Třída 4297 - Zkoušení odlitků

Zobrazit obsah třídy 42 - Hutnictví

ČSN EN 12681-1 (429716) - duben 2019 aktuální vydání

Slévárenství - Radiografické zkoušení - Část 1: Techniky filmu

440 Kč

ČSN EN 12681-2 (429716) - duben 2019

Slévárenství - Radiografické zkoušení - Část 2: Technika s digitálním detektorem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 12680-1 (429717) - únor 2004 aktuální vydání

Slévárenství - Zkoušení ultrazvukem - Část 1: Ocelové odlitky pro všeobecné použití

350 Kč

ČSN EN 12680-2 (429717) - únor 2004 aktuální vydání

Slévárenství - Zkoušení ultrazvukem - Část 2: Ocelové odlitky pro vysoce namáhané součásti

350 Kč

ČSN EN 12680-3 (429717) - listopad 2012 aktuální vydání

Slévárenství - Zkoušení ultrazvukem - Část 3: Odlitky z litiny s kuličkovým grafitem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.13t

250 Kč

ČSN EN 1369 (429720) - květen 2013 aktuální vydání

Slévárenství - Zkoušení magnetickou práškovou metodou

340 Kč

ČSN EN 1370 (429721) - červen 2012 aktuální vydání

Slévárenství - Hodnocení stavu povrchu

230 Kč

ČSN EN 1371-1 (429722) - červen 2012 aktuální vydání

Slévárenství - Zkoušení kapilární metodou - Část 1: Odlitky odlévané do pískových forem gravitačně a pod nízkým tlakem

350 Kč

ČSN EN 1371-2 (429722) - srpen 2017 aktuální vydání

Slévárenství - Kontrola kapilární metodou - Část 2: Přesně lité odlitky

230 Kč