ICS 77.120 - Neželezné kovy

ČSN EN 2744 (317020) - říjen 1996

Letectví a kosmonautika. Nekovové materiály. Přednostní teploty pro zkoušení

125 Kč

ČSN 42 0054 (420054) - duben 1987

Neželezné kovy a jejich slitiny. Označování chemickými značkami

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 6.96t, Z2 3.99t, Z3 1.00t

221 Kč

ČSN 42 0055 (420055) - květen 1977

Neželezné kovy. Číselné označování těžkých a lehkých neželezných kovů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.96t, Z2 6.96t, Z3 3.99t, Z4 1.00t

318 Kč

ČSN 42 0056 (420056) - únor 1993

Tepelné zpracování neželezných kovů a jejich slitin. Rozdělení, názvosloví a definice

190 Kč

ČSN 42 0505 (420505) - květen 1991

Surové železo, litina, ocel, slitiny na bázi železa, feroslitiny, kovový mangan a chrom. Všeobecné požadavky k metodám chemického rozboru

125 Kč

ČSN 42 0541 (420541) - srpen 1987

Liatina, surové železo, oceľ, zliatiny na báze železa, ferozliatiny, kovový chróm a mangán. Metódy stanovenia síry

230 Kč

ČSN 42 0542 (420542) - srpen 1987

Liatina, surové železo, oceľ, zliatiny na báze železa, ferozliatiny, kovový chróm a mangán. Metódy stanovenia uhlíka

230 Kč

ČSN 42 0601 (420601) - duben 1982

Kovy vysoké čistoty. Všeobecné požadavky k metodám rozboru

125 Kč

ČSN 42 0602 (420602) - říjen 1985

Neželezné kovy a jejich slitiny. Všeobecné požadavky k metodám chemického rozboru

125 Kč

ČSN 42 0617-1 (420617) - prosinec 1988

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkotavitelné slitiny. Stanovení bismutu a olova metodou titrační

125 Kč

ČSN 42 0617-2 (420617) - prosinec 1988

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkotavitelné slitiny. Stanovení bismutu metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0617-3 (420617) - prosinec 1988

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkotavitelné slitiny. Stanovení olova metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0617-4 (420617) - prosinec 1988

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkotavitelné slitiny. Stanovení cínu metodou titrační a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0617-5 (420617) - prosinec 1988

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkotavitelné slitiny. Stanovení kadmia metodou polarografickou a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0617-6 (420617) - prosinec 1988

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkotavitelné slitiny. Stanovení antimonu metodou titrační a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0624 (420624) - srpen 1987

Neželezné kovy a jejich slitiny. Stanovení síry pomocí automatických analyzátorů

125 Kč

ČSN 42 0625 (420625) - únor 1991

Neželezné kovy a jejich slitiny. Stanovení uhlíku metodou infračervené absorpce po spálení vzorku

125 Kč

ČSN 42 1303 (421303) - březen 1986

Neželezné kovy a slitiny. Všeobecné požadavky k odběru a přípravě vzorků pro chemický rozbor

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 7.99t, Z2 8.00t

254 Kč

ČSN 42 1305 (421305) - červenec 1989

Barevné označování neželezných kovů a jejich slitin. Všeobecná ustanovení

125 Kč

ČSN 42 1388 (421388) - srpen 1977

Nízkotavitelné slitiny z neželezných kovů. Technické dodací předpisy a rozměry

230 Kč

ČSN 42 3740 (423740) - srpen 1977

Nízkotavitelné slitiny z neželezných kovů. Slitina Pb80Sn10Bi

32 Kč

ČSN 42 3741 (423741) - srpen 1977

Nízkotavitelné slitiny z neželezných kovů. Slitina Pb78Bi16Sb

32 Kč

ČSN 42 3742 (423742) - srpen 1977

Nízkotavitelné slitiny z neželezných kovů. Slitina Pb78Bi12Sb

32 Kč

ČSN 42 3744 (423744) - srpen 1977

Nízkotavitelné slitiny z neželezných kovů. Slitina Pb48Sn32Bi

32 Kč

ČSN 42 3982 (423982) - srpen 1977

Nízkotavitelné slitiny z neželezných kovů. Slitina Bi8Sn57Pb

32 Kč

ČSN 42 3984 (423984) - srpen 1977

Nízkotavitelné slitiny z neželezných kovů. Slitina Bi13Sn50Pb

32 Kč

ČSN 42 3987 (423987) - srpen 1977

Nízkotavitelné slitiny z neželezných kovů. Slitina Bi48Sn14,5Sb9Pb

32 Kč

ČSN 42 3989 (423989) - srpen 1977

Nízkotavitelné slitiny z neželezných kovů. Slitina Bi50Pb27Sn13Cd

32 Kč

ČSN 42 3990 (423990) - srpen 1977

Nízkotavitelné slitiny z neželezných kovů. Slitina Bi50Sn16Pb

32 Kč

ČSN 42 3991 (423991) - srpen 1977

Nízkotavitelné slitiny z neželezných kovů. Slitina Bi50Sn25Pb

32 Kč

ČSN 42 3992 (423992) - srpen 1977

Nízkotavitelné slitiny z neželezných kovů. Slitina Bi50Pb25Sn12Cd

32 Kč

ČSN 42 3993 (423993) - srpen 1977

Nízkotavitelné slitiny z neželezných kovů. Slitina Bi50Pb43Cd

32 Kč

ČSN 42 3995 (423995) - srpen 1977

Nízkotavitelné slitiny z neželezných kovů. Slitina Bi55Pb30Sb5Sn

32 Kč
foo