Třída 4210 - Výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy

Zobrazit obsah třídy 42 - Hutnictví

ČSN EN 10164 (421001) - červenec 2019 aktuální vydání

Výrobky z ocelí se zlepšenými deformačními vlastnostmi kolmo k povrchu výrobku - Technické dodací podmínky

230 Kč

ČSN EN 10359 (421002) - říjen 2023 nové vydání

Laserem svařované předlisky z tenkých ocelových plechů - Technické dodací podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 10288 (421010) - leden 2003

Ocelové trubky a tvarovky pro konstrukce zakotvené v pobřežních vodách - Vnější dvouvrstvé polyethylenové povlaky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 10289 (421011) - prosinec 2004 aktuální vydání

Ocelové trubky a tvarovky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Vnější nátěrové epoxidové a modifikované epoxidové povlaky

440 Kč

ČSN EN 10290 (421013) - prosinec 2004 aktuální vydání

Ocelové trubky a tvarovky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Vnější nátěrové polyuretanové a modifikované polyuretanové povlaky

440 Kč

ČSN EN 10310 (421014) - listopad 2004

Ocelové trubky a tvarovky na potrubí v pobřežních vodách a na pevnině - Vnitřní a vnější polyamidové práškové povlaky

350 Kč

ČSN EN 10301 (421015) - květen 2004

Ocelové trubky a tvarovky pro konstrukce zakotvené v pobřežních vodách - Vnitřní povlaky pro snížení tření při přepravě neagresivních plynů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 10294-1 (421016) - duben 2006

Duté ocelové tyče určené k obrábění - Technické dodací podmínky - Část 1: Nelegované a legované oceli

350 Kč

ČSN EN 10298 (421018) - duben 2006

Ocelové trubky a armatury pro potrubí uložené v zemi a ve vodě - Vnitřní izolační výstelka cementovou maltou

340 Kč

ČSN EN 10300 (421019) - květen 2006

Ocelové trubky a tvarovky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Za tepla aplikované asfaltové hmoty pro vnější povlaky

440 Kč

ČSN EN 10120 (421020) - květen 2018 aktuální vydání

Ocelové plechy a pásy pro svařované lahve na plyn

190 Kč

ČSN EN 10339 (421021) - srpen 2007

Ocelové trubky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Vnitřní výstelka epoxidovou pryskyřicí na ochranu proti korozi

230 Kč

ČSN EN 10238 (421025) - prosinec 2009 aktuální vydání

Výrobky z konstrukčních ocelí automaticky tryskané a automaticky opatřené ochranným výrobním základním povlakem

230 Kč

ČSN EN 10273 (421030) - březen 2017 aktuální vydání

Tyče válcované za tepla ze svařitelných ocelí se zaručenými vlastnostmi při vyšších teplotách pro tlakové účely

350 Kč

ČSN EN 10272 (421031) - únor 2017 aktuální vydání

Tyče z korozivzdorných ocelí pro tlakové účely

440 Kč

ČSN EN 10080 (421039) - prosinec 2005

Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně

570 Kč

ČSN EN 10348-2 (421039) - duben 2022 aktuální vydání

Ocel pro výztuž do betonu - Pozinkovaná betonářská ocel - Část 2: Pozinkované ocelové výrobky pro vyztužování betonu

190 Kč

ČSN EN 10089 (421040) - únor 2006 aktuální vydání

Oceli válcované za tepla na zušlechtěné pružiny - Technické dodací podmínky

350 Kč

ČSN EN 10151 (421041) - únor 2006 aktuální vydání

Pásy z korozivzdorných ocelí na pružiny - Technické dodací podmínky

350 Kč

ČSN EN 10294-2 (421042) - srpen 2012

Duté tyče k obrábění - Technické dodací podmínky - Část 2: Korozivzdorné oceli a niklové slitiny se zvláštními vlastnostmi obrobitelnosti

340 Kč

ČSN EN 10217-1 (421043) - říjen 2021 aktuální vydání

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 1: Elektricky svařované a pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při okolní teplotě

440 Kč

ČSN EN 10217-2 (421043) - říjen 2021 aktuální vydání

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 2: Elektricky svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

350 Kč

ČSN EN 10217-3 (421043) - říjen 2021 aktuální vydání

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 3: Elektricky svařované a obloukově svařované trubky pod tavidlem z jemnozrnné legované oceli a s předepsanými vlastnostmi při pokojové teplotě, zvýšených a nízkých teplotách

550 Kč

ČSN EN 10217-4 (421043) - říjen 2021 aktuální vydání

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

350 Kč

ČSN EN 10217-5 (421043) - říjen 2021 aktuální vydání

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

440 Kč

ČSN EN 10217-6 (421043) - říjen 2021 aktuální vydání

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 6: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

440 Kč

ČSN EN 10217-7 (421043) - prosinec 2021 aktuální vydání

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 7: Trubky z korozivzdorných ocelí

440 Kč

ČSN EN 10210-1 (421051) - říjen 2006 aktuální vydání

Duté profily tvářené za tepla z nelegovaných a jemnozrnných konstrukčních ocelí - Část 1: Technické dodací podmínky

350 Kč

ČSN EN 10219-1 (421052) - listopad 2006 aktuální vydání

Svařované duté profily z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí, tvářené za studena - Část 1: Technické dodací podmínky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.11t

370 Kč

ČSN EN 10162 (421053) - březen 2005 aktuální vydání

Ocelové profily tvářené za studena - Technické dodací podmínky - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

340 Kč

ČSN EN 10248-1 (421066) - leden 2024 nové vydání

Ocelové štětovnice válcované za tepla - Část 1: Technické dodací podmínky

350 Kč

ČSN EN 10249-1 (421067) - duben 1998 aktuální vydání

Štětovnice tvářené za studena z nelegovaných ocelí - Část 1: Technické dodací podmínky

350 Kč

ČSN EN 10264-1 (421072) - srpen 2012 aktuální vydání

Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 1: Všeobecné požadavky

190 Kč

ČSN EN 10264-2 (421072) - srpen 2022 aktuální vydání

Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 2: Dráty z nelegovaných ocelí tažené za studena na výrobu lan pro obecné použití

230 Kč

ČSN EN 10264-3 (421072) - srpen 2012 aktuální vydání

Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 3: Kruhové a tvarové dráty z nelegovaných ocelí pro vysoké namáhání

230 Kč

ČSN EN 10264-4 (421072) - srpen 2012 aktuální vydání

Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 4: Dráty z korozivzdorných ocelí

190 Kč

ČSN EN ISO 16120-1 (421075) - únor 2018 aktuální vydání

Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 1: Obecné požadavky

340 Kč

ČSN EN ISO 16120-2 (421075) - prosinec 2017 aktuální vydání

Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 2: Specifické požadavky na drát k obecnému použití

230 Kč

ČSN EN ISO 16120-3 (421075) - leden 2012

Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 3: Specifikované požadavky pro dráty z nízkouhlíkaté neuklidněné a částečně uklidněné oceli

190 Kč

ČSN EN ISO 16120-4 (421075) - únor 2018 aktuální vydání

Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 4: Specifické požadavky na drát speciálního použití

230 Kč

ČSN EN 10263-1 (421079) - leden 2019 aktuální vydání

Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 1: Obecné technické dodací podmínky

340 Kč

ČSN EN 10263-2 (421079) - leden 2019 aktuální vydání

Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 2: Technické dodací podmínky pro oceli neurčené k tepelnému zpracování po zpracování za studena

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.19t

210 Kč

ČSN EN 10263-3 (421079) - leden 2019 aktuální vydání

Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 3: Technické dodací podmínky pro oceli k cementování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.19t

360 Kč

ČSN EN 10263-4 (421079) - leden 2019 aktuální vydání

Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 4: Technické dodací podmínky pro oceli ke kalení a popouštění

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.19t

360 Kč

ČSN EN 10263-5 (421079) - leden 2019 aktuální vydání

Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 5: Technické dodací podmínky pro korozivzdorné oceli

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.19t

250 Kč

ČSN EN 10149-1 (421090) - prosinec 2013 aktuální vydání

Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena - Část 1: Obecné technické dodací podmínky

230 Kč

ČSN EN 10149-2 (421090) - prosinec 2013 aktuální vydání

Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena - Část 2: Technické dodací podmínky pro termomechanicky válcované oceli

230 Kč

ČSN EN 10149-3 (421090) - prosinec 2013 aktuální vydání

Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena - Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované oceli

230 Kč

ČSN EN 10111 (421096) - říjen 2008 aktuální vydání

Plechy a pásy z nízkouhlíkových (hlubokotažných) ocelí kontinuálně válcované za tepla k tváření za studena - Technické dodací podmínky

230 Kč
foo