Třída 42 - HUTNICTVÍ

Seznam podtříd

Kliknutím na číslo nebo název podtřídy zobrazíte jen normy v ní obsažené.

4200 Všeobecné předpisy (67)

4201 Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy (25)

4202 Ingoty z ocelí. Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy (46)

4203 Mechanické zkoušení kovů (120)

4204 Technologické, metalografické a fyzikální zkoušení kovů (62)

4205 Chemické zkoušení kovů a feroslitin (154)

4206 Chemické zkoušení neželezných kovů a jejich slitin (336)

4207 Zkoušení kovů (22)

4208 Prášková metalurgie (76)

4209 Výrobky z ocelí a oceli na odlitky a litiny. Technické dodací předpisy. Ukazatele jakosti. Rozměry (62)

4210 Výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy (50)

4211 Feroslitiny. Slitiny dezoxidační. Technické dodací předpisy (4)

4212 Surové železo. Odlitky z oceli a slitin. Kokily. Technické dodací předpisy (11)

4213 Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy (58)

4214 Neželezné kovy. Všeobecné normy a technické dodací předpisy (81)

4215 Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy (25)

4216 Klenotnictví. Vlastnosti kovů, označování a rozbory slitin (16)

4218 Bezpečnostní předpisy (1)

4219 Výrobky z oceli. Technické dodací podmínky. Jakosti (2)

4220 Výrobky z ocelí. Zvláštní předpisy a ustanovení (1)

4221 Surové železo, materiálové listy (4)

4222 Feroslitiny a slitiny dezoxidační. Materiálové listy (10)

4223 Litiny s kuličkovým grafitem. Materiálové listy (8)

4224 Litiny s lupínkovým grafitem. Zvláštní slitiny železa na odlitky (14)

4225 Bílé, tvrzené a temperované litiny. Materiálové listy (6)

4226 Uhlíkové oceli na odlitky. Materiálové listy (7)

4227 Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky, odlévané do pískových forem. Materiálové listy (23)

4228 Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky, odlévané jiným způsobem než do pískových forem. Slitiny pro trvalé magnety. Materiálové listy (7)

4229 Vysokolegované oceli na odlitky. Materiálové listy (32)

4230 Měď a slitiny mědi tvářené. Materiálové listy (5)

4231 Měď a slitiny mědi na odlitky. Materiálové listy (9)

4233 Slitiny měď-zinek na odlitky. Materiálové listy (9)

4234 Nikl, kobalt a slitiny niklu tvářené. Materiálové listy (9)

4235 Nikl, zinek a jejich slitiny na odlitky. Materiálové listy (4)

4237 Olovo, cín, antimon a jejich slitiny na odlitky. Materiálové listy (4)

4238 Ušlechtilé kovy a jejich slitiny. Materiálové listy (29)

4239 Nízkotavitelné slitiny neželezných kovů. Materiálové listy (9)

4240 Hliník tvářený. Materiálové listy (10)

4243 Slitiny hliníku na odlitky. Materiálové listy (14)

4244 Slitiny hliníku tvářené. Materiálové listy (4)

4245 Slitiny hliníku na odlitky. Materiálové listy (2)

4249 Hořčík a slitiny hořčíku na odlitky. Materiálové listy (1)

4250 Výrobky z ocelí. Rozměry (1)

4251 Ingoty z ocelí. Předvalky z ocelí válcované za tepla. Rozměry (2)

4253 Plechy a pásy z ocelí. Rozměry (Přednostně válcované za tepla) (8)

4254 Dráty z ocelí válcované za tepla. Rozměry (2)

4255 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry (22)

4256 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry (3)

4257 Trubky z ocelí tvářené za tepla. Trubky z ocelí svařované. Rozměry (13)

4258 Výrobky z ocelí specifických tvarů. Technické dodací předpisy. Rozměry (3)

4259 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry (5)

4260 Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací podmínky a rozměry (3)

4263 Plechy a pásy z ocelí válcované za studena. Rozměry (2)

4264 Dráty z ocelí tvářené za studena. Rozměry (21)

4265 Tyče a oceli tvářené za studena. Rozměry (10)

4266 Ocelové dráty a výrobky z drátu (11)

4267 Trubky z ocelí tvářené za studena (přesné). Rozměry (7)

4269 Tenkostěnné profily ocelové. Rozměry (6)

4272 Výkovky z neželezných kovů. Rozměry (3)

4273 Plechy, pásy, pruhy, kotouče, folie a kaloty z hliníku a slitin hliníku. Rozměry (4)

4274 Dráty z hliníku a slitin hliníku. Rozměry (1)

4275 Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za tepla. Rozměry (4)

4276 Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za studena. Rozměry (4)

4277 Trubky z hliníku a slitin hliníku. Rozměry (6)

4278 Profily z hliníku a slitin hliníku. Rozměry (2)

4283 Plechy, pásy, pruhy, kotouče a folie z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin. Rozměry (11)

4284 Dráty z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin. Rozměry (7)

4287 Trubky z těžkých neželezných kovů a jejich slitin. Rozměry (3)

4290 Výkovky z ocelí (11)

4296 Tlakové odlitky (1)

4297 Zkoušení odlitků (9)

4298 Různé hutní výrobky (1)