ČSN EN ISO 6506-1 (420359) Zrušená norma

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 1: Zkušební metoda

ČSN EN ISO 6506-1 Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 1: Zkušební metoda
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma specifikuje zkušební metodu tvrdosti podle Brinella pro kovové materiály a je použitelná až do mezní hodnoty 650 HBW. Vnikací těleso (tvrdokovová kulička o průměru D) se zatlačuje do povrchu zkušebního tělesa a po odlehčení zkušebního zatížení se měří průměr vtisku, který zůstane zachován na povrchu. Tvrdost podle Brinella je úměrná poměru získaného podělením zkušebního zatížení plochou zaobleného povrchu vtisku. Předpokládá se, že vtisk si zachová tvar koule a plocha jeho povrchu se vypočte ze středního průměru vtisku a průměru kuličky. Norma uvádí všechny podrobnosti nutného přístrojového vybavení k provádění zkoušky, požadavky na přípravu zkušebních těles a všechny podstatné informace, které musí být respektovány při praktickém provádění zkoušky. V závěrečné kapitole je uveden souhrn informací, které je nutno uvést ve zkušebním protokolu. V přílohách normy je uveden postup pro pravidelnou kontrolu stroje uživatelem, minimální tloušťky zkušebních těles vztažené ke střednímu průměru vtisku a zejména pak metoda stanovení nejistoty měření hodnot tvrdosti podle Brinella.

Označení ČSN EN ISO 6506-1 (420359)
Katalogové číslo 76049
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 2006
Datum účinnosti 1. 9. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963760490
Norma byla zrušena k 1. 5. 2015
a nahrazena ČSN EN ISO 6506-1 (420359)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 6506-1 (420359) z prosince 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 6506-2 (420359)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů

ČSN EN ISO 6506-3 (420359)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček

ČSN EN ISO 6506-4 (420359)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti