Třída 4200 - Všeobecné předpisy

Zobrazit obsah třídy 42 - Hutnictví

ČSN EN 10020 (420002) - červen 2001 aktuální vydání

Definice a rozdělení ocelí

190 Kč

ČSN 42 0003 (420003) - červenec 1973

Metalografie oceli. Názvosloví

230 Kč

ČSN EN ISO 4885 (420004) - červen 2019 aktuální vydání

Železné materiály - Tepelné zpracování - Slovník

550 Kč

ČSN EN 1560 (420005) - prosinec 2011 aktuální vydání

Slévárenství - Systém označování litiny - Značky materiálů a číselné označování materiálů

230 Kč

ČSN 42 0006 (420006) - červenec 1970

Číselné označování a rozdělení slitin železa na odlitky

190 Kč

ČSN EN 10168 (420007) - duben 2005

Ocelové výrobky - Dokumenty kontroly - Přehled a popis údajů

230 Kč

ČSN 42 0008 (420008) - srpen 1987

Úchylky tvaru a polohy hutních výrobků

230 Kč

ČSN EN 10204 (420009) - srpen 2005 aktuální vydání

Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.13t

210 Kč

ČSN 42 0010 (420010) - březen 1974

Barevné označování ocelí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 10.79, Zb 2.84t, Zc 6.91t, Z4 11.96t

732 Kč

ČSN EN 10027-1 (420011) - říjen 2017 aktuální vydání

Systémy označování ocelí - Část 1: Stavba značek oceli

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.20t

460 Kč

ČSN EN 10027-2 (420011) - srpen 2016 aktuální vydání

Systémy označování ocelí - Část 2: Systém číselného označování

340 Kč

ČSN EN 10372 (420012) - říjen 2021 aktuální vydání

Systém sledování kvality plochých ocelových výrobků za použití čárového kódu - Tisk, evidence a zpracovávání informací

230 Kč

ČSN ISO 16020 (420013) - prosinec 2007

Ocel pro betonářskou výztuž a předpínání betonu - Slovník

350 Kč

ČSN 42 0015 (420015) - leden 1968

Vady tvářených ocelových hutních výrobků. Názvosloví a třídění vad

1 870 Kč

ČSN EN 10163-1 (420016) - červenec 2005 aktuální vydání

Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.07t

250 Kč

ČSN EN 10163-2 (420017) - červenec 2005 aktuální vydání

Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 2: Plechy a široká ocel

190 Kč

ČSN EN 10163-3 (420018) - červenec 2005 aktuální vydání

Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 3: Tyče tvarové

190 Kč

ČSN EN ISO 9443 (420019) - září 2019 aktuální vydání

Třídy jakosti povrchu pro tyče a dráty válcované za tepla

230 Kč

ČSN EN 10067 (420023) - srpen 1998

Tyče ploché hlavičkové válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a hmotnosti a tolerance tvaru

190 Kč

ČSN EN 10342 (420026) - prosinec 2005

Magnetické materiály - Klasifikace izolací povrchu plechů a pásů pro elektrotechniku a výstřižků z nich zhotovených

190 Kč

ČSN 42 0030 (420030) - březen 1994

Ocelový a litinový odpad

230 Kč

ČSN EN ISO 18286 (420031) - listopad 2010

Plechy z korozivzdorné oceli válcované za tepla - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

190 Kč

ČSN EN 10056-2 (420032) - březen 1995

Tyče průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného "L" z konstrukčních ocelí. Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

125 Kč

ČSN EN 10024 (420033) - listopad 1996

Tyče průřezu "I" válcované za tepla se skloněnými přírubami. Tolerance tvaru a mezní úchylky rozměrů

190 Kč

ČSN EN 10034 (420033) - září 1995

Tyče průřezu "I" a "H" z konstrukčních ocelí. Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

190 Kč

ČSN EN 10051 (420034) - květen 2011 aktuální vydání

Kontinuálně za tepla válcované pásy a plechy stříhané z širokého pásu z nelegovaných a legovaných ocelí - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

230 Kč

ČSN EN ISO 9444-2 (420035) - listopad 2010

Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za tepla - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru - Část 2: Široký pás a plech

190 Kč

ČSN EN 10143 (420036) - listopad 2006 aktuální vydání

Ocelové plechy a pásy kontinuálně pokovené - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

230 Kč

ČSN EN 10048 (420037) - květen 2000

Ocelové úzké pásy válcované za tepla - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.00t, Oprava 2 12.04t

380 Kč

ČSN EN 10140 (420038) - prosinec 2006 aktuální vydání

Ocelový pás válcovaný za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

230 Kč

ČSN EN ISO 9445-1 (420039) - září 2010

Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru - Část 1: Úzký pás a pruhy

190 Kč

ČSN EN ISO 9445-2 (420039) - září 2010

Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru - Část 2: Široký pás a plech

230 Kč

ČSN EN 10001 (420041) - duben 1994

Definice a rozdělení surových želez

190 Kč

ČSN 42 0042 (420042) - březen 1970

Hutnické názvosloví. Ocel a její výroba

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 10.86t

465 Kč

ČSN EN 10139 +A1 (420043) - říjen 2020 aktuální vydání

Pásy z nízkouhlíkových ocelí válcované za studena, bez povlaku, pro tváření za studena - Technické dodací podmínky

230 Kč

ČSN EN 10079 (420044) - září 2007 aktuální vydání

Definice ocelových výrobků

770 Kč

ČSN EN 10251 (420047) - leden 2016 aktuální vydání

Magnetické materiály - Metody stanovení geometrických vlastností ocelových plechů a pásů pro elektrotechniku

230 Kč

ČSN EN 10266 (420048) - září 2004 aktuální vydání

Ocelové trubky, tvarovky a konstrukční duté profily - Symboly a definice termínů pro použití v normách na výrobky

230 Kč

ČSN EN ISO 3252 (420049) - prosinec 2023 nové vydání

Prášková metalurgie - Slovník

550 Kč

ČSN EN ISO 5842 (420051) - leden 2024 nové vydání

Prášková metalurgie - Izostatické lisování zatepla - Detekce argonu technikami plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie

230 Kč

ČSN 42 0052 (420052) - září 1983

Hutní předvýrobky a výrobky z neželezných kovů a jejich slitin. Názvosloví

190 Kč

ČSN EN 515 (420053) - září 2017 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Výrobky tvářené - Označování stavů

340 Kč

ČSN 42 0054 (420054) - duben 1987

Neželezné kovy a jejich slitiny. Označování chemickými značkami

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 6.96t, Z2 3.99t, Z3 1.00t

221 Kč

ČSN 42 0055 (420055) - květen 1977

Neželezné kovy. Číselné označování těžkých a lehkých neželezných kovů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.96t, Z2 6.96t, Z3 3.99t, Z4 1.00t

318 Kč

ČSN 42 0056 (420056) - únor 1993

Tepelné zpracování neželezných kovů a jejich slitin. Rozdělení, názvosloví a definice

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17991 (420057) - květen 2024

Statistické ověřování konstrukční bezpečnosti pozemních staveb podle Eurokódu EN 1993-1-1 přílohy E

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 42 0060 (420060) - září 1992

Vady hutních předvýrobků a výrobků z neželezných kovů a jejich slitin. Názvosloví a třídění vad

800 Kč

ČSN 42 0062 (420062) - září 1994

Vady výkovků z neželezných kovů a jejich slitin. Názvosloví a třídění vad

570 Kč

ČSN EN 10248-2 (420066) - duben 1998 aktuální vydání

Štětovnice válcované za tepla z nelegovaných ocelí - Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

190 Kč

ČSN EN 10249-2 (420067) - květen 1998 aktuální vydání

Štětovnice tvářené za studena z nelegovaných ocelí - Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

190 Kč

ČSN 42 0090-1 (420090) - červen 1976

Materiál pro tepelná energetická zařízení

550 Kč

ČSN 42 0090-2 (420090) - červen 1976

Materiál pro tepelná energetická zařízení. Plechy

32 Kč

ČSN 42 0090-3 (420090) - červen 1976

Materiál pro tepelná energetická zařízení. Trubky

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN 42 0090-4 (420090) - červen 1976

Materiál pro tepelná energetická zařízení. Výkovky a výlisky

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN 42 0090-5 (420090) - červen 1976

Materiál pro tepelná energetická zařízení. Tyče na spojovací části

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN 42 0090-6 (420090) - červen 1976

Materiál pro tepelná energetická zařízení. Tyče tvarové válcované za tepla nebo tažené za studena

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN 42 0090-7 (420090) - červen 1976

Materiál pro tepelná energetická zařízení. Oceli na odlitky

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN 42 0090-8 (420090) - červen 1976

Materiál pro tepelná energetická zařízení. Šedá, temperovaná a tvárná litina

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ISO 4200 (420091) - březen 1994

Trubky ocelové svařované a bezešvé s hladkými konci. Všeobecné tabulky rozměrů a hmotností na jednotku délky

230 Kč

ČSN EN 10220 (420092) - březen 2005 aktuální vydání

Bezešvé a svařované ocelové trubky - Rozměry a hmotnosti na jednotku délky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.13t

210 Kč

ČSN EN 10305-1 (420093) - listopad 2016 aktuální vydání

Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Bezešvé trubky tažené za studena

350 Kč

ČSN EN 10305-2 (420093) - listopad 2016 aktuální vydání

Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Svařované trubky tažené za studena

340 Kč

ČSN EN 10305-3 (420093) - listopad 2016

Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 3: Svařované trubky kalibrované za studena

Norma bude zrušena k 1. červenci 2024 (přejít na náhradu).

340 Kč

ČSN EN 10305-3 (420093) - červen 2024 nové vydání

Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 3: Svařované trubky kalibrované za studena

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN 10305-4 (420093) - prosinec 2016 aktuální vydání

Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 4: Bezešvé trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy

340 Kč

ČSN EN 10305-5 (420093) - prosinec 2016

Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 5: Svařované čtvercové a obdélníkové trubky kalibrované za studena

Norma bude zrušena k 1. červenci 2024 (přejít na náhradu).

340 Kč

ČSN EN 10305-6 (420093) - prosinec 2016 aktuální vydání

Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 6: Svařované trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy

340 Kč
foo