ČSN ISO 18549-2 (420802)

Kovové prášky - Stanovení zdánlivé hustoty a průtokové rychlosti za zvýšených teplot - Část 2: Stanovení průtokové rychlosti za zvýšených teplot

ČSN ISO 18549-2 Kovové prášky - Stanovení zdánlivé hustoty a průtokové rychlosti za zvýšených teplot - Část 2: Stanovení průtokové rychlosti za zvýšených teplot
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato druhá část normy se věnuje dvěma metodám stanovení průtokové rychlosti práškových směsí na bázi železa a oceli určených pro zhutňování za tepla. Metoda A využívá nálevku s otvorem o průměru 2,5 mm a zkušební dávku 50 g a ve značné míře vychází z metody normalizované v ISO 4490. Metoda B využívá nálevku s otvorem 5 mm a zkušební dávku 150 g. Obě metody zahrnují teplotní rozmezí 60 °C až 180 °C a každá z nich může být vybrána po dohodě zúčastněných stran. Prázdná nádoba se umístí pod výtokový otvor ohřívané nálevky průtokoměru, který se udržuje uvnitř tepelně izolované komory. Zahřátá zkušební dávka se rychle, ale opatrně vsype do středu nálevky průtokoměru. Když začne vytékat z otvoru první prášek, spustí se stopky, které se zastaví, když poslední prášek opustí výtokový otvor a zaznamená se uplynulý čas. U obou metod se stanoví průměr dvou nebo tří měření a násobí se příslušným korekčním faktorem. Průtoková rychlost se uvádí v sekundách na 50 g a zaokrouhluje na nejbližší sekundu.

Označení ČSN ISO 18549-2 (420802)
Katalogové číslo 96884
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 4. 2015
Datum účinnosti 1. 5. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963968841
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 18549-1 (420802)
Kovové prášky - Stanovení zdánlivé hustoty a průtokové rychlosti za zvýšených teplot - Část 1: Stanovení zdánlivé hustoty za zvýšených teplot