ČSN EN ISO 3326 (420867)

Slinuté karbidy - Stanovení koercitivity (magnetizace)

ČSN EN ISO 3326 Slinuté karbidy - Stanovení koercitivity (magnetizace)
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje metodu stanovení koercitivity (magnetizace) slinutých karbidů s minimálním obsahem hmotnostního podílu 3 % feromagnetického pojícího kovu. Zkušební těleso se magnetizuje ve stejnosměrném magnetickém poli do stavu magnetického nasycení; pro úplnou demagnetizaci zkušebního tělesa je třeba stanovit koercitivitu opačného směru. Koercitivita v ampérech na metr tak, jak se používá, je hodnotou opačného magnetického pole potřebného ke snížení intenzity magnetizace ve zkušebním tělese na nulu. Norma dále uvádí základní rysy a parametry, které musí splňovat zkušební aparatura a vlastní postup zkoušení. Závěrečné kapitoly popisují stanovení výsledků zkoušky a formu zkušebního protokolu.

Označení ČSN EN ISO 3326 (420867)
Katalogové číslo 94312
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 2013
Datum účinnosti 1. 1. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963943121
Tato norma nahradila ČSN EN 23326 (420867) z dubna 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)