Třída 4202 - Ingoty z ocelí. Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy

Zobrazit obsah třídy 42 - Hutnictví

ČSN 42 0209 (420209) - duben 1992

Plechy tlusté z ocelí tříd 10 až 16 válcované za tepla. Technické dodací předpisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.94t

262 Kč

ČSN 42 0220 (420220) - červen 1987

Hutnictví železa. Tyče a široká ocel z ocelí tříd 12 až 17 a 19 válcované za tepla. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN EN 10107 (420231) - duben 2023 aktuální vydání

Ocelové anizotropní plechy a pásy pro elektrotechniku dodávané v tepelně zpracovaném stavu

340 Kč

ČSN EN 10265 (420232) - prosinec 1997 aktuální vydání

Magnetické materiály - Požadavky na ocelové plechy a pásy s určenými mechanickými a magnetickými vlastnostmi

230 Kč

ČSN EN 10303 (420233) - duben 2016 aktuální vydání

Tenké plechy a pásy z magnetických ocelí pro střední frekvence

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 10106 (420234) - únor 2017 aktuální vydání

Plechy a pásy pro elektrotechniku, izotropní, válcované za studena, dodávané v tepelně zpracovaném stavu

340 Kč

ČSN EN 10341 (420236) - říjen 2006

Plechy a pásy pro elektrotechniku válcované za studena z nelegovaných a legovaných ocelí dodávané bez závěrečného žíhání

230 Kč

ČSN EN 10304 (420238) - leden 2002

Magnetické materiály (železo a ocel) pro použití na relé

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 683-17 (420240) - březen 2024 nové vydání

Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 17: Oceli na valivá ložiska

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN 42 0245 (420245) - květen 1990

Pásy a pruhy z ocelí tříd 12 až 17 a 19 válcované za tepla. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN 42 0248 (420248) - únor 1979

Výrobky z magneticky měkké oceli 12 014. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN 42 0250 (420250) - duben 1988

Trubky bezešvé z ocelí tříd 10 až 16 tvářené za tepla. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN 42 0251 (420251) - červenec 1989

Trubky ocelové bezešvé se zaručenými vlastnostmi za vyšších teplot. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN EN 10224 (420253) - březen 2005 aktuální vydání

Trubky a tvarovky z nelegované oceli pro dopravu vody a jiných kapalin na bázi vody - Technické dodací podmínky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.06t, Oprava 1 3.06t

800 Kč

ČSN EN 10312 (420254) - březen 2005 aktuální vydání

Svařované trubky z korozivzdorných ocelí pro dopravu vody a jiných kapalin na bázi vody - Technické dodací podmínky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.06t, Oprava 1 3.06t

590 Kč

ČSN EN 10240 (420255) - březen 2001

Vnitřní a/nebo vnější ochranné povlaky na ocelových trubkách - Požadavky na povlaky nanášené žárovým zinkováním ponorem v automatizovaných provozech

230 Kč

ČSN EN 10297-1 (420258) - červenec 2004 aktuální vydání

Bezešvé ocelové trubky kruhového příčného průřezu pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.05t

460 Kč

ČSN EN 10297-2 (420258) - červen 2006

Bezešvé ocelové trubky pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Korozivzdorné oceli

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.07t

460 Kč

ČSN 42 0260 (420260) - duben 1988

Trubky bezešvé přesné z ocelí tříd 10 až 16 tvářené za studena. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN EN 10216-1 (420261) - červenec 2014 aktuální vydání

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při okolní teplotě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.14t

360 Kč

ČSN EN 10216-2 +A1 (420261) - červenec 2020 aktuální vydání

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 10216-3 (420261) - červenec 2014 aktuální vydání

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 3: Trubky z jemnozrnných legovaných ocelí

350 Kč

ČSN EN 10216-4 (420261) - červenec 2014 aktuální vydání

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 4: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při nízkých teplotách

350 Kč

ČSN EN 10216-5 (420261) - prosinec 2021 aktuální vydání

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 5: Trubky z korozivzdorné oceli

440 Kč

ČSN EN 10357 (420267) - duben 2023 aktuální vydání

Podélně svařované trubky z austenitické, austeniticko-feritické a feritické korozivzdorné oceli pro potravinářský a chemický průmysl

230 Kč

ČSN EN 10374 (420268) - květen 2022 aktuální vydání

Svařované tvarovky pro potravinářský a chemický průmysl -T-kusy, oblouky a redukce pro svařování

350 Kč

ČSN 42 0271 (420271) - prosinec 1993

Výkovky ocelové zápustkové. Všeobecné technické požadavky

190 Kč

ČSN EN 10254 (420271) - duben 2003 aktuální vydání

Ocelové zápustkové výkovky - Všeobecné technické dodací podmínky

230 Kč

ČSN EN 10360 (420274) - únor 2016

Výkovky kované za tepla nebo za studena - Opravy před dodáním

190 Kč

ČSN 42 0276 (420276) - listopad 1969

Výkovky ocelové volné, v obvyklém provedení. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN 42 0278 (420278) - červenec 1953

Výkovky z ocelí nástrojových. Přídavky na obrábění a mezní úchylky

65 Kč

ČSN 42 0282 (420282) - květen 1972

Dělení ocelových tlustých plechů. Řezání kyslíkem

125 Kč

ČSN 42 0283 (420283) - leden 1979

Předpisy pro zpracování uhlíkových a legovaných tvářených ocelí, užívaných na tlaková zařízení pracující při snížených teplotách

190 Kč

ČSN 42 0284 (420284) - duben 1969

Předpisy pro zpracování uhlíkových ocelí třídy 11, 12 a ocelí na odlitky třídy 26, užívaných pro stavbu parních kotlů, parovodů a tlakových nádob, pracujících za normálních nebo zvýšených teplot

190 Kč

ČSN 42 0285 (420285) - duben 1969

Předpisy pro zpracování legovaných ocelí tř. 13 a 15 a ocelí na odlitky tř. 27 a 28, užívaných pro stavbu parních kotlů, parovodů a tlakových nádob, pracujících za normálních nebo zvýšených teplot

230 Kč

ČSN EN 10250-1 (420286) - listopad 2022 aktuální vydání

Ocelové výkovky volně kované pro obecné použití - Část 1: Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 10250-2 (420286) - listopad 2022 aktuální vydání

Ocelové výkovky volně kované pro obecné použití - Část 2: Nelegované a ušlechtilé oceli

190 Kč

ČSN EN 10250-3 (420286) - listopad 2022 aktuální vydání

Ocelové výkovky volně kované pro obecné použití - Část 3: Legované ušlechtilé oceli

190 Kč

ČSN EN 10250-4 (420289) - prosinec 2021 aktuální vydání

Ocelové výkovky volně kované pro obecné použití - Část 4: Korozivzdorné oceli

230 Kč

ČSN EN 10222-1 (420290) - duben 2018 aktuální vydání

Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 1: Obecné požadavky pro volné výkovky

340 Kč

ČSN EN 10222-2 +A1 (420290) - leden 2022 aktuální vydání

Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 2: Feritické a martenzitické oceli pro použití při vyšších teplotách

340 Kč

ČSN EN 10222-3 (420290) - duben 2018 aktuální vydání

Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 3: Niklové oceli se stanovenými vlastnostmi při nízkých teplotách

230 Kč

ČSN EN 10222-4 +A1 (420290) - leden 2022 aktuální vydání

Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 4: Svařitelné jemnozrnné oceli s vyšší mezí kluzu

230 Kč

ČSN EN 10222-5 (420290) - duben 2018 aktuální vydání

Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 5: Martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické korozivzdorné oceli

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.20t

360 Kč

ČSN EN 10255 +A1 (420296) - říjen 2007 aktuální vydání

Trubky z nelegované oceli vhodné ke svařování a řezání závitů - Technické dodací podmínky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.13t

360 Kč
foo