ČSN ISO 26482 (420887)

Tvrdokovy - Stanovení obsahu olova a kadmia

ČSN ISO 26482 Tvrdokovy - Stanovení obsahu olova a kadmia
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato česká norma specifikuje stanovení obsahu olova a kadmia v tvrdokovech metodou plamenové atomární absorpční spektrometrie a spektrometrickou metodou indukčně vázané plazmy. Metoda je aplikovatelná na produkty s obsahem olova a kadmia mezi 0,0001 % (hmotnostního zlomku) a 0,1 % (hmotnostního zlomku). Princip metody spočívá v umístění vzorku určeného k rozboru do platinové misky nebo polytetrafluorethylenové (PTFE) kádinky. Po rozkladu kyselinou fluorovodíkovou se roztokem hydroxidu sodného rozpustí vysrážená kyselina wolframová. Zbytkový kobalt se maskuje kyanidem draselným a dithizonem se selektivně oddělí olovo a kadmium. Roztok se zředí. Provede se kvantitativní analýza emisní spektrometrií indukčně vázané plazmy (ICP-AES) a atomární absorpční spektrometrií (AAS).
V normě se postupně popisují reakční činidla, nutná k provedení rozboru, potřebná zařízení na nichž se rozbor realizuje a detailní analytický postup včetně analytických parametrů. Za účelem získání správných analytických výsledků se v normě diskutuje příprava kalibrační křivky a jsou uvedeny základní výpočetní vztahy k vyjádření obsahů olova a kadmia. Přílohová část normy je věnována statisticky významným pojmům opakovatelnosti a reprodukovatelnosti dosažených výsledků vycházejícím z mezilaboratorní porovnávací zkoušky.

Označení ČSN ISO 26482 (420887)
Katalogové číslo 86651
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 2010
Datum účinnosti 1. 11. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963866512
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 26 482
  • ČSN ISO 26482:2010
  • ČSN ISO 26 482:2010