ČSN ISO 4967 (420471) Aktuální vydání

Ocel - Stanovení obsahu nekovových vměstků - Mikrografická metoda využívající normovaná zobrazení

ČSN ISO 4967 Ocel - Stanovení obsahu nekovových vměstků - Mikrografická metoda využívající normovaná zobrazení
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje mikrografickou metodu stanovení nekovových vměstků ve válcovaných nebo kovaných ocelových výrobcích, které mají stupeň protváření alespoň 3, s využitím normovaných zobrazení. Tato metoda je obecně využívaná k hodnocení vhodnosti oceli k danému použití. Vzhledem k tomu, že vlivem hodnotitelského subjektu je však obtížné získat reprodukovatelné výsledky dokonce i u velkého množství vzorků, doporučuje se při používání této metody dbát určité opatrnosti. U určitých typů ocelí (např. automatových ocelí) nesmí být normovaná zobrazení uvedená v této mezinárodní normě používána. Tato norma je také určena pro stanovení nekovových vměstků technikami obrazové analýzy (viz příloha D). Metoda sestává z porovnání pozorovaného pole se schématickými zobrazeními definovanými v této mezinárodní normě a ze samostatného posouzení každého typu vměstku. V případě obrazové analýzy se pole hodnotí podle vztahů uvedených v příloze D. Schématická zobrazení odpovídají čtvercovým obrazovým polím o ploše 0,50 mm2, získaným na podélných vyleštěných výbrusech, pozorovaných při 100násobném zvětšení. Podle tvaru a rozdělení vměstků jsou normovaná zobrazení rozdělena do pěti základních skupin, nesoucích označení A, B, C, D a DS. Těchto pět skupin representuje typy a morfologie nejčastěji pozorovaných vměsků.

Označení ČSN ISO 4967 (420471)
Katalogové číslo 94311
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 3. 2015
Datum účinnosti 1. 4. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963943114
Tato norma nahradila ČSN ISO 4967 (420471) z září 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 6506-1 (420359)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 1: Zkušební metoda

ČSN EN ISO 6506-2 (420359)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů

ČSN EN ISO 6506-3 (420359)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček

ČSN EN ISO 6506-4 (420359)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti