ČSN EN ISO 6507-3 (420374) Aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 3: Kalibrace referenčních destiček

ČSN EN ISO 6507-3 Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 3: Kalibrace referenčních destiček
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma specifikuje metodu kalibrace referenčních destiček, jejichž použití se vyžaduje k nepřímému ověřování zkušebních strojů pro měření tvrdosti podle Vickerse ve smyslu ČSN EN ISO 6507-2. Podrobně uvádí všechny podmínky, které je nutno dodržet při výrobě referenčních tvrdoměrných destiček, a které zároveň slouží k ověřování jejich správnosti. Dále popisuje všechny požadavky, kterým musí vyhovět kalibrační přístroj a všechny jeho složky, včetně vnikacího tělesa a měřicího systému. Popisuje postup kalibrace a způsob stanovení homogenity tvrdosti.

Označení ČSN EN ISO 6507-3 (420374)
Katalogové číslo 505623
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 2018
Datum účinnosti 1. 9. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135056231
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 6507-3 (420374) z srpna 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 6507-1 (420374)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 1: Zkušební metoda

ČSN EN ISO 6507-2 (420374)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů

ČSN EN ISO 6507-4 (420374)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti