Třída 4212 - Surové železo. Odlitky z oceli a slitin. Kokily. Technické dodací předpisy

Zobrazit obsah třídy 42 - Hutnictví

ČSN 42 1210 (421210) - červen 1978

Litina ocel. Vzorkování technického železa pro chemický rozbor

190 Kč

ČSN 42 1211 (421211) - duben 1986

Vzorkování technického železa pro chemickou a spektrometrickou analýzu z litých vzorků

125 Kč

ČSN 42 1221 (421221) - červenec 1971

Slévárenské surové železo. Technické dodací předpisy

65 Kč

ČSN 42 1240 (421240) - duben 1964

Vady odlitků. Názvosloví a třídění vad

440 Kč

ČSN 42 1251 (421251) - únor 1979

Přesné lité ocelové odlitky. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN EN 1559-1 (421260) - prosinec 2011 aktuální vydání

Slévárenství - Technické dodací podmínky - Část 1: Všeobecně

340 Kč

ČSN EN 1559-3 (421260) - červen 2012 aktuální vydání

Slévárenství - Technické dodací podmínky - Část 3: Doplňkové požadavky na litinové odlitky

230 Kč

ČSN EN 1559-2 (421261) - duben 2015 aktuální vydání

Slévárenství - Technické dodací podmínky - Část 2: Doplňkové požadavky na ocelové odlitky

340 Kč

ČSN EN 10213 +A1 (421262) - červen 2017 aktuální vydání

Ocelové odlitky pro tlakové účely

350 Kč

ČSN EN 10349 (421264) - srpen 2010

Ocelové odlitky - Austenitické manganové ocelové odlitky

230 Kč

ČSN EN 10340 (421270) - červen 2008

Ocelové odlitky pro stavebnictví

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč