1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

Třída 4208 - Prášková metalurgie

Zobrazit obsah třídy 42 - Hutnictví

ČSN 42 0800 (420800) - říjen 1990

Kovové prášky. Označování

190 Kč

ČSN ISO 13947 (420801) - duben 2015

Kovové prášky - Zkušební metoda stanovení nekovových vměstků v kovových prášcích pomocí vzorku vykovaného z prášku

190 Kč

ČSN ISO 18549-1 (420802) - duben 2015

Kovové prášky - Stanovení zdánlivé hustoty a průtokové rychlosti za zvýšených teplot - Část 1: Stanovení zdánlivé hustoty za zvýšených teplot

190 Kč

ČSN ISO 18549-2 (420802) - duben 2015

Kovové prášky - Stanovení zdánlivé hustoty a průtokové rychlosti za zvýšených teplot - Část 2: Stanovení průtokové rychlosti za zvýšených teplot

190 Kč

ČSN 42 0822 (420822) - srpen 1988

Hliníková krupice

125 Kč

ČSN 42 0824 (420824) - srpen 1988

Hliníkové prášky pro pyrotechniku a chemický průmysl

190 Kč

ČSN 42 0825 (420825) - duben 1986

Hliníkové prášky a pasty pro pórobeton

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 12.88t

355 Kč

ČSN 42 0826 (420826) - srpen 1988

Hliníkové prášky a pasty pigmentové. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN ISO 28080 (420848) - duben 2015

Tvrdokovy - Abrazivní zkoušky tvrdokovů

230 Kč

ČSN ISO 11873 (420849) - duben 2015

Tvrdokovy - Stanovení obsahů síry a uhlíku v kobaltových kovových prášcích - Infračervená detekční metoda

125 Kč

ČSN ISO 11877 (420849) - duben 2015

Tvrdokovy - Stanovení křemíku v kobaltových kovových prášcích - Fotometrická metoda

190 Kč

ČSN ISO 17352 (420849) - duben 2015

Tvrdokovy - Stanovení křemíku v kobaltových kovových prášcích atomovou absorpcí v grafitové kyvetě

125 Kč

ČSN ISO 28079 (420850) - únor 2010

Tvrdokovy - Zkouška houževnatosti podle Palmqvista

230 Kč

ČSN EN ISO 7625 (420851) - duben 2013 aktuální vydání

Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Příprava vzorků pro chemický rozbor stanovení obsahu uhlíku

125 Kč

ČSN EN ISO 22068 (420852) - srpen 2014

Spékané kovové materiály odlévané do vstřikovacích forem - Specifikace

230 Kč

ČSN ISO 14317 (420852) - červen 2016 aktuální vydání

Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Stanovení meze kluzu v tlaku

190 Kč

ČSN EN ISO 13944 (420861) - únor 2013 aktuální vydání

Směsi kovového prášku s mazivem - Stanovení obsahu maziva - Soxhletova extrakční metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 4884 (420862) - duben 2020

Tvrdokovy - Odběr vzorků a zkoušení prášků za použití spékaných zkušebních těles

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4489 (420863) - duben 2020

Tvrdokovy - Odběr vzorků a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3369 (420864) - srpen 2010

Nepropustné slinuté kovové materiály a tvrdokovy - Stanovení měrné hmotnosti

125 Kč

ČSN EN ISO 3325 (420865) - březen 2000

Spékané kovové materiály mimo slinuté karbidy - Stanovení pevnosti v ohybu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3327 (420866) - listopad 2009

Tvrdokovy - Stanovení pevnosti v ohybu

190 Kč

ČSN EN ISO 3326 (420867) - prosinec 2013

Slinuté karbidy - Stanovení koercitivity (magnetizace)

125 Kč

ČSN EN ISO 2738 (420868) - srpen 2000

Spékané kovové materiály mimo slinuté karbidy - Propustné spékané kovové materiály - Stanovení hustoty, obsahu oleje a otevřené pórovitosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 23878 (420869) - listopad 1995

Tvrdokovy. Zkouška tvrdosti podle Vickerse (ISO 3878:1983)

125 Kč

ČSN EN 23312 (420870) - prosinec 1996

Slinuté kovové materiály a slinuté karbidy. Stanovení Youngova modulu pružnosti

125 Kč

ČSN EN ISO 4499-1 (420871) - únor 2021

Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 1: Fotografie mikrostruktury a jejich popis

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma bude zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

230 Kč

ČSN EN ISO 4499-1 (420871) - červen 2021 nové vydání

Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 1: Fotografie mikrostruktury a jejich popis

230 Kč

ČSN EN ISO 4499-2 (420871) - únor 2021

Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 2: Měření velikosti zrn karbidu WC

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma bude zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

340 Kč

ČSN EN ISO 4499-2 (420871) - červen 2021 nové vydání

Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 2: Měření velikosti zrn karbidu wolframu

230 Kč

ČSN EN ISO 4499-3 (420871) - září 2016

Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 3: Měření charakteristických prvků mikrostruktury u tvrdokovů na bázi Ti (C, N) a WC/kubický karbid

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 4499-4 (420871) - září 2016

Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 4: Charakterizace pórovitosti, uhlíkových defektů a obsahu eta-fáze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4506 (420873) - říjen 2018

Tvrdokovy - Zkouška tlakem

190 Kč

ČSN EN 24503 (420874) - září 1995

Slinuté karbidy. Stanovení obsahu kovových prvků rentgenovou fluorescencí v tuhém roztoku (ISO 4503:1978)

190 Kč

ČSN EN 24883 (420875) - říjen 1995

Slinuté karbidy. Stanovení obsahu kovových prvků rentgenovou fluorescencí v roztoku (ISO 4883:1978)

125 Kč

ČSN EN 27627-1 (420876) - září 1995

Slinuté karbidy. Chemický rozbor plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 1: Všeobecné požadavky (ISO 7627-1:1983)

125 Kč

ČSN EN 27627-2 (420877) - září 1995

Slinuté karbidy. Chemický rozbor plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 2: Stanovení vápníku, draslíku, hořčíku a sodíku při obsazích od 0,001% do 0,02% (m/m) (ISO 7627-2:1983)

125 Kč

ČSN EN 27627-3 (420878) - září 1995

Slinuté karbidy. Chemický rozbor plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 3: Stanovení kobaltu, železa, manganu a niklu při obsazích od 0,01% do 0,5% (m/m) (ISO 7627-3:1983)

125 Kč

ČSN EN 27627-4 (420879) - září 1995

Slinuté karbidy. Chemický rozbor plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 4: Stanovení molybdenu, titanu a vanadu při obsazích od 0,01% do 0,5% (m/m) (ISO 7627-4:1983)

125 Kč

ČSN EN 27627-5 (420880) - září 1995

Slinuté karbidy. Chemický rozbor plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 5: Stanovení kobaltu, železa, manganu, molybden, niklu, titanu a vanadu při obsazích od 0,5% do 2% (m/m) (ISO 7627-5:1983)

125 Kč

ČSN EN 27627-6 (420881) - září 1995

Slinuté karbidy. Chemický rozbor plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 6: Stanovení chromu při obsazích od 0,01% do 2% (m/m) (ISO 7627-6:1985)

125 Kč

ČSN EN ISO 11876 (420882) - listopad 2010

Tvrdokovy - Stanovení vápníku, mědi, železa, draslíku, hořčíku, sodíku, niklu a zinku v kobaltových kovových prášcích - Plamenová atomová absorpční spektrometrická metoda

125 Kč

ČSN EN ISO 3907 (420883) - červenec 2010

Tvrdokovy - Stanovení obsahu celkového uhlíku - Gravimetrická metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 3908 (420884) - červenec 2010

Tvrdokovy - Stanovení obsahu nerozpustného (volného) uhlíku - Gravimetrická metoda

125 Kč

ČSN EN 23909 (420885) - prosinec 1996

Slinuté karbidy. Stanovení kobaltu. Potenciometrická metoda

125 Kč

ČSN EN 24501 (420886) - prosinec 1996

Slinuté karbidy. Stanovení titanu. Fotometrická peroxidová metoda

190 Kč

ČSN ISO 26482 (420887) - říjen 2010

Tvrdokovy - Stanovení obsahu olova a kadmia

230 Kč

ČSN ISO 23519 (420888) - prosinec 2010

Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Měření povrchové drsnosti

190 Kč

ČSN ISO 14168 (420889) - duben 2015

Kovové prášky s výjimkou tvrdokovů - Metoda zkoušení infiltračních prášků na bázi mědi

190 Kč

ČSN 42 0890-1 (420890) - srpen 1988

Zkoušení kovových prášků. Všeobecná ustanovení

65 Kč

ČSN 42 0890-12 (420890) - leden 1984

Zkoušení kovových prášků. Stanovení tvaru částic

190 Kč

ČSN 42 0890-13 (420890) - únor 1984

Skúšanie kovových práškov. Určenie veľkosti častíc mikroskopickou metódou

230 Kč

ČSN EN ISO 3927 (420890) - duben 2018 aktuální vydání

Kovové prášky s výjimkou prášků pro tvrdokovy - Stanovení lisovatelnosti při jednoosém tlaku

230 Kč

ČSN EN ISO 4492 (420890) - červen 2018 aktuální vydání

Kovové prášky s výjimkou prášků pro tvrdokovy - Stanovení rozměrových změn spojených s lisováním a spékáním

230 Kč

ČSN EN ISO 4497 (420890) - duben 2021 nové vydání

Kovové prášky - Stanovení velikosti částic proséváním za sucha

190 Kč

ČSN 42 0891-10 (420891) - únor 1986

Zkoušení spékaných výrobků. Zkouška radiální pevnosti v tlaku

125 Kč

ČSN 42 0891-2 (420891) - únor 1986

Skúšanie spekaných výrobkov. Určenie pevnosti v ťahu

125 Kč

ČSN 42 0891-4 (420891) - únor 1986

Skúšanie spekaných výrobkov. Určenie pevnosti v ohybe

125 Kč

ČSN 42 0895-1 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Všeobecná ustanovení

125 Kč

ČSN 42 0895-10 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení lístkování

65 Kč

ČSN 42 0895-11 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení reaktivity

65 Kč

ČSN 42 0895-12 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení oxidu hlinitého

65 Kč

ČSN 42 0895-13 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení železa

65 Kč

ČSN 42 0895-14 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení křemíku

65 Kč

ČSN 42 0895-15 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení mědi

125 Kč

ČSN 42 0895-16 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení zinku

125 Kč

ČSN 42 0895-17 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení vlhkosti

65 Kč

ČSN 42 0895-18 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení sypné hustoty

65 Kč

ČSN 42 0895-19 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení smáčivosti prášků a past ve vodě

32 Kč

ČSN 42 0895-2 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Odběr a příprava vzorků

125 Kč

ČSN 42 0895-20 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení stability vodní suspenze

65 Kč

ČSN 42 0895-3 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení aktivního hliníku

65 Kč

ČSN 42 0895-4 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení mlecích přísad

125 Kč

ČSN 42 0895-5 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení zbytku na sítě

125 Kč

ČSN 42 0895-6 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení těkavých látek a sušiny

65 Kč

ČSN 42 0895-7 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení kapalných podílů

65 Kč

ČSN 42 0895-8 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení hliníku

32 Kč

ČSN 42 0895-9 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení krycí schopnosti

125 Kč