ČSN EN ISO 13944 (420861) Aktuální vydání

Směsi kovového prášku s mazivem - Stanovení obsahu maziva - Soxhletova extrakční metoda

ČSN EN ISO 13944 Směsi kovového prášku s mazivem - Stanovení obsahu maziva - Soxhletova extrakční metoda
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma specifikuje metodu stanovení obsahu maziva ve směsi prášku. Podmínkou využití této metody je dostupnost vhodného a známého rozpouštědla pro dané mazivo. Mazivo se extrahuje z navážené zkušební dávky vhodným rozpouštědlem. Zkušební dávka se po extrakci znovu převáží a vypočte se procentuální úbytek hmotnosti vyjadřující extrahované mazivo. Extrahovaná zkušební dávka se pak může použít ke stanovení obsahu dalších složek obvyklými metodami, aniž by docházelo k narušování mazivem. Formálně je norma koncipována tak, aby zachovala logický sled respektovaný při praktickém zkoušení. Po definování principu zkoušení je specifikováno zkušební zařízení a materiály, zkušební dávky, vlastní postup zkoušení a vyjádření dosažených výsledků. Samostatná poslední kapitola normy se věnuje zkušebnímu protokolu, resp. nutným položkám, které protokol musí obsahovat.

Označení ČSN EN ISO 13944 (420861)
Katalogové číslo 92205
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 2013
Datum účinnosti 1. 3. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963922058
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 13944 (420861) z října 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)