ICS 01.040.77 - Metalurgie (názvosloví)

ČSN EN ISO 8044 (038001) - říjen 2020 nové vydání

Koroze kovů a slitin - Slovník

590 Kč

ČSN EN 10020 (420002) - červen 2001 aktuální vydání

Definice a rozdělení ocelí

190 Kč

ČSN 42 0003 (420003) - červenec 1973

Metalografie oceli. Názvosloví

230 Kč

ČSN EN ISO 4885 (420004) - červen 2019 aktuální vydání

Železné materiály - Tepelné zpracování - Slovník

550 Kč

ČSN ISO 16020 (420013) - prosinec 2007

Ocel pro betonářskou výztuž a předpínání betonu - Slovník

350 Kč

ČSN 42 0015 (420015) - leden 1968

Vady tvářených ocelových hutních výrobků. Názvosloví a třídění vad

1 870 Kč

ČSN EN 10001 (420041) - duben 1994

Definice a rozdělení surových želez

190 Kč

ČSN 42 0042 (420042) - březen 1970

Hutnické názvosloví. Ocel a její výroba

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 10.86t

465 Kč

ČSN EN 10079 (420044) - září 2007 aktuální vydání

Definice ocelových výrobků

770 Kč

ČSN EN 10266 (420048) - září 2004 aktuální vydání

Ocelové trubky, tvarovky a konstrukční duté profily - Symboly a definice termínů pro použití v normách na výrobky

230 Kč

ČSN EN ISO 3252 (420049) - březen 2020 aktuální vydání

Prášková metalurgie - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 42 0052 (420052) - září 1983

Hutní předvýrobky a výrobky z neželezných kovů a jejich slitin. Názvosloví

190 Kč

ČSN EN 515 (420053) - září 2017 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Výrobky tvářené - Označování stavů

340 Kč

ČSN 42 0056 (420056) - únor 1993

Tepelné zpracování neželezných kovů a jejich slitin. Rozdělení, názvosloví a definice

190 Kč

ČSN 42 0060 (420060) - září 1992

Vady hutních předvýrobků a výrobků z neželezných kovů a jejich slitin. Názvosloví a třídění vad

800 Kč

ČSN 42 0062 (420062) - září 1994

Vady výkovků z neželezných kovů a jejich slitin. Názvosloví a třídění vad

570 Kč

ČSN ISO 23718 (420300) - říjen 2007

Kovové materiály - Mechanické zkoušení - Slovník

550 Kč

ČSN 42 0302 (420302) - prosinec 1983

Zkoušení kovů. Názvy, označení a jednotky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 6.01t, Z2 2.02t

294 Kč

ČSN 42 0362 (420362) - leden 1986

Zkoušení kovů. Zkoušky únavy kovů. Základní pojmy a značky

350 Kč

ČSN 42 1240 (421240) - duben 1964

Vady odlitků. Názvosloví a třídění vad

440 Kč

ČSN EN 14057 (421377) - září 2003

Olovo a slitiny olova - Odpady - Termíny a definice

230 Kč

ČSN EN 12258-1 (421403) - březen 2013 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Termíny a definice - Část 1: Obecné termíny

945 Kč

ČSN EN 12258-2 (421403) - červen 2005

Hliník a slitiny hliníku - Termíny a definice - Část 2: Chemický rozbor

350 Kč

ČSN EN 12258-3 (421403) - únor 2004

Hliník a slitiny hliníku - Termíny a definice - Část 3: Odpad

340 Kč

ČSN EN 12258-4 (421403) - červenec 2005

Hliník a slitiny hliníku - Termíny a definice - Část 4: Odpad hliníkárenského průmyslu

340 Kč

ČSN 43 3000 (433000) - březen 1981

Válcovny a jejich úpravny. Názvosloví

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 3.91t

675 Kč

ČSN 43 3500 (433500) - srpen 1974

Trubkárny a jejich úpravny. Názvosloví

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 3.90t

475 Kč

ČSN EN 523 (742880) - prosinec 2003 aktuální vydání

Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Terminologie, požadavky, řízení jakosti

230 Kč