ICS 77.160 - Prášková metalurgie

ČSN 41 8280 (418280) - únor 1991

Prášková metalurgia. Spekaná oceľ 18 280

65 Kč

ČSN 41 8503 (418503) - říjen 1990

Slinutý karbid 18 503 S1

125 Kč

ČSN 41 8504 (418504) - říjen 1990

Slinutý karbid 18 504 S2

32 Kč

ČSN 41 8505 (418505) - říjen 1990

Slinutý karbid 18 505 S3

32 Kč

ČSN 41 8506 (418506) - říjen 1990

Slinutý karbid 18 506 S4

32 Kč

ČSN 41 8507 (418507) - říjen 1990

Slinutý karbid 18 507 S5

32 Kč

ČSN 41 8510 (418510) - říjen 1990

Slinutý karbid 18 510 U1

32 Kč

ČSN 41 8518 (418518) - únor 1991

Slinutý karbid 18 518 G1

32 Kč

ČSN 41 8519 (418519) - únor 1991

Slinutý karbid 18 519 G1.1

32 Kč

ČSN 41 8525 (418525) - únor 1991

Slinutý karbid 18 525 G5

32 Kč

ČSN EN ISO 3252 (420049) - březen 2020 aktuální vydání

Prášková metalurgie - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 3738-2 (420360) - listopad 2006

Tvrdokovy - Zkouška tvrdosti podle Rockwella (stupnice A) - Část 2: Příprava a kalibrace referenčních zkušebních destiček

190 Kč

ČSN ISO 3738-1 (420360) - listopad 2006

Tvrdokovy - Zkouška tvrdosti podle Rockwella (stupnice A) - Část 1: Zkušební metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.10t

190 Kč

ČSN ISO 22394 (420376) - říjen 2010

Tvrdokovy - Zkouška tvrdosti podle Knoopa

340 Kč

ČSN EN ISO 5755 (420457) - březen 2013

Spékané kovové materiály - Specifikace

440 Kč

ČSN ISO 28279 (420457) - duben 2015

Spékané kovové materiály - Stanovení stupně čistoty částí práškové metalurgie

190 Kč

ČSN EN ISO 2739 (420458) - říjen 2012 aktuální vydání

Slinovaná kovová pouzdra - Stanovení radiální pevnosti v tlaku

125 Kč

ČSN EN ISO 3954 (420751) - březen 2008

Prášky pro práškovou metalurgii - Odběr vzorků

190 Kč

ČSN EN ISO 3923-1 (420753) - listopad 2018 aktuální vydání

Kovové prášky - Stanovení sypné hustoty - Část 1: Metoda s nálevkou

190 Kč

ČSN EN 23923-2 (420754) - srpen 1995

Kovové prášky. Stanovení sypné hustoty. Část 2: Metoda se Scottovým volumetrem (ISO 3923-2:1981)

125 Kč

ČSN EN ISO 13517 (420755) - listopad 2020 nové vydání

Kovové prášky - Stanovení průtokové rychlosti kalibrovanou nálevkou (Gustavssonův průtokoměr)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4490 (420755) - listopad 2018 aktuální vydání

Kovové prášky - Stanovení průtokové rychlosti kalibrovanou nálevkou (Hallův průtokoměr)

190 Kč

ČSN EN ISO 10070 (420756) - červen 2020

Kovové prášky - Stanovení povrchové plochy specifické pro obálku z měření propustnosti práškového lože za ustálených podmínek průtoku vzduchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 3953 (420759) - květen 2011 aktuální vydání

Kovové prášky - Stanovení setřepné hmotnosti

190 Kč

ČSN EN 23995 (420761) - srpen 1995

Kovové prášky. Stanovení pevnosti v ohybu výlisků s pravoúhlým průřezem (ISO 3995:1985)

190 Kč

ČSN EN ISO 4496 (420765) - únor 2018

Kovové prášky - Stanovení obsahu látek nerozpustných v kyselinách, v železných, měděných, cínových a bronzových prášcích

190 Kč

ČSN EN 24491-1 (420767) - říjen 1995

Kovové prášky. Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami. Část 1: Všeobecné pokyny (ISO 4491-1:1989)

125 Kč

ČSN EN ISO 4491-3 (420767) - říjen 2006

Kovové prášky - Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami - Část 3: Kyslík redukovaný vodíkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4491-4 (420767) - listopad 2019 aktuální vydání

Kovové prášky - Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami - Část 4: Stanovení celkového obsahu kyslíku redukční extrakcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4491-2 (420768) - březen 2000

Kovové prášky - Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami - Část 2: Úbytek hmotnosti při redukci vodíkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4498 (420769) - prosinec 2010 aktuální vydání

Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Stanovování zdánlivé tvrdosti a mikrotvrdosti

230 Kč

ČSN EN ISO 2740 (420770) - listopad 2009 aktuální vydání

Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Zkušební tělesa pro zkoušku tahem

190 Kč

ČSN EN ISO 3928 (420771) - leden 2018 aktuální vydání

Spékané kovové materiály s výjimkou slinutých karbidů - Zkušební tělesa pro zkoušku únavy

230 Kč

ČSN EN ISO 4507 (420772) - srpen 2007

Spékané nauhličené nebo nitrocementované železné materiály - Stanovování a ověřování hloubky cementované vrstvy zkouškou mikrotvrdosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 5754 (420774) - červen 2018

Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Zkušební těleso bez vrubu pro zkoušku rázem v ohybu

125 Kč

ČSN EN 24003 (420775) - srpen 1995

Propustné spékané kovové materiály. Stanovení velikosti pórů bublinkovou metodou (ISO 4003:1977)

125 Kč

ČSN EN ISO 4022 (420776) - duben 2020 aktuální vydání

Propustné spékané kovové materiály - Stanovení propustnosti tekutin

230 Kč

ČSN 42 0800 (420800) - říjen 1990

Kovové prášky. Označování

190 Kč

ČSN ISO 13947 (420801) - duben 2015

Kovové prášky - Zkušební metoda stanovení nekovových vměstků v kovových prášcích pomocí vzorku vykovaného z prášku

190 Kč

ČSN ISO 18549-1 (420802) - duben 2015

Kovové prášky - Stanovení zdánlivé hustoty a průtokové rychlosti za zvýšených teplot - Část 1: Stanovení zdánlivé hustoty za zvýšených teplot

190 Kč

ČSN ISO 18549-2 (420802) - duben 2015

Kovové prášky - Stanovení zdánlivé hustoty a průtokové rychlosti za zvýšených teplot - Část 2: Stanovení průtokové rychlosti za zvýšených teplot

190 Kč

ČSN 42 0822 (420822) - srpen 1988

Hliníková krupice

125 Kč

ČSN 42 0824 (420824) - srpen 1988

Hliníkové prášky pro pyrotechniku a chemický průmysl

190 Kč

ČSN 42 0825 (420825) - duben 1986

Hliníkové prášky a pasty pro pórobeton

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 12.88t

355 Kč

ČSN 42 0826 (420826) - srpen 1988

Hliníkové prášky a pasty pigmentové. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN ISO 28080 (420848) - duben 2015

Tvrdokovy - Abrazivní zkoušky tvrdokovů

230 Kč

ČSN ISO 11873 (420849) - duben 2015

Tvrdokovy - Stanovení obsahů síry a uhlíku v kobaltových kovových prášcích - Infračervená detekční metoda

125 Kč

ČSN ISO 11877 (420849) - duben 2015

Tvrdokovy - Stanovení křemíku v kobaltových kovových prášcích - Fotometrická metoda

190 Kč

ČSN ISO 17352 (420849) - duben 2015

Tvrdokovy - Stanovení křemíku v kobaltových kovových prášcích atomovou absorpcí v grafitové kyvetě

125 Kč

ČSN ISO 28079 (420850) - únor 2010

Tvrdokovy - Zkouška houževnatosti podle Palmqvista

230 Kč

ČSN EN ISO 7625 (420851) - duben 2013 aktuální vydání

Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Příprava vzorků pro chemický rozbor stanovení obsahu uhlíku

125 Kč

ČSN EN ISO 22068 (420852) - srpen 2014

Spékané kovové materiály odlévané do vstřikovacích forem - Specifikace

230 Kč

ČSN ISO 14317 (420852) - červen 2016 aktuální vydání

Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Stanovení meze kluzu v tlaku

190 Kč

ČSN EN ISO 13944 (420861) - únor 2013 aktuální vydání

Směsi kovového prášku s mazivem - Stanovení obsahu maziva - Soxhletova extrakční metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 4884 (420862) - duben 2020

Tvrdokovy - Odběr vzorků a zkoušení prášků za použití spékaných zkušebních těles

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4489 (420863) - duben 2020

Tvrdokovy - Odběr vzorků a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3369 (420864) - srpen 2010

Nepropustné slinuté kovové materiály a tvrdokovy - Stanovení měrné hmotnosti

125 Kč

ČSN EN ISO 3325 (420865) - březen 2000

Spékané kovové materiály mimo slinuté karbidy - Stanovení pevnosti v ohybu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3327 (420866) - listopad 2009

Tvrdokovy - Stanovení pevnosti v ohybu

190 Kč

ČSN EN ISO 3326 (420867) - prosinec 2013

Slinuté karbidy - Stanovení koercitivity (magnetizace)

125 Kč

ČSN EN ISO 2738 (420868) - srpen 2000

Spékané kovové materiály mimo slinuté karbidy - Propustné spékané kovové materiály - Stanovení hustoty, obsahu oleje a otevřené pórovitosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 23878 (420869) - listopad 1995

Tvrdokovy. Zkouška tvrdosti podle Vickerse (ISO 3878:1983)

125 Kč

ČSN EN 23312 (420870) - prosinec 1996

Slinuté kovové materiály a slinuté karbidy. Stanovení Youngova modulu pružnosti

125 Kč

ČSN EN ISO 4499-1 (420871) - únor 2021

Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 1: Fotografie mikrostruktury a jejich popis

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN ISO 4499-2 (420871) - únor 2021

Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 2: Měření velikosti zrn karbidu WC

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN ISO 4499-3 (420871) - září 2016

Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 3: Měření charakteristických prvků mikrostruktury u tvrdokovů na bázi Ti (C, N) a WC/kubický karbid

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 4499-4 (420871) - září 2016

Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 4: Charakterizace pórovitosti, uhlíkových defektů a obsahu eta-fáze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 4499-1 (420871) - únor 2010

Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 1: Fotografie mikrostruktury a jejich popis

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.10t

Norma byla zrušena k 1. březnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 4499-2 (420871) - únor 2010

Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 2: Měření velikosti zrn karbidu WC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.10t

Norma byla zrušena k 1. březnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 4506 (420873) - říjen 2018

Tvrdokovy - Zkouška tlakem

190 Kč

ČSN EN 24503 (420874) - září 1995

Slinuté karbidy. Stanovení obsahu kovových prvků rentgenovou fluorescencí v tuhém roztoku (ISO 4503:1978)

190 Kč

ČSN EN 24883 (420875) - říjen 1995

Slinuté karbidy. Stanovení obsahu kovových prvků rentgenovou fluorescencí v roztoku (ISO 4883:1978)

125 Kč

ČSN EN 27627-1 (420876) - září 1995

Slinuté karbidy. Chemický rozbor plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 1: Všeobecné požadavky (ISO 7627-1:1983)

125 Kč

ČSN EN 27627-2 (420877) - září 1995

Slinuté karbidy. Chemický rozbor plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 2: Stanovení vápníku, draslíku, hořčíku a sodíku při obsazích od 0,001% do 0,02% (m/m) (ISO 7627-2:1983)

125 Kč

ČSN EN 27627-3 (420878) - září 1995

Slinuté karbidy. Chemický rozbor plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 3: Stanovení kobaltu, železa, manganu a niklu při obsazích od 0,01% do 0,5% (m/m) (ISO 7627-3:1983)

125 Kč

ČSN EN 27627-4 (420879) - září 1995

Slinuté karbidy. Chemický rozbor plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 4: Stanovení molybdenu, titanu a vanadu při obsazích od 0,01% do 0,5% (m/m) (ISO 7627-4:1983)

125 Kč

ČSN EN 27627-5 (420880) - září 1995

Slinuté karbidy. Chemický rozbor plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 5: Stanovení kobaltu, železa, manganu, molybden, niklu, titanu a vanadu při obsazích od 0,5% do 2% (m/m) (ISO 7627-5:1983)

125 Kč

ČSN EN 27627-6 (420881) - září 1995

Slinuté karbidy. Chemický rozbor plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 6: Stanovení chromu při obsazích od 0,01% do 2% (m/m) (ISO 7627-6:1985)

125 Kč

ČSN EN ISO 11876 (420882) - listopad 2010

Tvrdokovy - Stanovení vápníku, mědi, železa, draslíku, hořčíku, sodíku, niklu a zinku v kobaltových kovových prášcích - Plamenová atomová absorpční spektrometrická metoda

125 Kč

ČSN EN ISO 3907 (420883) - červenec 2010

Tvrdokovy - Stanovení obsahu celkového uhlíku - Gravimetrická metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 3908 (420884) - červenec 2010

Tvrdokovy - Stanovení obsahu nerozpustného (volného) uhlíku - Gravimetrická metoda

125 Kč

ČSN EN 23909 (420885) - prosinec 1996

Slinuté karbidy. Stanovení kobaltu. Potenciometrická metoda

125 Kč

ČSN EN 24501 (420886) - prosinec 1996

Slinuté karbidy. Stanovení titanu. Fotometrická peroxidová metoda

190 Kč

ČSN ISO 26482 (420887) - říjen 2010

Tvrdokovy - Stanovení obsahu olova a kadmia

230 Kč

ČSN ISO 23519 (420888) - prosinec 2010

Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Měření povrchové drsnosti

190 Kč

ČSN ISO 14168 (420889) - duben 2015

Kovové prášky s výjimkou tvrdokovů - Metoda zkoušení infiltračních prášků na bázi mědi

190 Kč

ČSN 42 0890-1 (420890) - srpen 1988

Zkoušení kovových prášků. Všeobecná ustanovení

65 Kč

ČSN 42 0890-12 (420890) - leden 1984

Zkoušení kovových prášků. Stanovení tvaru částic

190 Kč

ČSN 42 0890-13 (420890) - únor 1984

Skúšanie kovových práškov. Určenie veľkosti častíc mikroskopickou metódou

230 Kč

ČSN EN ISO 3927 (420890) - duben 2018 aktuální vydání

Kovové prášky s výjimkou prášků pro tvrdokovy - Stanovení lisovatelnosti při jednoosém tlaku

230 Kč

ČSN EN ISO 4492 (420890) - červen 2018 aktuální vydání

Kovové prášky s výjimkou prášků pro tvrdokovy - Stanovení rozměrových změn spojených s lisováním a spékáním

230 Kč

ČSN EN ISO 4497 (420890) - listopad 2020

Kovové prášky - Stanovení velikosti části proséváním za sucha

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 42 0891-10 (420891) - únor 1986

Zkoušení spékaných výrobků. Zkouška radiální pevnosti v tlaku

125 Kč

ČSN 42 0891-2 (420891) - únor 1986

Skúšanie spekaných výrobkov. Určenie pevnosti v ťahu

125 Kč

ČSN 42 0891-4 (420891) - únor 1986

Skúšanie spekaných výrobkov. Určenie pevnosti v ohybe

125 Kč

ČSN 42 0895-1 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Všeobecná ustanovení

125 Kč

ČSN 42 0895-10 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení lístkování

65 Kč

ČSN 42 0895-11 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení reaktivity

65 Kč

ČSN 42 0895-12 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení oxidu hlinitého

65 Kč

ČSN 42 0895-13 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení železa

65 Kč

ČSN 42 0895-14 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení křemíku

65 Kč

ČSN 42 0895-15 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení mědi

125 Kč

ČSN 42 0895-16 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení zinku

125 Kč

ČSN 42 0895-17 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení vlhkosti

65 Kč

ČSN 42 0895-18 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení sypné hustoty

65 Kč

ČSN 42 0895-19 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení smáčivosti prášků a past ve vodě

32 Kč

ČSN 42 0895-2 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Odběr a příprava vzorků

125 Kč

ČSN 42 0895-20 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení stability vodní suspenze

65 Kč

ČSN 42 0895-3 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení aktivního hliníku

65 Kč

ČSN 42 0895-4 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení mlecích přísad

125 Kč

ČSN 42 0895-5 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení zbytku na sítě

125 Kč

ČSN 42 0895-6 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení těkavých látek a sušiny

65 Kč

ČSN 42 0895-7 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení kapalných podílů

65 Kč

ČSN 42 0895-8 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení hliníku

32 Kč

ČSN 42 0895-9 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení krycí schopnosti

125 Kč