Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

Třída 4204 - Technologické, metalografické a fyzikální zkoušení kovů

Zobrazit obsah třídy 42 - Hutnictví

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
501099

ČSN EN ISO 7438 (420401) - listopad 2016 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška ohybem

230 Kč vč. DPH
96383

ČSN ISO 17340 (420402) - prosinec 2014

Kovové materiály - Zkoušení tvářitelnosti - Zkouška porézních a pěnových kovů tlakem za vysoké rychlosti

230 Kč vč. DPH
56401

ČSN EN 10252 (420404) - květen 2001

Magnetické materiály - Metody měření magnetických vlastností ocelových plechů a pásů pro elektrotechniku při středních frekvencích

230 Kč vč. DPH
16557

ČSN ISO 7799 (420405) - září 1994

Kovové materiály. Zkouška plechů a pásů tloušťky 3 mm a méně střídavým ohýbáním

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t


157 Kč vč. DPH
95217

ČSN EN ISO 20482 (420406) - květen 2014 aktuální vydání

Kovové materiály - Plechy a pásy - Zkouška hloubením podle Erichsena

190 Kč vč. DPH
98844

ČSN EN 10330 (420407) - únor 2016 aktuální vydání

Magnetické materiály - Metody měření koercivity u magnetických materiálů v otevřeném magnetickém okruhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
67881

ČSN EN 10331 (420408) - listopad 2003

Magnetické materiály - Specifikace pro slinuté měkké magnetické materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
55289

ČSN EN 1669 (420409) - červen 1999

Hliník a slitiny hliníku - Zkušební metody - Zkouška anizotropie plechů a pásů (kalíškovací)

230 Kč vč. DPH
503751

ČSN ISO 24213 (420411) - prosinec 2017 aktuální vydání

Kovové materiály - Plechy a pásy - Metoda hodnocení odpružení při zkružování ohybem

230 Kč vč. DPH
96544

ČSN EN ISO 16808 (420412) - leden 2015

Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení závislosti dvojosé napětí-deformace zkouškou vyboulením s optickými měřicími systémy

340 Kč vč. DPH
97420

ČSN ISO 16842 (420413) - květen 2015

Kovové materiály - Plechy a pásy - Metoda zkoušení dvouosým tahem využívající zkušební těleso ve tvaru kříže

340 Kč vč. DPH
58608

ČSN EN 10275 (420417) - květen 2001

Kovové materiály - Zkouška prstence vnitřním přetlakem

190 Kč vč. DPH
90925

ČSN EN 10218-1 (420418) - srpen 2012 aktuální vydání

Ocelový drát a výrobky z drátu - Obecně - Část 1: Zkušební metody

230 Kč vč. DPH
90926

ČSN EN 10218-2 (420418) - srpen 2012 aktuální vydání

Ocelový drát a výrobky z drátu - Obecně - Část 2: Rozměry drátu, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

190 Kč vč. DPH
501514

ČSN ISO 9649 (420419) - leden 2017 aktuální vydání

Kovové materiály - Drát - Zkouška střídavým krutem

190 Kč vč. DPH
95218

ČSN ISO 7802 (420420) - květen 2014 aktuální vydání

Kovové materiály - Dráty - Zkouška navíjením

125 Kč vč. DPH
90834

ČSN ISO 7800 (420421) - červen 2012 aktuální vydání

Kovové materiály - Dráty - Zkouška jednoduchým krutem

190 Kč vč. DPH
16558

ČSN ISO 7801 (420422) - září 1994

Kovové materiály. Zkouška drátu střídavým ohýbáním

125 Kč vč. DPH
28670

ČSN ISO 2626 (420423) - duben 1993

Měď. Zkouška vodíkové křehkosti

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.99t


97 Kč vč. DPH
56376

ČSN EN 10229 (420424) - červenec 2000

Hodnocení odolnosti ocelových výrobků vzniku trhlin indukovaných vodíkem (HIC)

230 Kč vč. DPH
58643

ČSN EN 12384 (420425) - duben 2000

Měď a slitiny mědi - Stanovení meze pružnosti v ohybu pro pásy

230 Kč vč. DPH
27464

ČSN 42 0426 (420426) - březen 1983

Zkoušení kovů. Zkouška pěchováním

125 Kč vč. DPH
90857

ČSN EN 1971-1 (420428) - červen 2012

Měď a slitiny mědi - Zkoušení vířivými proudy pro zjišťování vad bezešvých kruhových trubek z mědi a slitin mědi - Část 1: Zkoušení s průchozí zkušební cívkou na vnějším povrchu

190 Kč vč. DPH
90856

ČSN EN 1971-2 (420428) - červen 2012

Měď a slitiny mědi - Zkoušení vířivými proudy pro zjišťování vad bezešvých kruhových trubek z mědi a slitin mědi - Část 2: Zkoušení s vnitřním snímačem na vnitřním povrchu

190 Kč vč. DPH
61064

ČSN EN 12893 (420429) - leden 2001

Měď a slitiny mědi - Stanovení čísla prodloužení šroubovice

190 Kč vč. DPH
79272

ČSN EN 10280 +A1 (420430) - srpen 2007 aktuální vydání

Magnetické materiály - Metody měření magnetických vlastností plechů a pásů pro elektrotechniku jednoduchým tabulovým měřícím přístrojem

340 Kč vč. DPH
94324

ČSN EN 13603 (420433) - prosinec 2013 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Zkušební metody pro hodnocení ochranných cínových povlaků na taženém kruhovém drátu z mědi pro použití v elektrotechnice

230 Kč vč. DPH
83404

ČSN EN ISO 12004-1 (420434) - květen 2009

Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení křivek mezní tvářitelnosti - Část 1: Měření a aplikace diagramů mezní tvářitelnosti v lisovně

190 Kč vč. DPH
83403

ČSN EN ISO 12004-2 (420434) - květen 2009

Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení křivek mezní tvářitelnosti - Část 2: Stanovení křivek mezní tvářitelnosti v laboratoři

350 Kč vč. DPH
82874

ČSN ISO 10113 (420435) - březen 2009 aktuální vydání

Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení součinitele plastické anizotropie

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.14t, Oprava 1 12.14t


315 Kč vč. DPH
80230

ČSN ISO 10275 (420436) - leden 2008 aktuální vydání

Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení exponentu deformačního zpevnění tahem

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.14t


255 Kč vč. DPH
27465

ČSN 42 0437 (420437) - únor 1991

Skúšanie kovov. Skúška súčiniteľa plošnej anizotropie

125 Kč vč. DPH
505204

ČSN ISO 16630 (420438) - červen 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Plechy a pásy - Zkouška rozšiřováním otvoru

190 Kč vč. DPH
90150

ČSN ISO 13314 (420439) - březen 2012

Mechanické zkoušení kovů - Zkoušení tvářitelnosti - Zkouška porézních a pěnových kovů tlakem

190 Kč vč. DPH
73417

ČSN EN 10328 (420446) - červen 2005

Železo a ocel - Stanovení smluvní hloubky prokalení po povrchovém ohřevu

125 Kč vč. DPH
62041

ČSN EN ISO 642 (420447) - červen 2001

Ocel - Čelní zkouška prokalitelnosti (zkouška podle Jominyho)

340 Kč vč. DPH
67553

ČSN EN ISO 2639 (420448) - červen 2003

Ocel - Stanovení a ověření hloubky cementace

190 Kč vč. DPH
505617

ČSN EN ISO 3887 (420449) - srpen 2018 aktuální vydání

Ocel - Stanovení hloubky oduhličení

230 Kč vč. DPH
83175

ČSN ISO 17577 (420450) - srpen 2009

Ocel - Ultrazvukové zkoušení plochých ocelových výrobků o tloušťce 6 mm nebo větší

230 Kč vč. DPH
16681

ČSN ISO 9916 (420455) - prosinec 1994

Odlitky ze slitin hliníku a hořčíku. Kontrola kapilární metodou

190 Kč vč. DPH
92472

ČSN EN ISO 5755 (420457) - březen 2013

Spékané kovové materiály - Specifikace

440 Kč vč. DPH
96873

ČSN ISO 28279 (420457) - duben 2015

Spékané kovové materiály - Stanovení stupně čistoty částí práškové metalurgie

190 Kč vč. DPH
91576

ČSN EN ISO 2739 (420458) - říjen 2012 aktuální vydání

Slinovaná kovová pouzdra - Stanovení radiální pevnosti v tlaku

125 Kč vč. DPH
27468

ČSN 42 0460 (420460) - červen 1983

Metalografické snímky. Zvětšení, velikosti a označování

125 Kč vč. DPH
27469

ČSN 42 0462 (420462) - leden 1983

Zkoušení kovů. Stanovení velikosti zrna ocelí a neželezných kovů

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 1.14t


622 Kč vč. DPH
92649

ČSN EN ISO 643 (420462) - červenec 2013 aktuální vydání

Ocel - Mikrografické stanovení velikosti zrn

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.14t


370 Kč vč. DPH
99908

TNI 42 0462 (420462) - květen 2016

Ocel - Mikrografické stanovení velikosti zrn menších než 0,001 mm pro masivní kovové materiály

125 Kč vč. DPH
27470

ČSN 42 0463 (420463) - prosinec 1984

Ocel. Stanovení velikosti austenického zrna na lomu

125 Kč vč. DPH
505784

ČSN EN ISO 945-1 (420464) - prosinec 2018

Mikrostruktura litin - Část 1: Klasifikace grafitu vizuální analýzou

Norma bude zrušena k 1. únoru 2020 (zobrazit náhrady).

570 Kč vč. DPH
508567

ČSN EN ISO 945-1 (420464) - leden 2020 nové vydání

Mikrostruktura litin - Část 1: Klasifikace grafitu vizuální analýzou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
52105

ČSN EN ISO 2624 (420465) - březen 1999

Měď a slitiny mědi - Stanovení střední velikosti zrna

230 Kč vč. DPH
18380

ČSN 42 0466 (420466) - leden 1996

Příprava metalografických vzorků z mědi, hliníku, jejich slitin a kompozitů na jejich bázi

230 Kč vč. DPH
27471

ČSN 42 0467 (420467) - červen 1983

Kontrola makrostruktury oceli hlubokým leptáním. Porovnávací vzory

990 Kč vč. DPH
90858

ČSN EN 16090 (420468) - červen 2012

Měď a slitiny mědi - Stanovení střední velikosti zrna ultrazvukem

190 Kč vč. DPH
3615

ČSN 42 0469 (420469) - září 1978

Metalografické hodnocení tvářených hutních výrobků

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 9.81, Zb 2.88t


415 Kč vč. DPH
507870

ČSN EN ISO 13520 (420470) - říjen 2019

Stanovení obsahu feritu v austenitických korozivzdorných ocelových odlitcích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
94311

ČSN ISO 4967 (420471) - březen 2015 aktuální vydání

Ocel - Stanovení obsahu nekovových vměstků - Mikrografická metoda využívající normovaná zobrazení

440 Kč vč. DPH
504075

ČSN EN 10247 (420472) - leden 2018 aktuální vydání

Mikrografické stanovení obsahu nekovových vměstků v ocelích využívající normovaná zobrazení

570 Kč vč. DPH
27473

ČSN 42 0475 (420475) - srpen 1982

Zkoušení kovů. Stanovení měrného elektrického odporu a vodivosti

125 Kč vč. DPH
64173

ČSN EN 13147 (420487) - únor 2002

Měď a slitiny mědi - Stanovení zbytkového napětí v okrajové oblasti stříhaných pásů

230 Kč vč. DPH
51996

ČSN EN ISO 196 (420488) - březen 1999

Měď a slitiny mědi pro tváření - Určování zbytkových napětí - Zkouška dusičnanem rtuťným

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.02t


145 Kč vč. DPH
77481

ČSN EN 14977 (420489) - leden 2007

Měď a slitiny mědi - Detekce tahového napětí - Zkouška 5% amoniakem

190 Kč vč. DPH
3618

ČSN 42 0491 (420491) - září 1978

Slitiny typu AlSi na odlitky. Hodnocení metalografické struktury

230 Kč vč. DPH