ČSN ISO 3738-1 (420360)

Tvrdokovy - Zkouška tvrdosti podle Rockwella (stupnice A) - Část 1: Zkušební metoda

ČSN ISO 3738-1 Tvrdokovy - Zkouška tvrdosti podle Rockwella (stupnice A) - Část 1: Zkušební metoda
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma ČSN ISO 3738-1 uvádí metodický postup používaný pro provedení zkoušky tvrdosti podle Rockwella (stupnice A) u tvrdokovů. Kuželové diamantové vnikací těleso se zatlačuje do zkušebního tělesa ve dvou pracovních krocích a pomocí hloubkoměru se za předepsaných podmínek měří trvalý přírůstek hloubka vtisku. Jsou uvedeny podmínky provedení zkoušky, které se týkají zkušebního stroje a používaných tvrdoměrných destiček. Je podrobně popsán zkušební postup a způsob vyjádření výsledků. Závěrečná kapitola normy uvádí podmínky předepsané pro vydávání zkušebního protokolu.

Označení ČSN ISO 3738-1 (420360)
Katalogové číslo 77046
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 11. 2006
Datum účinnosti 1. 12. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963770468
Změny a opravy Z1 11.10t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 3738-2 (420360)
Tvrdokovy - Zkouška tvrdosti podle Rockwella (stupnice A) - Část 2: Příprava a kalibrace referenčních zkušebních destiček