ČSN ISO 22889 (420388)

Kovové materiály - Metoda zkoušky pro stanovení odolnosti vůči stabilnímu nárůstu trhliny použitím těles s nízkým stísněním

ČSN ISO 22889 Kovové materiály - Metoda zkoušky pro stanovení odolnosti vůči stabilnímu nárůstu trhliny použitím těles s nízkým stísněním
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje metody pro stanovení odporu vůči stabilnímu nárůstu trhliny za použití parametru rozevření trhliny 5 a kritického úhlu rozevření kořene trhliny c pro homogenní kovové materiály při kvazistatickém zatěžování zkušebních těles s trhlinami, která vykazují nízký stupeň stísnění vůči plastické deformaci. Kompaktní zkušební tělesa a tělesa s centrální trhlinou zatěžovaná tahem jsou opatřena vruby a počáteční únavovou trhlinou a zkoušena za podmínek pomalu vzrůstajícího posunutí. Norma popisuje metody zahrnující zkoušky zkušebních těles nesplňujících požadavky pro lomové vlastnosti nezávislé na velikosti; zejména kompaktní zkušební tělesa a tělesa s centrální trhlinou namáhaná tahem při relativně tenkých rozměrech. Jsou uvedeny metody pro stanovení křivky odporu nárůstu délky trhliny (R-křivky). Experimentální hodnoty lomové houževnatosti pro kompaktní zkušební tělesa jsou stanoveny podle ISO 12135.

Označení ČSN ISO 22889 (420388)
Katalogové číslo 95578
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 7. 2014
Datum účinnosti 1. 8. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963955780
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 22 889
  • ČSN ISO 22889:2014
  • ČSN ISO 22 889:2014