Třída 4201 - Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy

Zobrazit obsah třídy 42 - Hutnictví

ČSN EN 10296-1 (420101) - červenec 2004 aktuální vydání

Svařované ocelové trubky kruhového příčného průřezu pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí

350 Kč

ČSN EN 10296-2 (420101) - červen 2006

Svařované ocelové trubky kruhového průřezu pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Korozivzdorné oceli

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.07t

370 Kč

ČSN 42 0107 (420107) - duben 1992

Pásy a pruhy válcované za studena z ocelí tříd 10 až 15 a 19. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN 42 0109 (420109) - únor 1976

Plechy ocelové na kotle a tlakové nádoby. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN EN 10346 (420110) - únor 2016 aktuální vydání

Kontinuálně žárově ponorem povlakované ocelové ploché výrobky pro tváření za studena - Technické dodací podmínky

440 Kč

ČSN 42 0111 (420111) - květen 1984

Plechy v tabuliach pocínované a pocínované lakované. Technické dodávacie predpisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 12.90t

405 Kč

ČSN 42 0117 (420117) - říjen 1974

Tenké plechy z konštrukčných ocelí tr. 10 a 11 valcované za studena. Technické dodacie predpisy

190 Kč

ČSN 42 0118 (420118) - červen 1973

Plechy tenké z ocelí tříd 10 až 16 válcované za tepla. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN 42 0121 (420121) - červenec 1975

Tenkostěnné profily ocelové. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN EN 10343 (420123) - prosinec 2009

Oceli k zušlechťování pro použití ve stavebnictví - Technické dodací podmínky

350 Kč

ČSN EN 10209 (420125) - listopad 2013 aktuální vydání

Ploché výrobky válcované za studena z hlubokotažných ocelí určených ke smaltování - Technické dodací podmínky

340 Kč

ČSN 42 0127 (420127) - srpen 1987

Plechy oceľové tenké ťažných akostí valcované za studena. Technické dodávacie predpisy

230 Kč

ČSN 42 0128 (420128) - listopad 1978

Plechy ocelové hlubokotažné válcované za tepla. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN 42 0135 (420135) - červen 1987

Tyče tvarové z konstrukčních ocelí válcované za tepla. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN 42 0138 (420138) - prosinec 1969

Tyče a široká ocel válcované za tepla z ocelí tříd 10 a 11. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN 42 0139 (420139) - červen 2011 aktuální vydání

Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel žebírková a hladká

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.16t

382 Kč

ČSN 42 0140 (420140) - listopad 1985

Pružnicové pásy se žebrem a drážkou válcované za tepla. Technické dodací předpisy

125 Kč

ČSN EN 39 (420141) - červenec 2003 aktuální vydání

Ocelové trubky pro pracovní a podpěrná lešení - Technické dodací podmínky

230 Kč

ČSN 42 0142 (420142) - říjen 1976

Trubky ocelové svařované přesné a závitové. Technické dodací předpisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 3.80t, Zb 3.83, Zc 8.85, Zd 11.90, Ze 2.92t

327 Kč

ČSN 42 0144 (420144) - prosinec 1977

Trubky ocelové svařované se šroubovicovým svarem. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN 42 0145 (420145) - listopad 1975

Pásy a pruhy z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN 42 0152 (420152) - květen 1975

Trubky z ocelí tříd 11 a 12 podélně svařované hladké do vnějšího průměru 152 mm. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN EN 10277 (420160) - listopad 2019 aktuální vydání

Lesklé ocelové výrobky - Technické dodací podmínky

550 Kč

ČSN 42 0165 (420165) - listopad 1990

Plechy a trubky z feriticko-perlitických ocelí se zaručenými hodnotami vrubové houževnatosti při snížených teplotách. Technické dodací předpisy

340 Kč

ČSN EN 10132-1 (420166) - září 2003 aktuální vydání

Ocelové úzké pásy válcované za studena k tepelnému zpracování - Technické dodací podmínky - Část 1: Všeobecně

190 Kč

ČSN EN 10132-2 (420167) - srpen 2003 aktuální vydání

Ocelové úzké pásy válcované za studena k tepelnému zpracování - Technické dodací podmínky - Část 2: Oceli k cementování

190 Kč

ČSN EN 10132-3 (420168) - srpen 2003 aktuální vydání

Ocelové úzké pásy válcované za studena k tepelnému zpracování - Technické dodací podmínky - Část 3: Oceli k zušlechťování

230 Kč

ČSN EN 10132-4 (420169) - srpen 2003 aktuální vydání

Ocelové úzké pásy válcované za studena k tepelnému zpracování - Technické dodací podmínky - Část 4: Oceli na pružiny a další použití

230 Kč

ČSN 42 0188 (420188) - říjen 1964

Předvalky ocelové válcované za tepla. Technické dodací předpisy

230 Kč