ČSN 42 0895-1 (420895)

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Všeobecná ustanovení

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro zkoušení hliníkové krupice, hliníkových prášků a hliníkových past používaných v práškové metalurgii, v hutním chemickém, stavebním průmyslu a pyrotechnice. Jsou normalizovány všeobecné požadavky pro provádění rozborů v celkem 18 článcích. Důležité (z hlediska ochrany zdraví) je ustanovení čl. 18, kde se požaduje postupovat při rozborech v souladu s požárními, bezpečnostními i hygienickými předpisy, uvedenými v ČSN 42 0821 až ČSN 42 0826, a v ČSN 01 8003. Části 2 až 20 této normy normalizují většinou chemické metody na stanovení přimíšenin i vlastností těchto výrobků (např. těkavé a kapalné podíly, smáčivost apod.) Z hlediska ochrany zdraví přímý význam nemají. ČSN 42 0895 Část 1 byla schválena 11.4.1988 a nabyla účinnosti od 1.6.1989. Nahradila ČSN 42 0890 Část 1 z 25.4.1973.

Označení ČSN 42 0895-1 (420895)
Katalogové číslo 27845
Cena 125 Kč125
Datum schválení 11. 4. 1988
Datum účinnosti 1. 6. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963278452
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 42 0895-10 (420895)
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení lístkování

ČSN 42 0895-11 (420895)
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení reaktivity

ČSN 42 0895-12 (420895)
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení oxidu hlinitého

ČSN 42 0895-13 (420895)
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení železa

ČSN 42 0895-14 (420895)
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení křemíku

ČSN 42 0895-15 (420895)
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení mědi

ČSN 42 0895-16 (420895)
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení zinku

ČSN 42 0895-17 (420895)
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení vlhkosti

ČSN 42 0895-18 (420895)
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení sypné hustoty

ČSN 42 0895-19 (420895)
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení smáčivosti prášků a past ve vodě

ČSN 42 0895-2 (420895)
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Odběr a příprava vzorků

ČSN 42 0895-20 (420895)
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení stability vodní suspenze

ČSN 42 0895-3 (420895)
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení aktivního hliníku

ČSN 42 0895-4 (420895)
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení mlecích přísad

ČSN 42 0895-5 (420895)
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení zbytku na sítě

ČSN 42 0895-6 (420895)
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení těkavých látek a sušiny

ČSN 42 0895-7 (420895)
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení kapalných podílů

ČSN 42 0895-8 (420895)
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení hliníku

ČSN 42 0895-9 (420895)
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení krycí schopnosti

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 420895-1
  • ČSN 42 08 95-1