ČSN EN ISO 4498 (420769) Aktuální vydání

Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Stanovování zdánlivé tvrdosti a mikrotvrdosti

ČSN EN ISO 4498 Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Stanovování zdánlivé tvrdosti a mikrotvrdosti
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

1.1 - Tato mezinárodní norma specifikuje metody zkoušení tvrdosti spékaných kovových materiálů s výjimkou tvrdokovů.

1.2 - Postup 1 stanovuje zdánlivou tvrdost materiálu jako celku.
Postup 1
- se používá u spékaných kovových materiálů, které se buď nepodrobují žádnému tepelnému zpracování, nebo které se tepelně zpracují takovým způsobem, že tvrdost je v podstatě homogenní do hloubky minimálně 5 mm pod povrchem,
- se používá na povrchy spékaných kovových materiálů tepelně zpracovaných takovým způsobem, že tvrdost v oblasti zasahující do hloubky 5 mm pod povrchem není homogenní,
- se z tohoto důvodu používá u materiálů, jejichž tvrdost se v podstatě získá nauhličením povrchu, nebo sycením povrchu uhlíkem a dusíkem (např. cementací, karbonitridací, nitrocementací nebo sulfidizací),
- se používá u indukčně kalených materiálů.

1.3 - Postup 2 stanovuje mikrotvrdost kovové fáze.
Postup 2
- se aplikuje na všechny typy spékaných kovových materiálů,
- se zejména používá ke stanovování profilu tvrdosti cementovaných nebo chemicko-tepelně zpracovaných materiálů karbonitridací podle metody popsané v ISO 4507, a
- taktéž se používá na všechny spékané kovové materiály, které se podrobily povrchovému zpracování, jako např. elektrolytickému pokovování, chemickému pokovování, chemickému (CVD) a fyzikálnímu (PVD) pokovování srážením kovových par, zpracování laserem, iontovému bombardování atd. Ke stanovení mikrotvrdosti zpracovaných povrchů se používá postup 2.
POZNÁMKA - U řady faktorů týkajících se zkoušení mikrotvrdosti však ještě nebylo dosaženo mezinárodní dohody. Nicméně, význam parametrů definovaných v postupu 2 postačuje k tomu, aby nejčastěji používané metody byly ve značné míře oprávněně normalizovány.

Označení ČSN EN ISO 4498 (420769)
Katalogové číslo 87399
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 2010
Datum účinnosti 1. 1. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963873992
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 4498 (420769) z srpna 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)