ČSN EN ISO 6507-2 (420374) Aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů

ČSN EN ISO 6507-2 Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma specifikuje metodu ověřování a kalibrace zkušebních strojů pro stanovení tvrdosti podle Vickerse u kovových materiálů ve smyslu ČSN EN ISO 6507-1. Předepisuje přímou metodu ověřování pro kontrolu hlavních funkcí činnosti stroje a nepřímou metodu vhodnou pro celkovou kontrolu stroje. Nepřímá metoda se může nezávisle využívat k pravidelnému běžnému přezkušování činnosti stroje v průběhu jeho používání. Norma specifikuje všechny části zkušebních strojů, které je nutno ověřit a zároveň popisuje způsoby praktického provedení, které se týká jak přímého, tak i nepřímého ověřování.

Označení ČSN EN ISO 6507-2 (420374)
Katalogové číslo 505624
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 2018
Datum účinnosti 1. 9. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135056248
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 6507-2 (420374) z srpna 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 6507-1 (420374)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 1: Zkušební metoda

ČSN EN ISO 6507-3 (420374)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 3: Kalibrace referenčních destiček

ČSN EN ISO 6507-4 (420374)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti