku

65 Kč

ČSN 42 0566-9 (420566) - březen 1987

Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu vápníku

65 Kč

ČSN EN 24159 (420567) - březen 1997

Feromangan a ferosilikomangan - Stanovení obsahu manganu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 27520 (420568) - březen 1997

Feronikl - Stanovení obsahu kobaltu atomovou absorbční spektrometrií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 28343 (420569) - březen 1997

Feronikl - Stanovení obsahu křemíku gravimetrickou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 26352 (420570) - březen 1997

Feronikl - Stanovení obsahu niklu dimethylglyoximovou gravimetrickou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 42 0601 (420601) - duben 1982

Kovy vysoké čistoty. Všeobecné požadavky k metodám rozboru

125 Kč

ČSN 42 0602 (420602) - říjen 1985

Neželezné kovy a jejich slitiny. Všeobecné požadavky k metodám chemického rozboru

125 Kč

ČSN 42 0605-1 (420605) - leden 1991

Chemický rozbor křemíku. Stanovení železa

125 Kč

ČSN 42 0605-2 (420605) - leden 1991

Chemický rozbor křemíku. Stanovení hliníku

125 Kč

ČSN 42 0605-3 (420605) - leden 1991

Chemický rozbor křemíku. Stanovení vápníku

65 Kč

ČSN 42 0605-4 (420605) - leden 1991

Chemický rozbor křemíku. Stanovení sodíku

65 Kč

ČSN 42 0605-5 (420605) - leden 1991

Chemický rozbor křemíku. Stanovení draslíku

65 Kč

ČSN 42 0605-6 (420605) - leden 1991

Chemický rozbor křemíku. Stanovení titanu

125 Kč

ČSN 42 0611-1 (420611) - prosinec 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Ložiskové kovy na bázi mědi. Všeobecné požadavky k metodám chemického rozboru

65 Kč

ČSN 42 0611-2 (420611) - prosinec 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Ložiskové kovy na bázi mědi. Stanovení obsahu mědi metodou elektrogravimetrickou

125 Kč

ČSN 42 0611-3 (420611) - prosinec 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Ložiskové kovy na bázi mědi. Stanovení obsahu olova metodou titrační

65 Kč

ČSN 42 0611-4 (420611) - prosinec 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Ložiskové kovy na bázi mědi. Stanovení obsahu cínu metodou titrační a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0611-5 (420611) - prosinec 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Ložiskové kovy na bázi mědi. Stanovení obsahu zinku metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0611-6 (420611) - prosinec 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Ložiskové kovy na bázi mědi. Stanovení obsahu bismutu metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0611-7 (420611) - prosinec 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Ložiskové kovy na bázi mědi. Stanovení obsahu stříbra metodou potenciometrickou a metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN EN 12938 (420613) - září 2000

Metody rozborů tvrdého cínu - Stanovení obsahu slitinových a doprovodných prvků atomovou spektrometrií

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.01t

250 Kč

ČSN 42 0614-1 (420614) - březen 1994

Slitiny na bázi olova a cínu. Část 1: Stanovení cínu metodou titrační

65 Kč

ČSN 42 0614-10 (420614) - březen 1994

Slitiny na bázi olova a cínu. Část 10: Stanovení stříbra metodou kupelační

65 Kč

ČSN 42 0614-11 (420614) - březen 1994

Slitiny na bázi olova a cínu. Část 11: Stanovení stříbra metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0614-12 (420614) - březen 1994

Slitiny na bázi olova a cínu. Část 12: Stanovení železa metodou fotometrickou

65 Kč

ČSN 42 0614-13 (420614) - březen 1994

Slitiny na bázi olova a cínu. Část 13: Stanovení železa metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0614-14 (420614) - březen 1994

Slitiny na bázi olova a cínu. Část 14: Stanovení arzenu metodou fotometrickou

65 Kč

ČSN 42 0614-15 (420614) - březen 1994

Slitiny na bázi olova a cínu. Část 15: Stanovení arzenu metodou titrační

65 Kč

ČSN 42 0614-16 (420614) - březen 1994

Slitiny na bázi olova a cínu. Část 16: Stanovení arsenu metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0614-17 (420614) - březen 1994

Slitiny na bázi olova a cínu. Část 17: Stanovení zinku metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0614-18 (420614) - březen 1994

Slitiny na bázi olova a cínu. Část 18: Stanovení hliníku metodou fotometrickou

190 Kč

ČSN 42 0614-19 (420614) - březen 1994

Slitina na bázi olova a cínu. Část 19: Stanovení kadmia metodou atomové absorpce

190 Kč

ČSN 42 0614-2 (420614) - březen 1994

Slitiny na bázi olova a cínu. Část 2: Stanovení cínu metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0614-20 (420614) - březen 1994

Slitiny na bázi olova a cínu. Část 20: Stanovení niklu metodou fotometrickou

65 Kč

ČSN 42 0614-21 (420614) - březen 1994

Slitiny na bázi olova a cínu. Část 21: Stanovení niklu metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0614-3 (420614) - březen 1994

Slitiny na bázi olova a cínu. Část 3: Stanovení antimonu metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0614-4 (420614) - březen 1994

Slitiny na bázi olova a cínu. Část 4: Stanovení antimonu metodou titrační

65 Kč

ČSN 42 0614-5 (420614) - březen 1994

Slitiny na bázi olova a cínu. Část 5: Stanovení olova metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0614-6 (420614) - březen 1994

Slitiny na bázi olova a cínu. Část 6: Stanovení mědi metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0614-7 (420614) - březen 1994

Slitiny na bázi olova a cínu. Část 7: Stanovení mědi metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0614-8 (420614) - březen 1994

Slitiny na bázi olova a cínu. Část 8: Stanovení bismutu metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0614-9 (420614) - březen 1994

Slitiny na bázi olova a cínu. Část 9: Stanovení bismutu metodou fotometrickou

65 Kč

ČSN 42 0616-1 (420616) - duben 1990

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení stříbra

65 Kč

ČSN 42 0616-10 (420616) - duben 1990

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení antimonu

125 Kč

ČSN 42 0616-11 (420616) - duben 1990

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení bismutu

125 Kč

ČSN 42 0616-12 (420616) - duben 1990

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení cínu

125 Kč

ČSN 42 0616-2 (420616) - duben 1990

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení mědi

125 Kč

ČSN 42 0616-3 (420616) - duben 1990

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení kadmia

125 Kč

ČSN 42 0616-4 (420616) - duben 1990

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení zinku

125 Kč

ČSN 42 0616-5 (420616) - duben 1990

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení manganu

125 Kč

ČSN 42 0616-6 (420616) - duben 1990

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení niklu

65 Kč

ČSN 42 0616-7 (420616) - duben 1990

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení fosforu

65 Kč

ČSN 42 0616-8 (420616) - duben 1990

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení olova

65 Kč

ČSN 42 0616-9 (420616) - duben 1990

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení železa

125 Kč

ČSN 42 0617-1 (420617) - prosinec 1988

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkotavitelné slitiny. Stanovení bismutu a olova metodou titrační

125 Kč

ČSN 42 0617-2 (420617) - prosinec 1988

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkotavitelné slitiny. Stanovení bismutu metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0617-3 (420617) - prosinec 1988

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkotavitelné slitiny. Stanovení olova metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0617-4 (420617) - prosinec 1988

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkotavitelné slitiny. Stanovení cínu metodou titrační a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0617-5 (420617) - prosinec 1988

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkotavitelné slitiny. Stanovení kadmia metodou polarografickou a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0617-6 (420617) - prosinec 1988

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkotavitelné slitiny. Stanovení antimonu metodou titrační a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0620-10 (420620) - listopad 1989

Chemický rozbor slitin měď-zinek. Stanovení hliníku

230 Kč

ČSN 42 0620-14 (420620) - srpen 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Mosaz. Stanovení obsahu křemíku metodou fotometrickou a metodou vážkovou

125 Kč

ČSN 42 0620-16 (420620) - srpen 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Mosaz. Stanovení obsahu uhlíku metodou titrační a metodami s použitím automatických analyzátorů

125 Kč

ČSN 42 0620-2 (420620) - říjen 1989

Chemický rozbor slitin měď-zinek. Stanovení mědi

125 Kč

ČSN 42 0620-5 (420620) - srpen 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Mosaz. Stanovení obsahu manganu metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce

190 Kč

ČSN 42 0620-6 (420620) - srpen 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Mosaz. Stanovení obsahu železa metodami fotometrickými a metodou atomové absorpce

190 Kč

ČSN 42 0620-8 (420620) - srpen 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Mosaz. Stanovení obsahu niklu metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0621-32 (420621) - duben 1982

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu mědi metodou elektrogravimetrickou

125 Kč

ČSN 42 0621-35 (420621) - duben 1980

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu kyslíku

190 Kč

ČSN 42 0621-37 (420621) - duben 1980

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu železa metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0621-38 (420621) - duben 1980

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu niklu metodou fotometrickou

190 Kč

ČSN 42 0621-41 (420621) - duben 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu olova metodou polarografickou

125 Kč

ČSN 42 0621-43 (420621) - duben 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu stříbra metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0621-44 (420621) - duben 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu stříbra metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0621-48 (420621) - duben 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu vizmutu metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0621-51 (420621) - duben 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu niklu metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN EN 14935 (420621) - leden 2007

Měď a slitiny mědi - Stanovení doprovodných prvků v čisté mědi - Metoda elektrotermické atomizace atomovou absorpční spektrometrií (ET AAS)

340 Kč

ČSN 42 0622-11 (420622) - říjen 1990

Chemický rozbor bronzů. Stanovení beryllia

125 Kč

ČSN 42 0622-13 (420622) - září 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu titanu metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0622-14 (420622) - září 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu křemíku metodou fotometrickou a metodou vážkovou

190 Kč

ČSN 42 0622-18 (420622) - září 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu hořčíku metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0622-2 (420622) - září 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu mědi metodou elektrogravimetrickou

190 Kč

ČSN 42 0622-20 (420622) - září 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu uhlíku metodou titrační a metodami s použitím automatických analyzátorů

125 Kč

ČSN 42 0622-7 (420622) - září 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu hliníku metodou titrační, metodami atomové absorpce a metodou fotometrickou

230 Kč

ČSN 42 0622-8 (420622) - září 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu manganu metodou atomové absorpce, metodou titrační a metodou fotometrickou

190 Kč

ČSN 42 0623-2 (420623) - září 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkolegované slitiny mědi. Stanovení obsahu stříbra metodou atomové absorpce a metodou potenciometrické titrace

125 Kč

ČSN 42 0623-5 (420623) - září 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkolegované slitiny mědi. Stanovení obsahu telluru metodou atomové absorpce a metodou potenciometrické titrace

125 Kč

ČSN EN 14936-1 (420623) - leden 2007

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu hliníku - Část 1: Titrační metoda

190 Kč

ČSN EN 14936-2 (420623) - leden 2007

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu hliníku - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

230 Kč

ČSN EN 14937-1 (420623) - leden 2007

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu antimonu - Část 1: Spektrofotometrická metoda

190 Kč

ČSN EN 14937-2 (420623) - leden 2007

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu antimonu - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

230 Kč

ČSN EN 14938-2 (420623) - leden 2011

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu bismutu - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

190 Kč

ČSN EN 14939 (420623) - leden 2007

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu beryllia - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

230 Kč

ČSN EN 14940-2 (420623) - leden 2007

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu chromu - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

230 Kč

ČSN EN 14941 (420623) - leden 2007

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu kobaltu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

230 Kč

ČSN EN 14942-2 (420623) - leden 2007

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu arzenu - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

230 Kč

ČSN EN 15022-3 (420623) - březen 2007

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu cínu - Část 3: Nízký obsah cínu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

190 Kč

ČSN EN 15022-4 (420623) - duben 2012

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu cínu - Část 4: Střední obsah cínu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

190 Kč

ČSN EN 15023-3 (420623) - leden 2011

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu niklu - Část 3: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

230 Kč

ČSN EN 15024-2 (420623) - září 2018 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu zinku - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

230 Kč

ČSN EN 15025 (420623) - leden 2011

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu hořčíku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

190 Kč

ČSN EN 15079 (420623) - prosinec 2015 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Analýza optickou emisní spektrometrií s jiskrovým buzením (S-OES)

230 Kč

ČSN EN 15605 (420623) - leden 2011

Měď a slitiny mědi - Optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou

440 Kč

ČSN EN 15616 (420623) - květen 2013

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu kadmia - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

190 Kč

ČSN EN 15622 (420623) - září 2010

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu olova - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

230 Kč

ČSN EN 15690-2 (420623) - září 2009

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu železa - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

230 Kč

ČSN EN 15703-2 (420623) - červenec 2015

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu manganu - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

230 Kč

ČSN EN 15915 (420623) - leden 2011

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu stříbra - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

230 Kč

ČSN EN 15916-2 (420623) - leden 2011

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu telluru - Část 2: Střední obsah telluru - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

190 Kč

ČSN EN 16117-1 (420623) - duben 2012

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu mědi - Část 1: Elektrolytické stanovení mědi v materiálech s obsahem mědi menším než 99,85 %

230 Kč

ČSN EN 16117-2 (420623) - květen 2013

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu mědi - Část 2: Elektrolytické stanovení mědi v materiálech s obsahem mědi větším než 99,80 %

190 Kč

ČSN ISO 1811-1 (420623) - říjen 1993

Měď a slitiny mědi. Odběr a příprava vzorků pro chemický rozbor. Část 1: Vzorkování litých netvářených výrobků

125 Kč

ČSN ISO 1811-2 (420623) - říjen 1993

Měď a slitiny mědi. Odběr a příprava vzorků pro chemický rozbor. Část 2: Vzorkování tvářených výrobků a odlitků

125 Kč

ČSN ISO 4741 (420623) - listopad 1992

Měď a slitiny mědi. Stanovení fosforu molybdátovanadátovou spektrofotometrickou metodou

190 Kč

ČSN ISO 4742 (420623) - listopad 1992

Slitiny mědi. Stanovení niklu metodou gravimetrickou

65 Kč

ČSN ISO 4743 (420623) - listopad 1992

Slitiny mědi. Stanovení niklu metodou titrační

125 Kč

ČSN ISO 4748 (420623) - listopad 1992

Slitiny mědi. Stanovení železa titračně s Na2EDTA

190 Kč

ČSN ISO 4751 (420623) - listopad 1992

Měď a slitiny mědi. Stanovení cínu metodou spektrofotometrickou

190 Kč

ČSN ISO 5959 (420623) - listopad 1992

Měď a slitiny mědi. Stanovení bismutu metodou spektrofotometrickou s diethyldithiokarbamanem

125 Kč

ČSN ISO 5960 (420623) - listopad 1992

Slitiny mědi. Stanovení kadmia metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie

125 Kč

ČSN ISO 6437 (420623) - listopad 1992

Slitiny mědi. Stanovení chromu metodou titrační

190 Kč

ČSN ISO 7266 (420623) - listopad 1992

Měď a slitiny mědi. Stanovení síry spalovací-titrační metodou

125 Kč

ČSN P CEN/TS 14940-1 (420623) - duben 2010

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu chromu - Část 1: Titrační metoda

190 Kč

ČSN P CEN/TS 15022-2 (420623) - duben 2010

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu cínu - Část 2: Spektrofotometrická metoda

190 Kč

ČSN P CEN/TS 15703-1 (420623) - únor 2010

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu manganu - Část 1: Spektrofotometrická metoda

190 Kč

ČSN P CEN/TS 15916-1 (420623) - srpen 2011

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu telluru - Část 1: Nízký obsah telluru - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

190 Kč

ČSN 42 0624 (420624) - srpen 1987

Neželezné kovy a jejich slitiny. Stanovení síry pomocí automatických analyzátorů

125 Kč

ČSN 42 0625 (420625) - únor 1991

Neželezné kovy a jejich slitiny. Stanovení uhlíku metodou infračervené absorpce po spálení vzorku

125 Kč

ČSN EN 723 (420626) - listopad 2009 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Spalovací metoda pro stanovení obsahu uhlíku na vnitřním povrchu měděných trubek nebo tvarovek

190 Kč

ČSN EN 15063-1 (420627) - červenec 2015 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Stanovení hlavních složek a doprovodných prvků vlnově disperzní rentgenovou fluorescenční spektrometrií (XRF) - Část 1: Návody pro pracovní metodu

340 Kč

ČSN EN 15063-2 (420627) - červen 2007

Měď a slitiny mědi - Stanovení hlavních složek a doprovodných prvků vlnově disperzní rentgenovou fluorescenční spektrometrií (XRF) - Část 2: Pracovní metoda

190 Kč

ČSN 42 0630-2 (420630) - červen 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny zinku. Stanovení obsahu hliníku metodou titrační a metodou atomové absorpce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.02t

157 Kč

ČSN 42 0630-3 (420630) - červen 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny zinku. Stanovení obsahu mědi metodou atomové absorpce, metodou elektrogravimetrickou a metodou fotometrickou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.02t

222 Kč

ČSN 42 0630-4 (420630) - červen 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny zinku. Stanovení obsahu hořčíku metodou atomové absorpce a metodou titrační

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.02t

157 Kč

ČSN 42 0630-5 (420630) - červen 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny zinku. Stanovení obsahu olova metodou atomové absorpce, metodou polarografickou a metodou fotometrickou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.02t

222 Kč

ČSN 42 0630-6 (420630) - červen 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny zinku. Stanovení obsahu kadmia metodou atomové absorpce, metodou polarografickou a metodou titrační

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.02t

222 Kč

ČSN 42 0630-7 (420630) - červen 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny zinku. Stanovení obsahu železa metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0630-8 (420630) - červen 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny zinku. Stanovení obsahu cínu metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN EN 12441-1 (420630) - červenec 2002

Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 1: Stanovení hliníku ve slitinách zinku - Titrační metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.05t

255 Kč

ČSN EN 12441-10 (420630) - červenec 2005

Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 10: Stanovení chromu a titanu ve slitinách zinku - Metoda spektrofotometrická

340 Kč

ČSN EN 12441-11 (420630) - březen 2007

Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 11: Stanovení křemíku ve slitinách zinku - Metoda spektrofotometrická

190 Kč

ČSN EN 12441-2 (420630) - červenec 2002

Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 2: Stanovení hořčíku ve slitinách zinku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.03t, A2 4.05t

420 Kč

ČSN EN 12441-3 (420630) - červenec 2002

Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 3: Stanovení olova, kadmia a mědi - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

230 Kč

ČSN EN 12441-4 (420630) - srpen 2003

Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 4: Stanovení železa ve slitinách zinku - Spektrofotometrická metoda

125 Kč

ČSN EN 12441-5 (420630) - srpen 2003

Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 5: Stanovení železa v primárním zinku - Spektrofotometrická metoda

190 Kč

ČSN EN 12441-6 (420630) - srpen 2003

Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 6: Stanovení hliníku a železa - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

190 Kč

ČSN EN 12441-7 (420630) - červenec 2005

Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 7: Stanovení cínu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie po extrakci

230 Kč

ČSN EN 12441-8 (420630) - červenec 2005

Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 8: Stanovení cínu v sekundárním zinku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

230 Kč

ČSN EN 12441-9 (420630) - červenec 2005

Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 9: Stanovení niklu ve slitinách zinku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

230 Kč

ČSN EN ISO 3815-1 (420632) - leden 2006

Zinek a slitiny zinku - Část 1: Rozbor tuhých vzorků optickou emisní spektrometrií

190 Kč

ČSN EN ISO 3815-2 (420632) - leden 2006

Zinek a slitiny zinku - Část 2: Rozbor optickou emisní spektrometrií s indukčně vázanou plazmou

190 Kč

ČSN 42 0633-2 (420633) - říjen 1979

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kadmium. Stanovení obsahu zinku metodou atomové absorpce a metodou polarografickou

350 Kč

ČSN 42 0633-3 (420633) - říjen 1979

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kadmium. Stanovení obsahu olova metodou atomové absorpce a metodou polarografickou

125 Kč

ČSN 42 0633-4 (420633) - říjen 1979

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kadmium. Stanovení obsahu železa metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 10.86t

157 Kč

ČSN 42 0633-5 (420633) - říjen 1979

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kadmium. Stanovení obsahu mědi metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou

190 Kč

ČSN 42 0633-7 (420633) - říjen 1979

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kadmium. Stanovení obsahu thalia metodou atomové absorpce a metodou polarografickou

125 Kč

ČSN 42 0633-9 (420633) - říjen 1979

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kadmium. Stanovení obsahu niklu metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0635-10 (420635) - červenec 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Olovo. Stanovení obsahu zinku metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0635-11 (420635) - červenec 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Olovo. Stanovení obsahu bismutu metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0635-12 (420635) - červenec 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Olovo. Stanovení obsahu stříbra metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0635-13 (420635) - červenec 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Olovo. Stanovení obsahu mědi metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0635-14 (420635) - srpen 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Olovo. Stanovení hořčíku metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0635-15 (420635) - srpen 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Olovo. Stanovení sodíku metodou atomové absorpce a metodou plamenové fotometrie

125 Kč

ČSN 42 0635-16 (420635) - srpen 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Olovo. Stanovení vápníku metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0635-4 (420635) - červen 1980

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Olovo. Stanovení obsahu zinku metodou polarografickou

125 Kč

ČSN 42 0636-10 (420636) - srpen 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny olovo-antimon. Stanovení obsahu niklu metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0636-11 (420636) - květen 1991

Chemický rozbor slitin olovo-antimon. Stanovení železa metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0636-12 (420636) - květen 1991

Chemický rozbor slitin olovo-antimon. Stanovení mědi metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0636-13 (420636) - květen 1991

Chemický rozbor slitin olovo-antimon. Stanovení arsenu metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0636-14 (420636) - květen 1991

Chemický rozbor slitin olovo-antimon. Stanovení cínu metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0636-3 (420636) - srpen 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny olovo-antimon. Stanovení obsahu železa metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0636-4 (420636) - srpen 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny olovo-antimon. Stanovení obsahu mědi metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0636-5 (420636) - srpen 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny olovo-antimon. Stanovení obsahu arzénu metodou fotometrickou a metodami titračními

190 Kč

ČSN 42 0636-6 (420636) - srpen 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny olovo-antimon. Stanovení obsahu cínu metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0636-7 (420636) - srpen 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny olovo-antimon. Stanovení obsahu zinku metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0636-8 (420636) - srpen 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny olovo-antimon. Stanovení obsahu stříbra metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0636-9 (420636) - srpen 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny olovo-antimon. Stanovení obsahu vizmutu metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0640 (420640) - květen 1970

Chemický rozbor neželezných kovů. Rozbor čistého niklu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 1.73t, Zb 1.77t

805 Kč

ČSN 42 0640-15 (420640) - leden 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nikl. Stanovení uhlíku metodou potenciometrické titrace

125 Kč

ČSN 42 0640-16 (420640) - listopad 1982

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nikl. Stanovení obsahu fosforu metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0640-18 (420640) - listopad 1982

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nikl. Stanovení obsahu niklu metodou elektrogravimetrickou

125 Kč

ČSN 42 0640-2 (420640) - listopad 1982

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nikl. Stanovení obsahu hliníku metodou fotometrickou

350 Kč

ČSN 42 0640-7 (420640) - listopad 1982

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nikl. Stanovení obsahu křemíku metodou fotometrickou a metodou vážkovou

125 Kč

ČSN 42 0640-9 (420640) - listopad 1982

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nikl. Stanovení obsahu hořčíku metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN EN 27527 (420640) - duben 1994

Nikl, feronikl a slitiny niklu. Stanovení síry. Jodometrická titrační metoda po spálení v indukční peci

190 Kč

ČSN EN ISO 7526 (420640) - září 2020

Feronikl - Stanovení obsahu síry - Metoda infračervené absorpce po spálení v indukční peci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 6351 (420640) - duben 1994

Nikl. Stanovení stříbra, bismutu, kadmia, kobaltu, mědi, železa, manganu, olova a zinku. Plamenová atomová absorpční spektrometrická metoda

230 Kč

ČSN ISO 7523 (420640) - duben 1994

Nikl. Stanovení stříbra, arsenu, bismutu, kadmia, olova, antimonu, selenu, cínu, telluru a thalia. Elektrotermická atomová absorpční spektrometrická metoda

190 Kč

ČSN ISO 7525 (420640) - duben 1994

Nikl. Stanovení síry. Spektrofotometrická metoda methylenové modři po vývinu sirovodíku

190 Kč

ČSN ISO 7528 (420640) - duben 1994

Slitiny niklu. Stanovení železa. Titrační metoda s dichromanem draselným

190 Kč

ČSN ISO 7529 (420640) - prosinec 2018 aktuální vydání

Slitiny niklu - Stanovení obsahu chromu - Metoda potenciometrické titrace síranem diamonno-železnatým

190 Kč

ČSN ISO 7530-1 (420640) - únor 2016 aktuální vydání

Slitiny niklu - Analýza plamenovou atomovou absorpční spektrometrií - Část 1: Stanovení obsahu kobaltu, chromu, mědi, železa a manganu

340 Kč

ČSN ISO 9389 (420640) - duben 1994

Slitiny niklu. Stanovení kobaltu. Metoda potenciometrické titrace s hexakyanoželezitanem draselným

190 Kč

ČSN 42 0641-10 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu křemíku metodou fotometrickou a metodou vážkovou

190 Kč

ČSN 42 0641-11 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu uhlíku metodou titrační a metodami s použitím automatických analyzátorů

125 Kč

ČSN 42 0641-13 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu hliníku metodou fotometrickou, metodou titrační a metodou atomové absorpce

190 Kč

ČSN 42 0641-14 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu olova metodami fotometrickými a metodou atomové absorpce

190 Kč

ČSN 42 0641-15 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu zinku metodou polarografickou a metodou atomové absorpce

190 Kč

ČSN 42 0641-16 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu kadmia metodou polarografickou a metodou atomové absorpce

190 Kč

ČSN 42 0641-17 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu arsenu metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0641-18 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu bismutu metodami fotometrickými

190 Kč

ČSN 42 0641-19 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu antimonu metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0641-2 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu niklu metodou vážkovou

125 Kč

ČSN 42 0641-20 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu cínu metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0641-21 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu fosforu metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0641-22 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu molybdenu metodou fotometrickou a metodou vážkovou

125 Kč

ČSN 42 0641-23 (420641) - leden 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu molybdenu metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0641-24 (420641) - leden 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu titanu metodami fotometrickými

125 Kč

ČSN 42 0641-8 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu wolframu metodou vážkovou

125 Kč

ČSN 42 0641-9 (420641) - únor 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny niklu. Stanovení obsahu hořčíku metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0644 (420644) - říjen 1979

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nikl a nízkolegované slitiny niklu. Stanovení obsahu kyslíku

125 Kč

ČSN 42 0645-1 (420645) - březen 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu olova polarograficky a metodou atomové absorpce

350 Kč

ČSN 42 0645-10 (420645) - březen 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu stříbra kupelačně, metodou extrakčně titrační a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0645-2 (420645) - březen 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu arsenu metodou atomové absorpce, metodou fotometrickou a metodou titrační

125 Kč

ČSN 42 0645-3 (420645) - březen 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu železa metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0645-4 (420645) - březen 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu mědi metodou fotometrickou, metodou polarografickou a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0645-5 (420645) - březen 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu síry metodou titrační

125 Kč

ČSN 42 0645-6 (420645) - březen 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu niklu metodou polarografickou a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0645-7 (420645) - březen 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu bismutu metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0645-8 (420645) - březen 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu zinku metodou polarografickou a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0645-9 (420645) - březen 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu manganu metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0646-1 (420646) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení železa metodou fotometrickou a metodami atomové absorpce

190 Kč

ČSN 42 0646-10 (420646) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení niklu metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0646-2 (420646) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení hliníku metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0646-3 (420646) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení manganu metodou fotometrickou a metodami atomové absorpce

190 Kč

ČSN 42 0646-4 (420646) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení mědi metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0646-5 (420646) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení křemíku metodou vážkovou

65 Kč

ČSN 42 0646-6 (420646) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení fosforu metodou fotometrickou

65 Kč

ČSN 42 0646-7 (420646) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení vápníku metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0646-8 (420646) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení hořčíku metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0646-9 (420646) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení sodíku metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0647-1 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení molybdenu metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0647-10 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení mědi metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0647-11 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení manganu metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0647-12 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení arsenu metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0647-13 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení mechanických nečistot metodou vážkovou

65 Kč

ČSN 42 0647-14 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení fosforu metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0647-15 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení oxidačního čísla

65 Kč

ČSN 42 0647-2 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení železa metodou fotometrickou a metodami atomové absorpce

190 Kč

ČSN 42 0647-3 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení hliníku metodou fotometrickou a metodami atomové absorpce

190 Kč

ČSN 42 0647-4 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení niklu metodami atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0647-5 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení oxidu křemičitého metodou fotometrickou

65 Kč

ČSN 42 0647-6 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení olova metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0647-7 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení sodíku metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0647-8 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení vápníku metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0647-9 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení hořčíku metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0648-1 (420648) - červen 1986

Chrom kovový. Potenciometrická metoda stanovení obsahu chromu

125 Kč

ČSN 42 0648-10 (420648) - červen 1986

Chrom kovový. Titrační komplexometrická metoda a metoda atomové absorpční spektrometrie pro stanovení obsahu hliníku

190 Kč

ČSN 42 0648-11 (420648) - červen 1986

Chrom kovový. Fotometrická metoda pro stanovení obsahu kobaltu

125 Kč

ČSN 42 0648-12 (420648) - srpen 1987

Chrom kovový. Metody stanovení obsahu cínu

230 Kč

ČSN 42 0648-2 (420648) - červen 1986

Chrom kovový. Fotometrická a gravimetrická metoda stanovení obsahu křemíku

190 Kč

ČSN 42 0648-3 (420648) - červen 1986

Chrom kovový. Fotometrická metoda stanovení obsahu fosforu

190 Kč

ČSN 42 0648-4 (420648) - červen 1986

Chrom kovový. Fotometrická metoda a metoda atomové absorpční spektrometrie pro stanovení obsahu železa

125 Kč

ČSN 42 0648-5 (420648) - červen 1986

Chrom kovový. Titrační metoda a metoda s použitím automatických analyzátorů pro stanovení obsahu dusíku

125 Kč

ČSN 42 0648-6 (420648) - červen 1986

Chrom kovový. Fotometrická metoda a metoda atomové absorpční spektrometrie pro stanovení obsahu mědi

190 Kč

ČSN 42 0648-7 (420648) - červen 1986

Chrom kovový. Fotometrická metoda stanovení obsahu antimonu

125 Kč

ČSN 42 0648-8 (420648) - červen 1986

Chrom kovový. Fotometrická metoda stanovení obsahu arsenu

125 Kč

ČSN 42 0648-9 (420648) - červen 1986

Chrom kovový. Polarografická metoda stanovení obsahu zinku, olova, vizmutu, metoda atomové absorpční spektrometrie pro stanovení olova

190 Kč

ČSN 42 0650-1 (420650) - říjen 1990

Chemický rozbor ušlechtilých kovů a slitin. Stanovení zlata v čistém zlatě a slitinách zlata

125 Kč

ČSN 42 0650-2 (420650) - říjen 1990

Chemický rozbor ušlechtilých kovů a slitin. Stanovení niklu ve slitině AuNi

125 Kč

ČSN EN ISO 11426 (420651) - září 2021 aktuální vydání

Klenoty a drahé kovy - Stanovení zlata - Metoda kupelace (zkouška požáru)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 42 0655-1 (420655) - květen 1990

Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení stříbra

190 Kč

ČSN 42 0655-10 (420655) - květen 1990

Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení sodíku

65 Kč

ČSN 42 0655-2 (420655) - květen 1990

Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení palladia

125 Kč

ČSN 42 0655-3 (420655) - květen 1990

Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení mědi

190 Kč

ČSN 42 0655-4 (420655) - květen 1990

Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení železa

125 Kč

ČSN 42 0655-5 (420655) - květen 1990

Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení vizmutu

125 Kč

ČSN 42 0655-6 (420655) - květen 1990

Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení antimonu

125 Kč

ČSN 42 0655-7 (420655) - květen 1990

Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení olova

125 Kč

ČSN 42 0655-8 (420655) - květen 1990

Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení niklu

65 Kč

ČSN 42 0655-9 (420655) - květen 1990

Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení kadmia

65 Kč

ČSN EN ISO 11427 (420656) - duben 2017

Klenoty - Stanovení stříbra v klenotnických slitinách stříbra - Volumetrická (potenciometrická) metoda s použitím bromidu draselného

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 42 0660-1 (420660) - listopad 1990

Chemický rozbor slitin Pt-Ir a Pt-Rh. Stanovení platiny

125 Kč

ČSN 42 0660-2 (420660) - listopad 1990

Chemický rozbor slitin Pt-Ir a Pt-Rh. Stanovení iridia

125 Kč

ČSN 42 0660-3 (420660) - listopad 1990

Chemický rozbor slitin Pt-Ir a Pt-Rh. Stanovení rhodia

125 Kč

ČSN EN ISO 11210 (420661) - duben 2017 aktuální vydání

Klenoty - Stanovení platiny v klenotnických slitinách platiny - Gravimetrická metoda po vysrážení hexachloroplatičitanu amonného

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11494 (420663) - březen 2020 aktuální vydání

Klenoty a drahé kovy - Stanovení platiny ve slitinách platiny - Metoda ICP-OES s vnitřním standardem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11490 (420665) - duben 2017 aktuální vydání

Klenoty - Stanovení palladia v klenotnických slitinách palladia - Gravimetrické stanovení dimethylglyoximem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11495 (420666) - únor 2020 aktuální vydání

Klenoty a drahé kovy - Stanovení palladia ve slitinách palladia - Metoda ICP-OES s vnitřním standardem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 42 0669-1 (420669) - říjen 1985

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kobalt. Stanovení obsahu niklu metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0669-2 (420669) - říjen 1985

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kobalt. Stanovení obsahu mědi metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0669-3 (420669) - říjen 1985

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kobalt. Stanovení obsahu železa metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0669-4 (420669) - říjen 1985

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kobalt. Stanovení obsahu manganu metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0669-5 (420669) - říjen 1985

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kobalt. Stanovení obsahu arsenu metodou fotometrickou

65 Kč

ČSN 42 0669-6 (420669) - říjen 1985

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kobalt. Stanovení obsahu uhlíku metodou titrační a metodami s použitím automatických analyzátorů

125 Kč

ČSN 42 0669-7 (420669) - říjen 1985

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kobalt. Stanovení obsahu síry metodou titrační a metodami s použitím automatických analyzátorů

125 Kč

ČSN EN 14361 (420671) - červenec 2005

Hliník a slitiny hliníku - Chemický rozbor - Odběr vzorků z roztaveného kovu

190 Kč

ČSN 42 0672-1 (420672) - září 1993

Slitiny hliníku. Část 1: Stanovení bismutu metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie

125 Kč

ČSN 42 0672-10 (420672) - září 1993

Slitiny hliníku. Část 10: Stanovení boru metodou fotometrickou s kurkuminem

125 Kč

ČSN 42 0672-2 (420672) - září 1993

Slitiny hliníku. Část 2: Stanovení antimonu metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie

65 Kč

ČSN 42 0672-3 (420672) - červen 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Hliník a slitiny hliníku. Stanovení beryllia metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce

190 Kč

ČSN 42 0672-4 (420672) - říjen 1990

Chemický rozbor hliníku a slitin hliníku. Stanovení gallia

125 Kč

ČSN 42 0672-5 (420672) - říjen 1990

Chemický rozbor hliníku a slitin hliníku. Stanovení vápníku

125 Kč

ČSN 42 0672-6 (420672) - září 1993

Hliník a slitiny hliníku. Část 6: Stanovení sodíku metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie

65 Kč

ČSN 42 0672-8 (420672) - září 1993

Slitiny hliníku. Část 8: Stanovení zirkonia metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie

65 Kč

ČSN 42 0672-9 (420672) - září 1993

Slitiny hliníku. Část 9: Stanovení zirkonia metodou fotometrickou s xylenovou oranží

65 Kč

ČSN ISO 1118 (420672) - listopad 1992

Hliník a slitiny hliníku. Stanovení titanu metodou spektrofotometrickou s kyselinou chromotropovou

190 Kč

ČSN ISO 1784 (420672) - listopad 1992

Slitiny hliníku. Stanovení zinku metodou titrační s EDTA

125 Kč

ČSN ISO 2297 (420672) - listopad 1992

Hliník a slitiny hliníku. Stanovení hořčíku metodou komplexometrickou

125 Kč