Třída 4207 - Zkoušení kovů

Zobrazit obsah třídy 42 - Hutnictví

ČSN 42 0743 (420743) - srpen 1987

Zinkový povlak na ocelových drátech. Metody zkoušek povlaku

230 Kč

ČSN EN ISO 3954 (420751) - březen 2008

Prášky pro práškovou metalurgii - Odběr vzorků

190 Kč

ČSN ISO 10835 (420752) - únor 2010

Železo po přímé redukci a železo briketované za horka - Vzorkování a úprava vzorků

550 Kč

ČSN EN ISO 3923-1 (420753) - listopad 2018 aktuální vydání

Kovové prášky - Stanovení sypné hustoty - Část 1: Metoda s nálevkou

190 Kč

ČSN EN 23923-2 (420754) - srpen 1995

Kovové prášky. Stanovení sypné hustoty. Část 2: Metoda se Scottovým volumetrem (ISO 3923-2:1981)

125 Kč

ČSN EN ISO 13517 (420755) - září 2013

Kovové prášky - Stanovení průtokové rychlosti kalibrovanou nálevkou (Gustavssonův průtokoměr)

190 Kč

ČSN EN ISO 4490 (420755) - listopad 2018 aktuální vydání

Kovové prášky - Stanovení průtokové rychlosti kalibrovanou nálevkou (Hallův průtokoměr)

190 Kč

ČSN EN ISO 10070 (420756) - červen 2020

Kovové prášky - Stanovení povrchové plochy specifické pro obálku z měření propustnosti práškového lože za ustálených podmínek průtoku vzduchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 3953 (420759) - květen 2011 aktuální vydání

Kovové prášky - Stanovení setřepné hmotnosti

190 Kč

ČSN EN 23995 (420761) - srpen 1995

Kovové prášky. Stanovení pevnosti v ohybu výlisků s pravoúhlým průřezem (ISO 3995:1985)

190 Kč

ČSN EN ISO 4496 (420765) - únor 2018

Kovové prášky - Stanovení obsahu látek nerozpustných v kyselinách, v železných, měděných, cínových a bronzových prášcích

190 Kč

ČSN EN 24491-1 (420767) - říjen 1995

Kovové prášky. Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami. Část 1: Všeobecné pokyny (ISO 4491-1:1989)

125 Kč

ČSN EN ISO 4491-3 (420767) - říjen 2006

Kovové prášky - Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami - Část 3: Kyslík redukovaný vodíkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4491-4 (420767) - listopad 2019 aktuální vydání

Kovové prášky - Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami - Část 4: Stanovení celkového obsahu kyslíku redukční extrakcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4491-2 (420768) - březen 2000

Kovové prášky - Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami - Část 2: Úbytek hmotnosti při redukci vodíkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4498 (420769) - prosinec 2010 aktuální vydání

Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Stanovování zdánlivé tvrdosti a mikrotvrdosti

230 Kč

ČSN EN ISO 2740 (420770) - listopad 2009 aktuální vydání

Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Zkušební tělesa pro zkoušku tahem

190 Kč

ČSN EN ISO 3928 (420771) - leden 2018 aktuální vydání

Spékané kovové materiály s výjimkou slinutých karbidů - Zkušební tělesa pro zkoušku únavy

230 Kč

ČSN EN ISO 4507 (420772) - srpen 2007

Spékané nauhličené nebo nitrocementované železné materiály - Stanovování a ověřování hloubky cementované vrstvy zkouškou mikrotvrdosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 5754 (420774) - červen 2018

Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Zkušební těleso bez vrubu pro zkoušku rázem v ohybu

125 Kč

ČSN EN 24003 (420775) - srpen 1995

Propustné spékané kovové materiály. Stanovení velikosti pórů bublinkovou metodou (ISO 4003:1977)

125 Kč

ČSN EN ISO 4022 (420776) - duben 2020 nové vydání

Propustné spékané kovové materiály - Stanovení propustnosti tekutin

230 Kč