ČSN EN ISO 6506-1 (420359) Aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 1: Zkušební metoda

ČSN EN ISO 6506-1 Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 1: Zkušební metoda
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma uvádí všechny podrobnosti nutného přístrojového vybavení k provádění zkoušky, požadavky na přípravu zkušebních těles a všechny podstatné informace, které musí být respektovány při praktickém provádění zkoušky tvrdosti podle Brinella. V závěrečné kapitole normy je uveden souhrn informací, které je nutno uvést ve zkušebním protokolu. Členění kapitol zůstalo u tohoto třetího vydání normy stejné, jako u vydání druhého. Změny byly pozorovány v některých článcích a tabulkách nového vydání normy. Podstatných změn doznala příloha C zabývající se odhadem nejistot měření tvrdosti.

Označení ČSN EN ISO 6506-1 (420359)
Katalogové číslo 97104
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 2015
Datum účinnosti 1. 5. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963971049
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 6506-1 (420359) z srpna 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 6506-2 (420359)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů

ČSN EN ISO 6506-3 (420359)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček

ČSN EN ISO 6506-4 (420359)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti

ČSN ISO 4967 (420471)
Ocel - Stanovení obsahu nekovových vměstků - Mikrografická metoda využívající normovaná zobrazení

ČSN EN ISO 6508-2 (420360)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů a vnikacích těles

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 6506-2 (420359)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů

ČSN EN ISO 6506-3 (420359)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček

ČSN EN ISO 6506-4 (420359)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti