ICS 77.080 - Železné kovy

ČSN 42 0030 (420030) - březen 1994

Ocelový a litinový odpad

230 Kč

ČSN 42 0505 (420505) - květen 1991

Surové železo, litina, ocel, slitiny na bázi železa, feroslitiny, kovový mangan a chrom. Všeobecné požadavky k metodám chemického rozboru

125 Kč

ČSN 42 0511 (420511) - listopad 1989

Chemický rozbor technického železa. Stanovení manganu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.93, Z2 3.97t

262 Kč

ČSN EN ISO 10700 (420511) - březen 1997

Ocel a železo - Stanovení obsahu manganu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

230 Kč

ČSN 42 0512 (420512) - září 1978

Chemický rozbor technického železa. Stanovení křemíku

190 Kč

ČSN EN 24937 (420517) - listopad 1994

Ocel a železo. Stanovení obsahu chromu. Metoda potenciometrické a vizuální titrace (ISO 4937:1986)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 4942 (420519) - září 1993

Ocel a železo. Stanovení obsahu vanadu. Spektrofotometrické stanovení činidlem N-BPHA

125 Kč

ČSN 42 0520 (420520) - listopad 1980

Chemický rozbor technického železa. Stanovení wolframu

230 Kč

ČSN 42 0521 (420521) - duben 1981

Chemický rozbor technického železa. Stanovení kobaltu

230 Kč

ČSN ISO 10280 (420522) - srpen 1993

Ocel a železo. Stanovení obsahu titanu. Spektrofotometrická metoda s diantipyrylmethanem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.96t

222 Kč

ČSN 42 0523 (420523) - červenec 1980

Chemický rozbor technického železa. Stanovení celkového obsahu hliníku

230 Kč

ČSN 42 0524 (420524) - červenec 1980

Chemický rozbor technického železa. Stanovení arsenu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.96t

222 Kč

ČSN 42 0525 (420525) - listopad 1980

Chemický rozbor technického železa. Stanovení dusíku

190 Kč

ČSN EN 10179 (420525) - květen 1993

Chemický rozbor materiálů na bázi železa. Stanovení dusíku (stopová množství) v ocelích. Fotometrická metoda

190 Kč

ČSN 42 0528 (420528) - březen 1974

Chemický rozbor technického železa. Stanovení hořčíku

125 Kč

ČSN 42 0529 (420529) - září 1988

Chemický rozbor technického železa. Stanovení vodíku v oceli

125 Kč

ČSN 42 0530 (420530) - srpen 1987

Chemický rozbor technického železa. Stanovení cínu

190 Kč

ČSN 42 0531 (420531) - březen 1983

Chemický rozbor technického železa. Stanovení niobu

190 Kč

ČSN EN 10178 (420531) - duben 1993

Chemický rozbor materiálů na bázi železa. Stanovení niobu v ocelích. Spektrofotometrická metoda

125 Kč

ČSN 42 0532 (420532) - březen 1983

Chemický rozbor technického železa. Stanovení tantalu

190 Kč

ČSN 42 0533 (420533) - prosinec 1984

Chemický rozbor technického železa. Stanovení antimonu

125 Kč

ČSN 42 0534 (420534) - srpen 1987

Chemický rozbor technického železa. Stanovení zirkonia

230 Kč

ČSN 42 0536 (420536) - leden 1984

Chemický rozbor technického železa. Stanovení olova

190 Kč

ČSN 42 0537 (420537) - červen 1987

Chemický rozbor technického železa. Stanovení bismutu

125 Kč

ČSN 42 0540 (420540) - září 1988

Chemický rozbor technického železa. Stanovení kyslíku v oceli

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.01t

97 Kč

ČSN 42 0541 (420541) - srpen 1987

Liatina, surové železo, oceľ, zliatiny na báze železa, ferozliatiny, kovový chróm a mangán. Metódy stanovenia síry

230 Kč

ČSN ISO 4935 (420541) - září 1993

Ocel a železo. Stanovení obsahu síry. Metoda infračervené absorpce po spálení v indukční peci.

190 Kč

ČSN 42 0542 (420542) - srpen 1987

Liatina, surové železo, oceľ, zliatiny na báze železa, ferozliatiny, kovový chróm a mangán. Metódy stanovenia uhlíka

230 Kč

ČSN EN 10036 (420542) - říjen 1993

Chemický rozbor materiálů na bázi železa. Stanovení celkového obsahu uhlíku v oceli a surovém železe. Vážkové stanovení po spálení v proudu kyslíku

125 Kč

ČSN 42 0601 (420601) - duben 1982

Kovy vysoké čistoty. Všeobecné požadavky k metodám rozboru

125 Kč

ČSN 42 1210 (421210) - červen 1978

Litina ocel. Vzorkování technického železa pro chemický rozbor

190 Kč

ČSN 42 1211 (421211) - duben 1986

Vzorkování technického železa pro chemickou a spektrometrickou analýzu z litých vzorků

125 Kč
foo