ČSN EN ISO 6506-2 (420359) Nové vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů

ČSN EN ISO 6506-2 Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN ISO 6506-2 (42 0359)

Tato norma specifikuje metody přímého a nepřímého ověřování zkušebních strojů používaných ke stanovení tvrdosti podle Brinella podle ISO 6506-1 a také specifikuje, kdy se mají tyto dva typy ověřování provádět. Přímé ověřování zahrnuje kontrolu, zda výkonové parametry jednotlivých strojů spadají do předepsaných mezí, zatímco nepřímé ověřování využívá měření tvrdosti referenčních destiček kalibrovaných v souladu s ISO 6506-3 ke kontrole celkové způsobilosti strojů. Pokud se má zkušební stroj rovněž používat pro jiné metody zkoušení tvrdosti, má být nezávisle ověřován pro každou metodu. Tento dokument je aplikovatelný jak na stabilní, tak i na přenosné tvrdoměry.
U strojů, které nejsou schopny dodržet stanovený průběh zatížení-čas se může přímé ověřování zatížení a zkušebního cyklu upravit. Norma podrobně popisuje výše uvedenou problematiku a ve dvou přílohách se zabývá otázkami stanovení nejistot měření při ověřování tvrdoměrů a ověřováním tvrdoměrů, které nejsou schopny splnit předepsaný průběh zatížení versus čas.

Označení ČSN EN ISO 6506-2 (420359)
Katalogové číslo 510426
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 2020
Datum účinnosti 1. 9. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135104260
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 6506-2 (420359) z dubna 2020
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 6506-1 (420359)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 1: Zkušební metoda

ČSN EN ISO 6506-3 (420359)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček

ČSN EN ISO 6506-4 (420359)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti