ČSN EN 1810 (421655)

Předměty vkládané do propíchnutých částí těla - Stanovení obsahu niklu plamenovou atomovou absorpční spektrometrií - Referenční zkušební metoda

ČSN EN 1810 Předměty vkládané do propíchnutých částí těla - Stanovení obsahu niklu plamenovou atomovou absorpční spektrometrií - Referenční zkušební metoda
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1810:1998. Evropská norma EN 1810:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení niklu v hliníku, titanu, mědi, stříbře, zlatě a jejich slitinách a v ocelích metodou plamenové atomové absorpční spektrofotometrie. Tato metoda je zvláště vhodná tam, kde se obsah niklu ve vzorku pohybuje v rozmezí 0,03 % až 0,07 % (m/m). Podstata metody: Zkoušená část vzorku se rozpustí v kyselinách. Vzniklý roztok se atomizuje v plameni vzduch - acetylen atomového absorpčního spektrofotometru a absorpce resonanční energie niklu (232,0 nm) se porovná a absorpcí rezonanční energie kalibračních roztoků. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. Za pozornost stojí v úvodu kapitoly 4 obsažené Upozornění: Koncentrované kyseliny jsou nebezpečné. Je nutno mít na sobě ochranné brýle nebo ochranný štít a rozpouštění kovů provádět v dobře větrané digestoři. Obdobně v kapitole 6 je na závěr toto Upozornění: Páry kyseliny chloristé mohou v přítomnosti čpavku, dusíkatých dýmů nebo v přítomnosti organických látek obecně způsobit výbuch. Hlava hořáku se musí udržovat bez nánosů chloristanů atd. Promývání zmlžovacího a odpadního systému musí zajistit dokonalé odstranění kyseliny chloristé. Norma se člení do těchto kapitol: Kapitola 1 - Předmět normy, Kapitola 2 - Normativní odkazy, Kapitola 3 - Podstata metody, Kapitola 4 - Chemikálie, Kapitola 5 - Přístroje a pomůcky, Kapitola 6 - Postup zkoušek, Kapitola 7 - Výpočty, Kapitola 8 - Přesnost a Kapitola 9 - Protokol o zkoušce. Konečně je připojena informativní příloha A, kde je uvedena literatura.
Poznámka recenzenta: Norma má význam pro hodnocení možného negativního účinku kovů na pokožku především z hlediska spotřebitele. Proto je sledována a archivována na centru ZŽP. ČSN EN 1810 (42 1655) byla vydána v říjnu 1999.

Označení ČSN EN 1810 (421655)
Katalogové číslo 56244
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 1999
Datum účinnosti 1. 11. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963562445
Dostupnost skladem (tisk na počkání)