ČSN EN 10217-5 (421043) Aktuální vydání

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

ČSN EN 10217-5 Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 10217- 5

Tento dokument specifikuje technické dodací podmínky pro dvě zkušební kategorie trubek podélně svařovaných pod tavidlem (SAWL) nebo spirálovitě (SAWH) svařovaných trubek s kruhovým příčným průřezem s definovanými vlastnostmi při zvýšené teplotě, vyrobené z nelegované jakostní oceli nebo z ušlechtilé legované oceli.
POZNÁMKA 1 - Tyto značky trubek jsou určeny na podporu základních požadavků směrnice EU 2014/68/EU, pokud jde o tlaková zařízení spadající do všech příslušných kategorií stanovených v článku 13 uvedené směrnice.
POZNÁMKA 2 - Jakmile je tato norma zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (OJEU), je předpoklad shody se základními požadavky na bezpečnost (ESR) směrnice 2014/68/EU omezen na technické údaje o materiálech v této normě a nepředpokládá adekvátní materiál pro konkrétní položku tlakového zařízení. Posouzení technických údajů uvedených v této materiálové normě na základě konstrukčních požadavků konkrétní položky zařízení, aby se ověřilo, že jsou splněny požadavky ESR směrnice o tlakových zařízeních, musí provést projektant nebo výrobce tlakového zařízení s přihlédnutím také ke všem následným postupům zpracování, které mohou ovlivnit vlastnosti základních materiálů.

Označení ČSN EN 10217-5 (421043)
Katalogové číslo 511829
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 10. 2021
Datum účinnosti 1. 11. 2021
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8596135118298
Tato norma nahradila ČSN EN 10217-5 (421043) z října 2019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 10217-1 (421043)
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 1: Elektricky svařované a pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při okolní teplotě

ČSN EN 10217-2 (421043)
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 2: Elektricky svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

ČSN EN 10217-3 (421043)
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 3: Elektricky svařované a obloukově svařované trubky pod tavidlem z jemnozrnné legované oceli a s předepsanými vlastnostmi při pokojové teplotě, zvýšených a nízkých teplotách

ČSN EN 10217-4 (421043)
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

ČSN EN 10217-6 (421043)
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 6: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

ČSN EN 10217-7 (421043)
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 7: Trubky z korozivzdorných ocelí

foo