ČSN EN ISO 6506-2 (420359) Zrušená norma

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů

ČSN EN ISO 6506-2 Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This document specifies methods of direct and indirect verification of testing machines used for determining Brinell hardness in accordance with ISO 6506-1 and also specifies when these two types of verification have to be performed.
The direct verification involves checking that individual machine performance parameters fall within specified limits whereas the indirect verification utilizes hardness measurements of reference blocks, calibrated in accordance with ISO 6506-3, to check the machine's overall performance.
If a testing machine is also to be used for other methods of hardness testing, it has to be verified independently for each method.
This document is applicable to both fixed location and portable hardness testing machines. For machines that are incapable of satisfying the specified force-time profile, the direct verification of force and testing cycle can be modified by the use of Annex B.

Označení ČSN EN ISO 6506-2 (420359)
Katalogové číslo 509258
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 2020
Datum účinnosti 1. 5. 2020
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál), připravuje se převzetí v češtině
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135092581
Norma byla zrušena k 1. 9. 2020
a nahrazena ČSN EN ISO 6506-2 (420359)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 6506-2 (420359) z dubna 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 6506-1 (420359)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 1: Zkušební metoda

ČSN EN ISO 6506-3 (420359)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček

ČSN EN ISO 6506-4 (420359)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti