Třída 4203 - Mechanické zkoušení kovů

Zobrazit obsah třídy 42 - Hutnictví

ČSN ISO 23718 (420300) - říjen 2007

Kovové materiály - Mechanické zkoušení - Slovník

550 Kč

ČSN 42 0302 (420302) - prosinec 1983

Zkoušení kovů. Názvy, označení a jednotky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 6.01t, Z2 2.02t

294 Kč

ČSN EN ISO 377 (420305) - leden 2018 aktuální vydání

Ocel a ocelové výrobky - Umístění a příprava zkušebních vzorků a zkušebních těles pro mechanické zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 42 0306 (420306) - květen 1978

Zkoušení kovů. Neželezné kovy. Braní a zpracování zkušebních vzorků pro mechanické zkoušení

230 Kč

ČSN EN ISO 3785 (420307) - prosinec 2023 nové vydání

Kovové materiály - Označování os zkušebních těles v návaznosti na texturu výrobku

230 Kč

ČSN EN ISO 2566-1 (420308) - září 2022 aktuální vydání

Ocel - Přepočet hodnot tažnosti - Část 1: Uhlíkové a nízkolegované oceli

440 Kč

ČSN EN ISO 2566-2 (420308) - září 2022 aktuální vydání

Ocel - Přepočet hodnot tažnosti - Část 2: Austenitické oceli

440 Kč

ČSN EN 10319-1 (420309) - listopad 2003

Kovové materiály - Zkoušení relaxace tahového napětí - Část 1: Postup pro zkušební stroje

230 Kč

ČSN EN 10319-2 (420309) - duben 2007

Kovové materiály - Zkoušení relaxace tahového napětí - Část 2: Postup pro modely šroubových spojů

340 Kč

ČSN EN ISO 6892-1 (420310) - leden 2021 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty

590 Kč

ČSN EN ISO 6892-2 (420310) - prosinec 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 2: Zkušební metoda za zvýšené teploty

340 Kč

ČSN EN ISO 6892-3 (420310) - říjen 2015

Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 3: Zkušební metoda za nízké teploty

340 Kč

ČSN 42 0311 (420311) - květen 1980

Zkoušení kovů. Zkušební tyče pro zkoušku tahem. Základní ustanovení

125 Kč

ČSN EN 10371 (420312) - prosinec 2021 aktuální vydání

Kovové materiály - Metoda penetrační SP zkoušky

550 Kč

ČSN 42 0313 (420313) - říjen 1984

Zkoušení kovů. Zkouška tahem za snížených teplot

65 Kč

ČSN 42 0314 (420314) - květen 1980

Zkoušení kovů. Zkušební tyče válcové k upínání kroužky pro zkoušku tahem

65 Kč

ČSN 42 0315 (420315) - květen 1980

Zkoušení kovů. Zkušební tyče válcové s hladkými válcovými hlavami pro zkoušku tahem

65 Kč

ČSN 42 0316 (420316) - květen 1980

Zkoušení kovů. Zkušební tyče válcové se závitovými hlavami pro zkoušku tahem

65 Kč

ČSN 42 0317 (420317) - květen 1980

Zkoušení kovů. Zkušební tyče válcové s osazenými hlavami pro zkoušku tahem

65 Kč

ČSN EN 10314 (420318) - prosinec 2016 aktuální vydání

Metoda stanovení hodnot minimální meze kluzu oceli při zvýšených teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 42 0319 (420319) - srpen 1982

Zkoušení kovů. Zkušební tyče ploché, tloušťky od 4 do 50 mm, pro zkoušku tahem

125 Kč

ČSN ISO 20032 (420320) - květen 2014 aktuální vydání

Metoda hodnocení vlastností zjišťovaných zkouškou tahem u superplastických kovových materiálů

230 Kč

ČSN 42 0321 (420321) - srpen 1982

Zkoušení kovů. Zkušební tyče ploché, tloušťky od 0,1 pod 4 mm, pro zkoušku tahem

65 Kč

ČSN EN ISO 7500-1 (420322) - září 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Kalibrace a ověřování statických jednoosých zkušebních strojů - Část 1: Tahové a tlakové zkušební stroje - Kalibrace a ověřování systému měření síly

340 Kč

ČSN EN ISO 7500-2 (420322) - duben 2007 aktuální vydání

Kovové materiály - Ověřování statických jednoosých zkušebních strojů - Část 2: Tahové stroje pro zkoušení tečení - Ověřování užitého zatížení

230 Kč

ČSN 42 0323 (420323) - srpen 1982

Zkoušení kovů. Zkouška tahem plechů, pásů a pruhů tloušťky od 0,1 pod 0,5 mm

65 Kč

ČSN EN ISO 8491 (420324) - květen 2005 aktuální vydání

Kovové materiály - Trubky (plného průřezu) - Zkouška ohybem

125 Kč

ČSN EN ISO 8492 (420325) - květen 2014 aktuální vydání

Kovové materiály - Trubky - Zkouška smáčknutím

125 Kč

ČSN EN ISO 8493 (420326) - květen 2005 aktuální vydání

Kovové materiály - Trubky - Zkouška rozšiřováním

125 Kč

ČSN EN ISO 8494 (420327) - květen 2014 aktuální vydání

Kovové materiály - Trubky - Zkouška lemováním

125 Kč

ČSN EN ISO 8495 (420328) - květen 2014 aktuální vydání

Kovové materiály - Trubky - Zkouška rozšiřováním prstence

125 Kč

ČSN ISO 15363 (420328) - únor 2018

Kovové materiály - Hydraulická tlaková zkouška trubkového prstence

230 Kč

ČSN EN ISO 8496 (420329) - květen 2014 aktuální vydání

Kovové materiály - Trubky - Zkouška tahem prstence

125 Kč

ČSN 42 0330 (420330) - duben 1983

Zkoušení kovů. Litina s lupínkovým grafitem. Stanovení pevnosti v tahu

125 Kč

ČSN 42 0331 (420331) - leden 1985

Zkoušení kovů. Zkušební tyče válcové s hladkými válcovými hlavami pro zkoušku temperované litiny tahem

65 Kč

ČSN 42 0332 (420332) - srpen 1982

Odlitky ze slitin hliníku a zinku. Zkušební tělesa pro stanovení mechanických vlastností tlakově litá

125 Kč

ČSN 42 0333 (420333) - říjen 1972

Zkoušení kovů. Tyče odděleně lité do písku pro zkoušku tahem. Hořčík a slitiny hořčíku

65 Kč

ČSN 42 0334 (420334) - září 1987

Odlitky ze slitin hliníku. Lití a zhotovování zkušebních těles pro stanovení mechanických vlastností

125 Kč

ČSN 42 0336 (420336) - srpen 1982

Odlitky ze slitin mědi. Zkušební kusy a zkušební tělesa pro zkoušku tahem

190 Kč

ČSN 42 0338 (420338) - březen 1990

Ocel na odlitky. Odběr zkušebních kusů a příprava zkušebních těles pro mechanické zkoušení

125 Kč

ČSN 42 0339 (420339) - červen 1990

Litina. Odběr zkušebních kusů a příprava zkušebních tyčí pro zkoušení mechanických vlastností

230 Kč

ČSN 42 0340 (420340) - srpen 1982

Zkoušení kovů. Zkouška rázem v ohybu velkých těles

230 Kč

ČSN 42 0341 (420341) - květen 1991

Zkoušení kovů. Zkouška mezi klíny

125 Kč

ČSN 42 0342 (420342) - říjen 1985

Zkoušení kovů. Zkouška pevnosti ve střihu

125 Kč

ČSN EN 10325 (420343) - leden 2007

Ocel - Stanovení přírůstku výrazné meze kluzu vyvolaného tepelným zpracováním (index Bake-Hardening)

125 Kč

ČSN 42 0345 (420345) - září 1987

Zkoušení kovů. Zkouška smluvní meze pružnosti v tahu

65 Kč

ČSN 42 0346 (420346) - srpen 1979

Zkoušení kovů. Stanovení přechodové teploty konstrukčních ocelí zkouškou rázem v ohybu velkých těles původní tloušťky

190 Kč

ČSN 42 0347 (420347) - červen 1990

Skúšanie kovov. Lomová húževnatosť kovov pri statickom zaťažení

550 Kč

ČSN EN ISO 12737 (420348) - duben 2011 aktuální vydání

Kovové materiály - Stanovení lomové houževnatosti při rovinné deformaci

340 Kč

ČSN ISO 12135 (420348) - červenec 2023 aktuální vydání

Kovové materiály - Jednotná metoda zkoušky pro určení kvazistatické lomové houževnatosti

590 Kč

ČSN 42 0349 (420349) - září 1988

Zkoušení kovů. Stanovení teploty nulové houževnatosti konstrukčních ocelí

190 Kč

ČSN 42 0350 (420350) - červen 1987

Zkoušení kovů. Stanovení teploty křehkosti konstrukčních ocelí zkouškou rázem v ohybu

125 Kč

ČSN EN ISO 204 (420351) - únor 2024 nové vydání

Kovové materiály - Zkoušení tečení jednoosým tahem - Zkušební metoda

550 Kč

ČSN EN ISO 26203-1 (420352) - září 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Metoda zkoušení tahem při vysokých rychlostech deformace - Část 1: Systémy typu pružné tyče

350 Kč

ČSN EN ISO 26203-2 (420352) - únor 2012

Kovové materiály - Metoda zkoušení tahem při vysokých rychlostech deformace - Část 2: Servohydraulické a další zkušební systémy

230 Kč

ČSN ISO 19819 (420353) - prosinec 2014

Kovové materiály - Zkoušení tahem v kapalném héliu

230 Kč

ČSN 42 0355 (420355) - říjen 1990

Zkoušení kovů. Zkouška relaxace předpínacích výztuží za normální teploty

190 Kč

ČSN EN ISO 376 (420358) - říjen 2011 aktuální vydání

Kovové materiály - Kalibrace siloměrů používaných k ověřování jednoosých zkušebních strojů

350 Kč

ČSN EN ISO 6506-1 (420359) - duben 2015 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 1: Zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 6506-2 (420359) - srpen 2020 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů

230 Kč

ČSN EN ISO 6506-3 (420359) - duben 2015 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček

230 Kč

ČSN EN ISO 6506-4 (420359) - duben 2015 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti

230 Kč

ČSN EN ISO 3738-2 (420360) - listopad 2006

Tvrdokovy - Zkouška tvrdosti podle Rockwella (stupnice A) - Část 2: Příprava a kalibrace referenčních zkušebních destiček

190 Kč

ČSN EN ISO 6508-1 (420360) - červen 2017 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 1: Zkušební metoda

350 Kč

ČSN EN ISO 6508-2 (420360) - srpen 2015 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů a vnikacích těles

340 Kč

ČSN EN ISO 6508-3 (420360) - srpen 2015 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček

230 Kč

ČSN ISO 3738-1 (420360) - listopad 2006

Tvrdokovy - Zkouška tvrdosti podle Rockwella (stupnice A) - Část 1: Zkušební metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.10t

190 Kč

ČSN 42 0361 (420361) - duben 1983

Zkoušení kovů. Litina s lupínkovým grafitem. Stanovení pevnosti v ohybu

190 Kč

ČSN 42 0362 (420362) - leden 1986

Zkoušení kovů. Zkoušky únavy kovů. Základní pojmy a značky

350 Kč

ČSN 42 0363 (420363) - říjen 1986

Zkoušení kovů. Zkoušky únavy kovů. Metodika zkoušení

230 Kč

ČSN ISO 1352 (420364) - srpen 2011 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkoušení únavy krutem

340 Kč

ČSN EN ISO 15630-1 (420365) - leden 2020 aktuální vydání

Ocel pro výztuž a předpínání do betonu - Zkušební metody - Část 1: Tyče, válcovaný drát a drát pro výztuž do betonu

350 Kč

ČSN EN ISO 15630-2 (420365) - leden 2020 aktuální vydání

Ocel pro výztuž a předpínání do betonu - Zkušební metody - Část 2: Svařované sítě a příhradové nosníky

350 Kč

ČSN EN ISO 15630-3 (420365) - srpen 2020 aktuální vydání

Ocel pro výztuž a předpínání do betonu - Zkušební metody - Část 3: Oceli pro předpínání

440 Kč

ČSN 42 0368 (420368) - září 1973

Zkoušení kovů. Zkoušky únavy kovů. Statistické vyhodnocování výsledků zkoušek únavy kovů

230 Kč

ČSN ISO 1143 (420369) - březen 2023 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkoušení únavy ohybem za rotace

350 Kč

ČSN ISO 4965-1 (420370) - březen 2013

Kovové materiály - Kalibrace jednoosého dynamického zatížení pro zkoušení únavy - Část 1: Zkušební systémy

230 Kč

ČSN ISO 4965-2 (420370) - březen 2013

Kovové materiály - Kalibrace jednoosého dynamického zatížení pro zkoušení únavy - Část 2: Měřicí vybavení dynamického kalibračního přístroje

230 Kč

ČSN ISO 1099 (420371) - březen 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda řízení osové síly

340 Kč

ČSN ISO 12106 (420372) - březen 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda řízení osové deformace

440 Kč

ČSN EN ISO 6507-1 (420374) - březen 2024 nové vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 1: Zkušební metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN ISO 6507-2 (420374) - srpen 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů

340 Kč

ČSN EN ISO 6507-3 (420374) - srpen 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 3: Kalibrace referenčních destiček

230 Kč

ČSN EN ISO 6507-4 (420374) - srpen 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti

590 Kč

ČSN EN ISO 16859-1 (420375) - červen 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Leeba - Část 1: Zkušební metoda

340 Kč

ČSN EN ISO 16859-2 (420375) - červen 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Leeba - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních přístrojů

230 Kč

ČSN EN ISO 16859-3 (420375) - červen 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Leeba - Část 3: Kalibrace referenčních zkušebních destiček

230 Kč

ČSN EN ISO 4545-1 (420376) - srpen 2018

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 1: Zkušební metoda

Norma bude zrušena k 1. květnu 2024 (přejít na náhradu).

340 Kč

ČSN EN ISO 4545-1 (420376) - duben 2024 nové vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 1: Zkušební metoda

350 Kč

ČSN EN ISO 4545-2 (420376) - srpen 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů

340 Kč

ČSN EN ISO 4545-3 (420376) - srpen 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 3: Kalibrace referenčních destiček

230 Kč

ČSN EN ISO 4545-4 (420376) - srpen 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 4: Tabulka hodnot tvrdosti

440 Kč

ČSN ISO 22394 (420376) - říjen 2010

Tvrdokovy - Zkouška tvrdosti podle Knoopa

340 Kč

ČSN EN ISO 14577-1 (420378) - leden 2016 aktuální vydání

Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 1: Zkušební metoda

440 Kč

ČSN EN ISO 14577-2 (420378) - leden 2016 aktuální vydání

Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů

350 Kč

ČSN EN ISO 14577-3 (420378) - leden 2016 aktuální vydání

Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 3: Kalibrace referenčních destiček

230 Kč

ČSN EN ISO 14577-4 (420378) - květen 2017 aktuální vydání

Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 4: Zkušební metoda pro kovové a nekovové povlaky

340 Kč

ČSN EN ISO 18265 (420379) - duben 2014 aktuální vydání

Kovové materiály - Převod hodnot tvrdosti

590 Kč

ČSN EN ISO 14556 (420380) - prosinec 2023 nové vydání

Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu na kyvadlovém kladivu tyčí Charpy s V-vrubem - Instrumentovaná zkušební metoda

340 Kč

ČSN EN ISO 148-1 (420381) - červen 2017

Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy - Část 1: Zkušební metoda

350 Kč

ČSN EN ISO 148-2 (420381) - červen 2017 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy - Část 2: Ověřování zkušebních strojů

440 Kč

ČSN EN ISO 148-3 (420381) - červen 2017 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy - Část 3: Příprava a charakteristika zkušebních tyčí typu Charpy pro nepřímé ověřování kyvadlových rázových strojů

340 Kč

ČSN 42 0382 (420382) - září 1978

Zkoušení kovů. Zkouška rázem v ohybu za snížených teplot

125 Kč

ČSN 42 0383 (420383) - červenec 1980

Zkoušení kovů. Zkouška rázem v ohybu za zvýšených teplot

65 Kč

ČSN EN 10274 (420384) - únor 2001

Kovové materiály - Zkouška padajícím závažím

230 Kč

ČSN 42 0385 (420385) - duben 1981

Zkoušení kovů. Zkouška náchylnosti oceli ke stárnutí po plastické deformaci za studena

125 Kč

ČSN EN ISO 9513 (420386) - červenec 2013 aktuální vydání

Kovové materiály - Kalibrace průtahoměrových systémů používaných při zkoušení jednoosým zatížením

440 Kč

ČSN ISO 12110-1 (420387) - březen 2015

Kovové materiály - Zkoušení únavy - Zkoušení únavy s proměnnou amplitudou - Část 1: Obecné zásady, zkušební metoda a požadavky na záznamy

340 Kč

ČSN ISO 12110-2 (420387) - březen 2015

Kovové materiály - Zkoušení únavy - Zkoušení únavy s proměnnou amplitudou - Část 2: Počítání cyklů a metody redukce souvisících údajů

350 Kč

ČSN ISO 22889 (420388) - červenec 2014

Kovové materiály - Metoda zkoušky pro stanovení odolnosti vůči stabilnímu nárůstu trhliny použitím těles s nízkým stísněním

440 Kč

ČSN ISO 26843 (420388) - březen 2017

Kovové materiály - Stanovení lomové houževnatosti při rázových rychlostech zátěžování na zkušebních tělesech typu Charpy s předem vytvořenou trhlinou

440 Kč

ČSN ISO 27306 (420389) - září 2017 aktuální vydání

Kovové materiály - Metoda korekce vlivu ztráty stísnění na hodnotu lomové houževnatosti CTOD při hodnocení lomového chování ocelových součástí

550 Kč

ČSN EN ISO 15653 (420390) - listopad 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkušební metoda stanovení kvazistatické lomové houževnatosti svarů

440 Kč

ČSN ISO 12108 (420391) - květen 2019 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda růstu únavové trhliny

550 Kč

ČSN ISO 12111 (420392) - březen 2012

Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda zkoušení termomechanické únavy řízenou deformací

340 Kč

ČSN ISO 12107 (420393) - březen 2013

Kovové materiály - Zkoušení únavy - Statistické plánování a analýza údajů

440 Kč

ČSN ISO 23788 (420393) - září 2013

Kovové materiály - Ověřování souososti strojů na zkoušení únavy

350 Kč

ČSN ISO 22407 (420394) - leden 2022

Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda ohýbání v rovině osy síly

340 Kč
foo