Třída 4216 - Klenotnictví. Vlastnosti kovů, označování a rozbory slitin

Zobrazit obsah třídy 42 - Hutnictví

ČSN EN ISO 9202 (421601) - prosinec 2019 aktuální vydání

Klenoty a drahé kovy - Ryzosti slitin ušlechtilých kovů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8654 (421602) - září 2018

Klenoty - Barvy slitin zlata - Definice, oblast barev a označování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 1904 (421603) - leden 2002 aktuální vydání

Ušlechtilé kovy - Ryzost pájek používaných na pájení klenotnických slitin

125 Kč

ČSN EN 28653 (421606) - únor 1995

Klenoty. Velikosti prstenů. Definice, měření a označování

65 Kč

ČSN EN ISO 18323 (421621) - únor 2016

Klenoty - Důvěra spotřebitelů v průmyslu diamantů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1810 (421655) - říjen 1999

Předměty vkládané do propíchnutých částí těla - Stanovení obsahu niklu plamenovou atomovou absorpční spektrometrií - Referenční zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN 1811 +A1 (421656) - únor 2016 aktuální vydání

Referenční zkušební metoda pro uvolňování niklu ze souprav, které se vkládají do propíchnutých částí lidského těla, a z předmětů určených k přímému a dlouhodobému styku s pokožkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12472 (421657) - březen 2021 nové vydání

Metoda simulace zrychleného opotřebení a koroze pro detekci uvolněného niklu z předmětů potažených ochranným povlakem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 42 1658 (421658) - srpen 2003

Screeningové zkoušky uvolňování niklu z předmětů ze slitin a z předmětů potažených ochrannými povlaky, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s pokožkou

190 Kč