ČSN 42 0822 (420822)

Hliníková krupice

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 3624-82. Do normy je doplněno v úvodní části ustanovení označené "čs. doplněk", které zní: "Pro výrobu, použití a bezpečnost a ochranu zdraví při práci s hliníkovou krupicí v ČSSR platí ON 42 0821 a souvisící hygienické předpisy." (V Dodatku jsou citovány v době schválení normy platné hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.) Norma (RVHP) platí pro hliníkový prášek (hliníkovou krupici), vyráběnou rozstřikováním tekutého hliníku, převážně používaný k dezoxidaci oceli, k výrobě výbušných látek, v chemickém průmyslu, ve svařovací technice a k dalšímu zpracování metodou rozmělňování. Stručná předmětová technická norma neobsahuje žádné další údaje, vztahující se k ochraně zdraví, kromě požadavku na označení každé balené jednotky nápisem: "Chránit před vlhkem". ČSN 42 0822 byla schválena 29.8.1988 a nabyla účinnosti od ledna 1989, ale pouze ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci. Nahradila, spolu s ON 42 0821, ON 42 0823 a ČSN 42 0824, ČSN 42 0825 a ČSN 42 0826 starší ČSN 42 0822 z 5.10.1973.

Označení ČSN 42 0822 (420822)
Katalogové číslo 27814
Cena 125 Kč125
Datum schválení 29. 8. 1988
Datum účinnosti 1. 1. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963278148
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 42 08 22
  • ČSN 420822
  • ČSN 42 08 22 : 1988
  • ČSN 420822:1988
  • ČSN 42 0822:1988