ICS 77.120.10 - Hliník a slitiny hliníku

ČSN EN 2636 (312448) - červen 1996

Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P6082-T6. Tyče a profily lisované "a" nebo "D" ≤ 200 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2630 (312452) - červen 1996

Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P7009-T74511. Tyče a profily lisované "a" nebo "D" ≤ 125 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2284 (318230) - únor 1996

Letectví a kosmonautika. Anodická oxidace hliníku a tvářených slitin hliníku v kyselině sírové

125 Kč

ČSN EN 515 (420053) - září 2017 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Výrobky tvářené - Označování stavů

340 Kč

ČSN 42 0332 (420332) - srpen 1982

Odlitky ze slitin hliníku a zinku. Zkušební tělesa pro stanovení mechanických vlastností tlakově litá

125 Kč

ČSN 42 0334 (420334) - září 1987

Odlitky ze slitin hliníku. Lití a zhotovování zkušebních těles pro stanovení mechanických vlastností

125 Kč

ČSN EN 1669 (420409) - červen 1999

Hliník a slitiny hliníku - Zkušební metody - Zkouška anizotropie plechů a pásů (kalíškovací)

230 Kč

ČSN 42 0466 (420466) - leden 1996

Příprava metalografických vzorků z mědi, hliníku, jejich slitin a kompozitů na jejich bázi

230 Kč

ČSN 42 0491 (420491) - září 1978

Slitiny typu AlSi na odlitky. Hodnocení metalografické struktury

230 Kč

ČSN EN 14361 (420671) - červenec 2005

Hliník a slitiny hliníku - Chemický rozbor - Odběr vzorků z roztaveného kovu

190 Kč

ČSN 42 0672-1 (420672) - září 1993

Slitiny hliníku. Část 1: Stanovení bismutu metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie

125 Kč

ČSN 42 0672-10 (420672) - září 1993

Slitiny hliníku. Část 10: Stanovení boru metodou fotometrickou s kurkuminem

125 Kč

ČSN 42 0672-2 (420672) - září 1993

Slitiny hliníku. Část 2: Stanovení antimonu metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie

65 Kč

ČSN 42 0672-3 (420672) - červen 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Hliník a slitiny hliníku. Stanovení beryllia metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce

190 Kč

ČSN 42 0672-4 (420672) - říjen 1990

Chemický rozbor hliníku a slitin hliníku. Stanovení gallia

125 Kč

ČSN 42 0672-5 (420672) - říjen 1990

Chemický rozbor hliníku a slitin hliníku. Stanovení vápníku

125 Kč

ČSN 42 0672-6 (420672) - září 1993

Hliník a slitiny hliníku. Část 6: Stanovení sodíku metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie

65 Kč

ČSN 42 0672-8 (420672) - září 1993

Slitiny hliníku. Část 8: Stanovení zirkonia metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie

65 Kč

ČSN 42 0672-9 (420672) - září 1993

Slitiny hliníku. Část 9: Stanovení zirkonia metodou fotometrickou s xylenovou oranží

65 Kč

ČSN ISO 1118 (420672) - listopad 1992

Hliník a slitiny hliníku. Stanovení titanu metodou spektrofotometrickou s kyselinou chromotropovou

190 Kč

ČSN ISO 1784 (420672) - listopad 1992

Slitiny hliníku. Stanovení zinku metodou titrační s EDTA

125 Kč

ČSN ISO 2297 (420672) - listopad 1992

Hliník a slitiny hliníku. Stanovení hořčíku metodou komplexometrickou

125 Kč

ČSN ISO 2637 (420672) - listopad 1992

Hliník a slitiny hliníku. Stanovení zinku metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN ISO 3256 (420672) - listopad 1992

Hliník a slitiny hliníku. Stanovení hořčíku metodou atomové absorpční spektrometrie

125 Kč

ČSN ISO 3978 (420672) - listopad 1992

Hliník a slitiny hliníku. Stanovení chromu metodou spektrofotometrickou s difenylkarbazidem po extrakci

125 Kč

ČSN ISO 3979 (420672) - listopad 1992

Hliník a slitiny hliníku. Stanovení niklu metodou spektrofotometrickou s použitím dimethylglyoximu

125 Kč

ČSN ISO 3980 (420672) - listopad 1992

Hliník a slitiny hliníku. Stanovení mědi metodou atomové absorpční spektrometrie

125 Kč

ČSN ISO 3981 (420672) - listopad 1992

Hliník a slitiny hliníku. Stanovení niklu metodou atomové absorpční spektrometrie

190 Kč

ČSN ISO 4192 (420672) - listopad 1992

Hliník a slitiny hliníku. Stanovení olova metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie

190 Kč

ČSN ISO 4193 (420672) - listopad 1992

Hliník a slitiny hliníku. Stanovení chromu metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie

190 Kč

ČSN ISO 5194 (420672) - listopad 1992

Hliník a slitiny hliníku. Stanovení zinku metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie

125 Kč

ČSN ISO 6827 (420672) - listopad 1992

Hliník a slitiny hliníku. Stanovení titanu metodou fotometrickou s diantipyrylmethanem

125 Kč

ČSN ISO 793 (420672) - listopad 1992

Hliník a slitiny hliníku. Stanovení železa metodou fotometrickou s orthofenanthrolinem

125 Kč

ČSN ISO 795 (420672) - listopad 1992

Hliník a slitiny hliníku. Stanovení mědi metodou fotometrickou s oxalyldihydrazidem

125 Kč

ČSN ISO 796 (420672) - listopad 1992

Slitiny hliníku. Stanovení mědi metodou elektrolytickou

125 Kč

ČSN ISO 797 (420672) - listopad 1992

Hliník a slitiny hliníku. Stanovení křemíku metodou gravimetrickou

125 Kč

ČSN ISO 808 (420672) - listopad 1992

Hliník a slitiny hliníku. Stanovení křemíku metodou spektrofotometrickou po redukci komplexu molybdátokřemičitého

125 Kč

ČSN ISO 886 (420672) - listopad 1992

Hliník a slitiny hliníku. Stanovení manganu metodou fotometrickou (Obsah manganu od 0,005% do 1,5%)

125 Kč

ČSN EN 14242 (420673) - únor 2005

Hliník a slitiny hliníku - Chemický rozbor - Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou

230 Kč

ČSN EN 14726 (420674) - leden 2020 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Stanovení chemického složení hliníku a slitin hliníku optickou emisní spektrometrií s jiskrovým buzením

340 Kč

ČSN 42 0822 (420822) - srpen 1988

Hliníková krupice

125 Kč

ČSN 42 0824 (420824) - srpen 1988

Hliníkové prášky pro pyrotechniku a chemický průmysl

190 Kč

ČSN 42 0825 (420825) - duben 1986

Hliníkové prášky a pasty pro pórobeton

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 12.88t

355 Kč

ČSN 42 0826 (420826) - srpen 1988

Hliníkové prášky a pasty pigmentové. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN 42 0895-1 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Všeobecná ustanovení

125 Kč

ČSN 42 0895-10 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení lístkování

65 Kč

ČSN 42 0895-11 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení reaktivity

65 Kč

ČSN 42 0895-12 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení oxidu hlinitého

65 Kč

ČSN 42 0895-13 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení železa

65 Kč

ČSN 42 0895-14 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení křemíku

65 Kč

ČSN 42 0895-15 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení mědi

125 Kč

ČSN 42 0895-16 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení zinku

125 Kč

ČSN 42 0895-17 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení vlhkosti

65 Kč

ČSN 42 0895-18 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení sypné hustoty

65 Kč

ČSN 42 0895-19 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení smáčivosti prášků a past ve vodě

32 Kč

ČSN 42 0895-2 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Odběr a příprava vzorků

125 Kč

ČSN 42 0895-20 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení stability vodní suspenze

65 Kč

ČSN 42 0895-3 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení aktivního hliníku

65 Kč

ČSN 42 0895-4 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení mlecích přísad

125 Kč

ČSN 42 0895-5 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení zbytku na sítě

125 Kč

ČSN 42 0895-6 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení těkavých látek a sušiny

65 Kč

ČSN 42 0895-7 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení kapalných podílů

65 Kč

ČSN 42 0895-8 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení hliníku

32 Kč

ČSN 42 0895-9 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení krycí schopnosti

125 Kč

ČSN 42 1190 (421190) - srpen 1987

Slitiny hliníku pro dezoxidaci. Technické dodací předpisy

125 Kč

ČSN EN 573-1 (421401) - červen 2005 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 1: Číselné označování

190 Kč

ČSN EN 573-2 (421401) - červen 1996

Hliník a slitiny hliníku. Chemické složení a druhy tvářených výrobků. Část 2: Označování chemickými značkami

190 Kč

ČSN EN 573-3 (421401) - leden 2020 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 3: Chemické složení a druhy výrobků

350 Kč

ČSN EN 573-5 (421401) - únor 2008

Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 5: Kodifikace normalizovaných tvářených výrobků

230 Kč

ČSN EN 12258-1 (421403) - březen 2013 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Termíny a definice - Část 1: Obecné termíny

945 Kč

ČSN EN 12258-2 (421403) - červen 2005

Hliník a slitiny hliníku - Termíny a definice - Část 2: Chemický rozbor

350 Kč

ČSN EN 12258-3 (421403) - únor 2004

Hliník a slitiny hliníku - Termíny a definice - Část 3: Odpad

340 Kč

ČSN EN 12258-4 (421403) - červenec 2005

Hliník a slitiny hliníku - Termíny a definice - Část 4: Odpad hliníkárenského průmyslu

340 Kč

ČSN EN 1676 (421404) - listopad 2020 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Slitinové ingoty pro přetavení - Specifikace

230 Kč

ČSN EN 577 (421405) - květen 1998

Hliník a slitiny hliníku - Tekutý kov - Specifikace

125 Kč

ČSN EN 575 (421406) - květen 1998

Hliník a slitiny hliníku - Předslitiny vyráběné tavením - Specifikace

190 Kč

ČSN 42 1407 (421407) - červenec 1989

Barevné označování hliníku a slitin hliníku. Barevné odstíny

125 Kč

ČSN EN 603-1 (421441) - červenec 1999

Hliník a slitiny hliníku - Tvářené přířezy pro kování - Část 1: Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN EN 604-1 (421442) - červenec 1999

Hliník a slitiny hliníku - Lité přířezy pro kování - Část 1: Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN EN 1392-2 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 2: Odpad z nelegovaného hliníku

125 Kč

ČSN EN 13920-1 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 1: Všeobecné požadavky, odběr vzorků a zkoušky

190 Kč

ČSN EN 13920-10 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 10: Odpad obsahující použité plechovky na nápoje z hliníku

125 Kč

ČSN EN 13920-11 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 11: Odpad obsahující chladiče z hliníku a mědi

125 Kč

ČSN EN 13920-12 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 12: Třísky obsahující jednu jedinou slitinu

125 Kč

ČSN EN 13920-13 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 13: Směs třísek obsahující dvě nebo více slitin

125 Kč

ČSN EN 13920-14 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 14: Odpad z upotřebených obalů z hliníku

125 Kč

ČSN EN 13920-15 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 15: Odpad z upotřebených obalů z hliníku zbavený povlaku

125 Kč

ČSN EN 13920-16 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 16: Odpad obsahující stěr, pěnu, přetoky a hrubé částice kovu

125 Kč

ČSN EN 13920-3 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 3: Odpad z drátů a kabelů

125 Kč

ČSN EN 13920-4 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 4: Odpad obsahující jednu jedinou tvářenou slitinu

125 Kč

ČSN EN 13920-5 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 5: Odpad obsahující dvě nebo více tvářených slitin stejné skupiny

125 Kč

ČSN EN 13920-6 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 6: Odpad obsahující dvě nebo více tvářených slitin

125 Kč

ČSN EN 13920-7 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 7: Odpad obsahující odlitky

125 Kč

ČSN EN 13920-8 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 8: Drcený odpad obsahující neželezné materiály určený k separaci hliníku

125 Kč

ČSN EN 13920-9 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 9: Odpad z hliníku po separaci z rozdrcených neželezných materiálů

125 Kč

ČSN 42 2290 (422290) - srpen 1987

Slitiny hliníku pro dezoxidaci

32 Kč

ČSN EN 586-2 (424082) - prosinec 1997 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Výkovky - Část 2: Požadavky na mechanické a další vlastnosti

190 Kč

ČSN 42 4315 (424315) - květen 1987

Slitina hliníku na odlitky 42 4315 AlCu4Ni2Mg2

125 Kč

ČSN 42 4330 (424330) - květen 1987

Slitina hliníku na odlitky 42 4330 AlSi12Mn

125 Kč

ČSN 42 4331 (424331) - květen 1987

Slitina hliníku na odlitky 42 4331 AlSi10MgMn

125 Kč

ČSN 42 4332 (424332) - květen 1987

Slitina hliníku na odlitky 42 4332 AlSi7Mg(Fe)

125 Kč

ČSN 42 4334 (424334) - květen 1987

Slitina hliníku na odlitky 42 4334 AlSi7MgTi

125 Kč

ČSN 42 4336 (424336) - květen 1987

Slitina hliníku na odlitky 42 4336 AlSi12NiCuMg

125 Kč

ČSN 42 4337 (424337) - květen 1987

Slitina hliníku na odlitky 42 4337 AlSi10CuMnMg

125 Kč

ČSN 42 4339 (424339) - květen 1987

Slitina hliníku na odlitky 42 4339 AlSi8Cu2Mn

125 Kč

ČSN 42 4352 (424352) - květen 1987

Slitina hliníku na odlitky 42 4352 AlSi11Cu2Mn

125 Kč

ČSN 42 4353 (424353) - květen 1987

Slitina hliníku na odlitky 42 4353 AlSi6Cu2

125 Kč

ČSN 42 4357 (424357) - květen 1987

Slitina hliníku na odlitky 42 4357 AlSi5Cu4Zn

125 Kč

ČSN 42 4361 (424361) - květen 1987

Slitina hliníku na odlitky 42 4361 AlCu8FeSi

125 Kč

ČSN 42 4384 (424384) - květen 1987

Slitina hliníku na odlitky 42 4384 AlSi10CuMn

125 Kč

ČSN 42 4386 (424386) - květen 1987

Slitina hliníku na odlitky 42 4386 AlSi20Cu2NiMgMn

125 Kč

ČSN 42 4406 (424406) - únor 1995

Slitina hliníku tvářená 42 4406 AlMg0,5R

190 Kč

ČSN 42 4411 (424411) - únor 1995

Slitina hliníku tvářená 42 4411 AlMg2R

190 Kč

ČSN 42 4515 (424515) - leden 1988

Slitina hliníku na odlitky 42 4515 AlMg5Si1Mn

125 Kč

ČSN 42 4519 (424519) - leden 1988

Slitina hliníku na odlitky 42 4519 AlMg10SiCa

190 Kč

ČSN EN 604-2 (427206) - červenec 1999

Hliník a slitiny hliníku - Lité přířezy pro kování - Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tvaru

125 Kč

ČSN EN 485-4 (427336) - listopad 1996

Hliník a slitiny hliníku. Plechy, pásy a desky. Část 4: Mezní úchylky tvaru a rozměrů pro výrobky tvářené za studena

190 Kč