Třída 4253 - Plechy a pásy z ocelí. Rozměry (Přednostně válcované za tepla)

Zobrazit obsah třídy 42 - Hutnictví

ČSN 42 5301 (425301) - červen 1973

Plechy tenké z ocelí tříd 10 až 16 válcované za tepla. Rozměry

190 Kč

ČSN 42 5302 (425302) - listopad 1978

Plechy ocelové hlubokotažné válcované za tepla. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 5310 (425310) - červen 1990

Plechy tlusté z ocelí tříd 10 až 16 válcované za tepla. Rozměry

340 Kč

ČSN EN 10029 (425311) - květen 2011 aktuální vydání

Plechy ocelové válcované za tepla tloušťky od 3 mm - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

230 Kč

ČSN EN 10363 (425312) - březen 2017 aktuální vydání

Kontinuálně za tepla válcované ocelové pásy a plechy s reliéfem dělené ze širokého pásu - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

230 Kč

ČSN 42 5340 (425340) - duben 1986

Pásy a pruhy z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla. Rozměry

230 Kč

ČSN 42 5342 (425342) - květen 1990

Pásy a pruhy z ocelí tříd 12 až 17 a 19 válcované za tepla. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 5350 (425350) - duben 1982

Pásy a pruhy válcované za studena z ocelí tříd 10 až 16 a 19. Rozměry

230 Kč
foo