Třída 4213 - Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy

Zobrazit obsah třídy 42 - Hutnictví

ČSN 42 1300 (421300) - duben 2017 aktuální vydání

Těžké neželezné kovy a jejich slitiny - Přehled a příklady použití

570 Kč

ČSN P CEN/TS 13388 (421301) - březen 2021 nové vydání

Měď a slitiny mědi - Přehled chemického složení a výrobků

550 Kč

ČSN 42 1303 (421303) - březen 1986

Neželezné kovy a slitiny. Všeobecné požadavky k odběru a přípravě vzorků pro chemický rozbor

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 7.99t, Z2 8.00t

254 Kč

ČSN EN 12060 (421303) - červenec 1999

Zinek a slitiny zinku - Metody odběru vzorků - Specifikace

190 Kč

ČSN 42 1304 (421304) - duben 1989

Hutní předvýrobky a výrobky z neželezných kovů a jejich slitin. Označování

125 Kč

ČSN 42 1305 (421305) - červenec 1989

Barevné označování neželezných kovů a jejich slitin. Všeobecná ustanovení

125 Kč

ČSN EN 1655 (421306) - srpen 1999

Měď a slitiny mědi - Prohlášení o shodě

190 Kč

ČSN 42 1307 (421307) - červenec 1989

Barevné označování mědi a slitin mědi. Barevné odstíny

190 Kč

ČSN EN 1412 (421308) - červen 2017 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Evropský systém číselného označování

190 Kč

ČSN EN 1173 (421309) - leden 2009 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Označování stavů

125 Kč

ČSN EN 1978 (421311) - duben 2000

Měď a slitiny mědi - Měděné katody

230 Kč

ČSN EN 1977 (421313) - srpen 2013 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Dráty pro tažení z mědi

340 Kč

ČSN EN 1652 (421316) - květen 2000

Měď a slitiny mědi - Desky, plechy, pásy a kotouče pro všeobecné použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.04t

460 Kč

ČSN EN 12166 (421318) - červen 2017 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Dráty pro všeobecné použití

350 Kč

ČSN EN 12163 (421319) - únor 2017 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Tyče pro všeobecné použití

350 Kč

ČSN EN 12449 +A1 (421320) - březen 2020 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro všeobecné použití

440 Kč

ČSN EN 13148 (421323) - duben 2011 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Pásy žárově pocínované

440 Kč

ČSN EN 14436 (421324) - březen 2005

Měď a slitiny mědi - Pásy elektrolyticky pocínované

440 Kč

ČSN EN 12167 (421326) - červen 2017 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Profily a ploché tyče pro všeobecné použití

440 Kč

ČSN EN 12164 (421327) - únor 2017 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Tyče pro třískové obrábění

350 Kč

ČSN EN 12168 (421328) - červen 2017 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Duté tyče pro třískové obrábění

350 Kč

ČSN EN 12861 (421330) - říjen 2018 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Odpad

350 Kč

ČSN 42 1331 (421331) - srpen 1990

Odpady neželezných kovů a jejich slitin

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 6.01t, Z2 12.03t

437 Kč

ČSN 42 1332 (421332) - únor 1984

Plechy, pásy a anody z niklu a ze slitin niklu. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN 42 1333 (421333) - srpen 1986

Anody z kadmia. Technické dodací předpisy

65 Kč

ČSN 42 1334 (421334) - květen 1991

Dráty z niklu a slitin niklu. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN 42 1350 (421350) - srpen 1984

Plechy, pásy, pruhy a fólie z olova a slitin olova. Technické dodací předpisy

125 Kč

ČSN EN 12588 (421351) - červenec 2007 aktuální vydání

Olovo a slitiny olova - Válcované plechy z olova pro stavebnictví

190 Kč

ČSN 42 1352 (421352) - srpen 1976

Dráty kruhové z olova a slitin olova. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN 42 1354 (421354) - srpen 1976

Lisované pásy z olova a slitin olova. Technické dodací předpisy

65 Kč

ČSN 42 1355 (421355) - srpen 1976

Trubky kruhové z olova a slitin olova. Technické dodací předpisy

125 Kč

ČSN 42 1360 (421360) - srpen 1984

Pásy, pruhy, anody a fólie z cínu a slitin cínu. Technické dodací předpisy

125 Kč

ČSN 42 1362 (421362) - srpen 1976

Dráty kruhové z cínu. Technické dodací předpisy

65 Kč

ČSN EN 610 (421363) - květen 1998

Cín a slitiny cínu - Cínové ingoty

190 Kč

ČSN 42 1364 (421364) - srpen 1976

Trubky kruhové z cínu. Technické dodací předpisy

65 Kč

ČSN EN 611-1 (421365) - květen 1998

Cín a slitiny cínu - Tvrdý cín a výrobky z tvrdého cínu - Část 1: Tvrdý cín

190 Kč

ČSN EN 611-2 (421365) - únor 1999

Cín a slitiny cínu - Tvrdý cín a výrobky z tvrdého cínu - Část 2: Výrobky z tvrdého cínu

125 Kč

ČSN EN 12659 (421370) - duben 2001

Olovo a slitiny olova - Olovo

190 Kč

ČSN EN 12402 (421371) - srpen 2000

Olovo a slitiny olova - Metody odběru vzorků pro chemický rozbor

230 Kč

ČSN EN 13086 (421373) - září 2001

Olovo a slitiny olova - Oxidy olova

230 Kč

ČSN EN 12548 (421374) - duben 2001

Olovo a slitiny olova - Slitiny olova v ingotech na pláště elektrických kabelů a kabelové spojky

230 Kč

ČSN 42 1375 (421375) - duben 1983

Elektrolytický kobalt. Technické dodacie predpisy

125 Kč

ČSN EN 14057 (421377) - září 2003

Olovo a slitiny olova - Odpady - Termíny a definice

230 Kč

ČSN 42 1380 (421380) - srpen 1970

Kompozice v houskách pro ložiska. Technické dodací předpisy

65 Kč

ČSN EN 13283 (421381) - červen 2003

Zinek a slitiny zinku - Sekundární zinek

190 Kč

ČSN EN 1179 (421382) - leden 2004 aktuální vydání

Zinek a slitiny zinku - Primární zinek

190 Kč

ČSN EN 1774 (421383) - leden 2000

Zinek a slitiny zinku - Slitiny pro slévárenské účely - Ingoty a tekutý kov

190 Kč

ČSN EN 1559-6 (421384) - listopad 1999

Slévárenství - Technické dodací podmínky - Část 6: Doplňkové požadavky na odlitky ze slitin zinku

125 Kč

ČSN EN 12844 (421385) - listopad 2000

Zinek a slitiny zinku - Odlitky - Specifikace

190 Kč

ČSN 42 1388 (421388) - srpen 1977

Nízkotavitelné slitiny z neželezných kovů. Technické dodací předpisy a rozměry

230 Kč

ČSN EN 14290 (421389) - leden 2005

Zinek a slitiny zinku - Druhotné suroviny

230 Kč

ČSN 42 1390 (421390) - červen 1992

Plechy, pásy a pruhy ze zlata a slitin zlata. Technické dodací předpisy

65 Kč

ČSN 42 1391 (421391) - červenec 1992

Dráty ze zlata a slitin zlata. Technické dodací předpisy

65 Kč

ČSN 42 1392 (421392) - srpen 1976

Dráty ze zlatých klenotnických slitin. Technické dodací předpisy

125 Kč

ČSN 42 1393 (421393) - srpen 1971

Ušlechtilé kovy. Plechy ze stříbra a slitin stříbra. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN 42 1394 (421394) - srpen 1971

Ušlechtilé kovy. Dráty ze stříbra a slitin stříbra. Technické dodací předpisy

125 Kč

ČSN 42 1396 (421396) - srpen 1976

Plechy a pruhy ze zlatých klenotnických slitin. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN 42 1397 (421397) - červenec 1992

Plechy a pruhy z platiny a slitin platiny. Technické dodací předpisy

65 Kč

ČSN 42 1398 (421398) - červenec 1992

Dráty z platiny a slitin platiny. Technické dodací předpisy

65 Kč