ČSN 42 0015 (420015)

Vady tvářených ocelových hutních výrobků. Názvosloví a třídění vad

Objednat
Cena: 1 870 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro tvářené ocelové hutní výrobky, bez ohledu na jejich způsob výroby. Poznámka: Mechanickým tvářením se rozumí docílené trvalé změny tvaru působením vnějších sil, aniž nastane porušení celistvosti tvářeného polotovaru. Hlavní způsoby mechanického tváření kovů je válcování, tažení, protlačování, lisování, volné a zápustkové kování. Vzhledem k tomu, že řada vad vyskytujících se u tvářených hutních výrobků má převážně původ již v ingotu, byla norma doplněna přehledem vad ingotu (Příloha 3). Jde o rozsáhlou normu (cca 270 stran). Stanoví české a slovenské názvosloví vad, jejich popisy, přičiny vzniku a způsoby zjišťování. Česky je definováno několik set hesel.Ve většině případů je vedle definice a nákresu uvedena i fotografie vady. Cizojazyčné názvy uvedeny nejsou. ČSN 42 0015 byla schválena 4.1.1968 a nabyla účinnosti od 1.5.1970.

Označení ČSN 42 0015 (420015)
Katalogové číslo 3554
Cena 1 870 Kč1870
Datum schválení 4. 1. 1968
Datum účinnosti 1. 5. 1970
Jazyk čeština
Počet stran 272 stran formátu A5
EAN kód 8590963035543
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 42 00 15
  • ČSN 420015
  • ČSN 42 00 15 : 1968
  • ČSN 420015:1968
  • ČSN 42 0015:1968