ČSN EN ISO 3738-2 (420360)

Tvrdokovy - Zkouška tvrdosti podle Rockwella (stupnice A) - Část 2: Příprava a kalibrace referenčních zkušebních destiček

ČSN EN ISO 3738-2 Tvrdokovy - Zkouška tvrdosti podle Rockwella (stupnice A) - Část 2: Příprava a kalibrace referenčních zkušebních destiček
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma ISO 3738-2 specifikuje přípravu a kalibraci primárních, sekundárních a pracovních referenčních zkušebních destiček z tvrdokovu pomocí hlavních referenčních zkušebních destiček z tvrdokovu. Takto připravené a kalibrované destičky se používají k ověřování tvrdoměrů pro zkoušení tvrdosti podle Rockwella (stupnice A) a vnikacích těles pro zkoušení tvrdokovů. Jsou popsány zásady používání referenčních zkušebních destiček vycházející z normy ISO 3738-1, podmínky uvádění zkušebních výsledků a informace, které musí být uvedeny po provedení této zkoušky ve zkušebním protokolu.

Označení ČSN EN ISO 3738-2 (420360)
Katalogové číslo 77047
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 2006
Datum účinnosti 1. 12. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963770475
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 3738-1 (420360)
Tvrdokovy - Zkouška tvrdosti podle Rockwella (stupnice A) - Část 1: Zkušební metoda