ČSN 42 0824 (420824)

Hliníkové prášky pro pyrotechniku a chemický průmysl

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 3625-82. Do normy je doplněno v úvodní části ustanovení označené "čs. doplněk", které zní: "Pro výrobu, použití a bezpečnost a ochranu zdraví při práci s hliníkovými prášky pro pyrotechniku a chemický průmysl v ČSSR platí ON 42 0821 a souvisící hygienické předpisy." (V Dodatku jsou citovány v době schválení normy platné hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.) Norma (RVHP) platí pro hliníkový prášek s lístkovým tvarem částic, vyráběný převážně rozmělňováním a určený hlavně pro pyrotechniku a chemický průmysl. Předmětová technická norma (nejobsáhlejší v části "zkoušení") neobsahuje žádné další údaje, vztahující se k ochraně zdraví, kromě požadavku na označení každé balené jednotky nápisem: "Chránit před vlhkem". ČSN 42 0824 byla schválena 29.8.1988 a nabyla účinnosti od ledna 1989, ale pouze ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci. Nahradila, spolu s ON 42 0821, ON 42 0823 a ČSN 42 0822, ČSN 42 0825 a ČSN 42 0826, starší ČSN 42 0822 z 5.10.1973.

Označení ČSN 42 0824 (420824)
Katalogové číslo 27815
Cena 190 Kč190
Datum schválení 29. 8. 1988
Datum účinnosti 1. 1. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963278155
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 42 08 24
  • ČSN 420824
  • ČSN 42 08 24 : 1988
  • ČSN 420824:1988
  • ČSN 42 0824:1988