Třída 4209 - Výrobky z ocelí a oceli na odlitky a litiny. Technické dodací předpisy. Ukazatele jakosti. Rozměry

Zobrazit obsah třídy 42 - Hutnictví

ČSN 42 0901 (420901) - listopad 1985

Oceli nízkolegované konstrukční

190 Kč

ČSN 42 0902 (420902) - září 1986

Hutnictví železa. Hutní výrobky z konstrukčních ocelí k zušlechťování

190 Kč

ČSN EN 10025-1 (420904) - září 2005

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 1: Všeobecné technické dodací podmínky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.11t

370 Kč

ČSN EN 10025-2 (420904) - listopad 2020 nové vydání

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

440 Kč

ČSN EN 10025-3 (420904) - listopad 2020 nové vydání

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané/normalizačně válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli

350 Kč

ČSN EN 10025-4 (420904) - listopad 2020 nové vydání

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 4: Technické dodací podmínky pro termomechanicky válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli

350 Kč

ČSN EN 10025-5 (420904) - listopad 2020 nové vydání

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 5: Technické dodací podmínky pro konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi

440 Kč

ČSN EN 10025-6 (420904) - listopad 2020 nové vydání

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 6: Technické dodací podmínky pro ploché výrobky z ocelí s vyšší mezí kluzu v zušlechtěném stavu

340 Kč

TNI CEN/TR 10347 (420904) - září 2007

Pokyny pro tváření konstrukčních ocelí

190 Kč

ČSN EN 10021 (420905) - červenec 2007 aktuální vydání

Všeobecné technické dodací podmínky pro ocelové výrobky

230 Kč

ČSN EN 10225-1 (420906) - duben 2021 nové vydání

Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 1: Plechy

550 Kč

ČSN EN 10225-2 (420906) - duben 2021 nové vydání

Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 2: Profily

440 Kč

ČSN EN 10225-3 (420906) - duben 2021 nové vydání

Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 3: Za tepla tvářené duté profily

550 Kč

ČSN EN 10225-4 (420906) - duben 2021 nové vydání

Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 4: Za studena tvářené svařované duté profily

550 Kč

ČSN EN 10207 (420907) - prosinec 2018 aktuální vydání

Oceli pro jednoduché tlakové nádoby - Technické dodací požadavky pro plechy, pásy a tyče

340 Kč

ČSN EN 10130 (420908) - červenec 2007 aktuální vydání

Ploché výrobky z hlubokotažných ocelí válcované za studena k tváření za studena - Technické dodací podmínky

230 Kč

ČSN EN 10152 (420911) - říjen 2017 aktuální vydání

Ocelové ploché výrobky válcované za studena elektrolyticky pozinkované pro tváření za studena - Technické dodací podmínky

230 Kč

ČSN EN 10202 (420914) - září 2003 aktuální vydání

Ocelové plechy na obaly, válcované za studena - Elektrolyticky pocínované a speciálně pochromované

440 Kč

ČSN EN 10205 (420916) - říjen 2017 aktuální vydání

Za studena tvářené výrobky z pocínovaných plechů - Černý nepocínovaný plech

340 Kč

ČSN EN 10302 (420917) - srpen 2008 aktuální vydání

Žáropevné oceli, niklové a kobaltové slitiny

550 Kč

ČSN EN 10169 +A1 (420923) - září 2012 aktuální vydání

Ocelové ploché výrobky kontinuálně povlakované organickými povlaky (svitky s povlakem) - Technické dodací podmínky

350 Kč

ČSN EN 10271 (420924) - červenec 2002 aktuální vydání

Ocelové ploché výrobky elektrolyticky pokovené slitinou zinek-nikl (ZN) - Technické dodací podmínky

340 Kč

ČSN EN 10088-1 (420927) - duben 2015 aktuální vydání

Korozivzdorné oceli - Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí

590 Kč

ČSN EN 10088-2 (420927) - duben 2015 aktuální vydání

Korozivzdorné oceli - Část 2: Technické dodací podmínky pro plechy a pásy z ocelí odolných korozi pro obecné použití

550 Kč

ČSN EN 10088-3 (420927) - duben 2015 aktuální vydání

Korozivzdorné oceli - Část 3: Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, válcované dráty, profily a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro obecné použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.20t

590 Kč

ČSN EN 10088-4 (420927) - leden 2010

Korozivzdorné oceli - Část 4: Technické dodací podmínky pro plech a pás z ocelí odolných korozi pro požití ve stavebnictví

550 Kč

ČSN EN 10088-5 (420927) - leden 2010

Korozivzdorné oceli - Část 5: Technické dodací podmínky pro tyče, drát, profily a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro použití ve stavebnictví

570 Kč

ČSN EN ISO 683-1 (420931) - září 2019 aktuální vydání

Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 1: Nelegované oceli k zušlechťování

440 Kč

ČSN EN ISO 683-2 (420931) - leden 2020 aktuální vydání

Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 2: Legované oceli k zušlechťování

440 Kč

ČSN EN ISO 683-3 (420931) - říjen 2020 aktuální vydání

Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 3: Oceli k nauhličování s následným zakalením

440 Kč

ČSN EN ISO 683-4 (420931) - duben 2019 aktuální vydání

Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 4: Oceli automatové

350 Kč

ČSN EN 10028-1 (420937) - květen 2018 aktuální vydání

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 1: Obecné požadavky

340 Kč

ČSN EN 10028-2 (420937) - květen 2018 aktuální vydání

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 2: Nelegované a legované oceli se stanovenými vlastnostmi pro vyšší teploty

350 Kč

ČSN EN 10028-3 (420937) - květen 2018 aktuální vydání

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 3: Svařitelné jemnozrnné oceli, normalizačně žíhané

340 Kč

ČSN EN 10028-4 (420937) - květen 2018 aktuální vydání

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 4: Oceli legované niklem s předepsanými vlastnostmi při nízkých teplotách

230 Kč

ČSN EN 10028-5 (420937) - květen 2018 aktuální vydání

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 5: Svařitelné jemnozrnné oceli termomechanicky válcované

230 Kč

ČSN EN 10028-6 (420937) - květen 2018 aktuální vydání

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 6: Svařitelné jemnozrnné oceli, zušlechtěné

230 Kč

ČSN EN 10028-7 (420937) - březen 2017 aktuální vydání

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 7: Korozivzdorné oceli

570 Kč

ČSN EN 10090 (420944) - duben 2000

Oceli a slitiny na ventily pro spalovací motory

340 Kč

ČSN EN 10267 (420945) - březen 2000

Feriticko-perlitické oceli vytvrditelné z teploty tváření

230 Kč

ČSN EN 10095 (420946) - září 2000

Oceli a niklové slitiny žáruvzdorné

350 Kč

ČSN EN 10268 +A1 (420946) - duben 2014 aktuální vydání

Ploché výrobky z ocelí s vyšší mezí kluzu válcované za studena k tváření za studena - Technické dodací podmínky

230 Kč

ČSN EN 10269 (420947) - květen 2014 aktuální vydání

Oceli a niklové slitiny na upevňovací prvky pro použití při zvýšených a/nebo nízkých teplotách

550 Kč

ČSN EN ISO 4957 (420949) - únor 2020 aktuální vydání

Nástrojové oceli

350 Kč

ČSN EN 10085 (420950) - červen 2003 aktuální vydání

Oceli k nitridování - Technické dodací podmínky

350 Kč

ČSN EN 1563 (420951) - únor 2019 aktuální vydání

Slévárenství - Litina s kuličkovým grafitem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 10293 (420952) - listopad 2015 aktuální vydání

Slévárenství - Oceli na odlitky pro obecné použití

340 Kč

ČSN EN 1561 (420953) - červen 2012 aktuální vydání

Slévárenství - Litiny s lupínkovým grafitem

350 Kč

ČSN 42 0954 (420954) - listopad 1985

Nízkolegovaná ocel na odlitky. Značky

230 Kč

ČSN EN 1562 (420955) - září 2019 aktuální vydání

Slévárenství - Temperované litiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 42 0956 (420956) - srpen 1989

Ocel pro vyšší teploty na odlitky. Značky

190 Kč

ČSN EN 10295 (420956) - červen 2003

Odlitky ze žáruvzdorných ocelí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 10283 (420957) - listopad 2019 aktuální vydání

Odlitky z korozivzdorných ocelí

230 Kč

ČSN EN 16079 (420957) - červen 2012

Slévárenství - Litina s vermikulárním (kompaktním) grafitem

340 Kč

ČSN EN 13835 (420958) - říjen 2012 aktuální vydání

Slévárenství - Austenitické litiny

350 Kč

ČSN EN 1564 (420960) - červen 2012 aktuální vydání

Slévárenství - Ausferitická litina s kuličkovým grafitem

350 Kč

ČSN EN 12513 (420961) - prosinec 2011 aktuální vydání

Slévárenství - Otěruvzdorné litiny

230 Kč

ČSN EN 16124 (420962) - prosinec 2012

Slévárenství - Nízkolegovaná feritická litina s kuličkovým grafitem pro použití za zvýšených teplot

350 Kč

ČSN EN 16482 (420963) - leden 2015

Slévárenství - Plynule odlévané litinové tyče

340 Kč