ČSN EN ISO 3327 (420866)

Tvrdokovy - Stanovení pevnosti v ohybu

ČSN EN ISO 3327 Tvrdokovy - Stanovení pevnosti v ohybu
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma specifikuje metodu stanovení pevnosti v ohybu u tvrdokovů. Tato metoda je aplikovatelná na tvrdokovy jejichž tvářitelnost je zanedbatelná. Pokud se použije u tvrdokovů vykazujících před lomem výraznou plastickou deformaci, mohou se obdržet nesprávné výsledky. V takovém případě lze metodu použít pouze pro účely srovnávání.
Princip zkoušení spočívá ve volném uložení zkušebního tělesa na dvě válcové podpěry a působení rostoucí zatěžující síly při konstantní zatěžovací rychlostí ve středovém bodě rozteče na zkušební těleso přes zatěžující válec nebo kuličku, až do okamžiku jeho lomu. Z hodnoty zatěžující síly a charakteristických rozměrů zkušebního tělesa se vypočítá vyšetřovaná pevnost v ohybu.

Označení ČSN EN ISO 3327 (420866)
Katalogové číslo 84372
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 2009
Datum účinnosti 1. 12. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963843728
Tato norma nahradila ČSN EN 23327 (420866) z listopadu 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)