1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

Třída 4214 - Neželezné kovy. Všeobecné normy a technické dodací předpisy

Zobrazit obsah třídy 42 - Hutnictví

ČSN 42 1400 (421400) - duben 2017 aktuální vydání

Lehké neželezné kovy a jejich slitiny - Přehled a příklady použití

590 Kč

ČSN EN 573-1 (421401) - červen 2005 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 1: Číselné označování

190 Kč

ČSN EN 573-2 (421401) - červen 1996

Hliník a slitiny hliníku. Chemické složení a druhy tvářených výrobků. Část 2: Označování chemickými značkami

190 Kč

ČSN EN 573-3 (421401) - leden 2020 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 3: Chemické složení a druhy výrobků

350 Kč

ČSN EN 573-5 (421401) - únor 2008

Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 5: Kodifikace normalizovaných tvářených výrobků

230 Kč

ČSN EN 1780-1 (421402) - červen 2003 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Označování slitinových hliníkových ingotů pro přetavení, předslitin a odlitků - Část 1: Číselné označování

190 Kč

ČSN EN 1780-2 (421402) - červen 2003 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Označování slitinových hliníkových ingotů pro přetavení, předslitin a odlitků - Část 2: Označování chemickými značkami

190 Kč

ČSN EN 1780-3 (421402) - červen 2003 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Označování slitinových hliníkových ingotů pro přetavení, předslitin a odlitků - Část 3: Pravidla zápisu chemického složení

125 Kč

ČSN EN 12258-1 (421403) - březen 2013 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Termíny a definice - Část 1: Obecné termíny

945 Kč

ČSN EN 12258-2 (421403) - červen 2005

Hliník a slitiny hliníku - Termíny a definice - Část 2: Chemický rozbor

350 Kč

ČSN EN 12258-3 (421403) - únor 2004

Hliník a slitiny hliníku - Termíny a definice - Část 3: Odpad

340 Kč

ČSN EN 12258-4 (421403) - červenec 2005

Hliník a slitiny hliníku - Termíny a definice - Část 4: Odpad hliníkárenského průmyslu

340 Kč

ČSN EN 1676 (421404) - listopad 2020 nové vydání

Hliník a slitiny hliníku - Slitinové ingoty pro přetavení - Specifikace

230 Kč

ČSN EN 577 (421405) - květen 1998

Hliník a slitiny hliníku - Tekutý kov - Specifikace

125 Kč

ČSN EN 575 (421406) - květen 1998

Hliník a slitiny hliníku - Předslitiny vyráběné tavením - Specifikace

190 Kč

ČSN 42 1407 (421407) - červenec 1989

Barevné označování hliníku a slitin hliníku. Barevné odstíny

125 Kč

ČSN EN 576 (421410) - červen 2004 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Nelegované hliníkové ingoty pro přetavení - Specifikace

190 Kč

ČSN EN 486 (421412) - duben 2010 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Ingoty pro průtlačné lisování - Specifikace

190 Kč

ČSN EN 487 (421413) - duben 2010 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Ingoty pro válcování - Specifikace

230 Kč

ČSN EN 1396 (421415) - prosinec 2015 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Svitky povlakovaných plechů a pásů pro všeobecné použití - Specifikace

350 Kč

ČSN EN 485-1 (421416) - únor 2017 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 1: Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN EN 1301-1 (421418) - březen 2009 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Tažené dráty - Část 1: Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN EN 754-1 (421419) - září 2016 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 1: Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN EN 755-1 (421420) - prosinec 2016 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 1: Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN EN 1715-1 (421421) - leden 2009 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Dráty pro tažení - Část 1: Všeobecné požadavky a technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN EN 1715-2 (421421) - leden 2009 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Dráty pro tažení - Část 2: Zvláštní požadavky pro použití v elektrotechnice

190 Kč

ČSN EN 1715-3 (421421) - leden 2009 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Dráty pro tažení - Část 3: Zvláštní požadavky pro mechanické použití (kromě svařování)

125 Kč

ČSN EN 1715-4 (421421) - leden 2009 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Dráty pro tažení - Část 4: Zvláštní požadavky pro použití ke svařování

125 Kč

ČSN EN 570 (421422) - červen 2007 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Nepřímo lisované kaloty z tvářených produktů - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 941 (421423) - listopad 2014 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Kotouče a přířezy pro kotouče pro všeobecné použití - Specifikace

190 Kč

ČSN EN 851 (421424) - listopad 2014 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Kotouče a přířezy pro kotouče pro výrobu kuchyňského nádobí - Specifikace

190 Kč

ČSN EN 12482-1 (421425) - listopad 2000

Hliník a slitiny hliníku - Předvalky pro všeobecné použití - Část 1: Specifikace pro předvalky válcované za tepla

190 Kč

ČSN EN 12482-2 (421425) - listopad 2000

Hliník a slitiny hliníku - Předvalky pro všeobecné použití - Část 2: Specifikace pro předvalky válcované za studena

190 Kč

ČSN EN 13957 (421426) - duben 2009 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Lisované kruhové trubky v kruzích pro všeobecné použití - Specifikace

230 Kč

ČSN EN 1592-1 (421427) - prosinec 1999

Hliník a slitiny hliníku - Vysokofrekvenčně svařované trubky - Část 1: Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN EN 13958 (421428) - duben 2009 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Trubky kruhové tažené za studena v kruzích pro všeobecné použití - Specifikace

230 Kč

ČSN EN 1386 (421429) - únor 2008 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Plechy s válcovanými vzory - Specifikace

230 Kč

ČSN EN 1559-4 (421430) - srpen 2015 aktuální vydání

Slévárenství - Technické dodací podmínky - Část 4: Doplňkové požadavky na odlitky ze slitin hliníku

230 Kč

ČSN EN 601 (421432) - říjen 2004 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Odlitky - Chemické složení odlitků určených pro styk s potravinami

125 Kč

ČSN EN 1706 (421433) - listopad 2020 nové vydání

Hliník a slitiny hliníku - Odlitky - Chemické složení a mechanické vlastnosti

350 Kč

ČSN EN 13195 (421435) - březen 2014 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Specifikace pro tvářené a lité výrobky pro námořní použití (stavba lodí, námořní a příbřežní technika)

340 Kč

ČSN EN 14121 (421438) - leden 2010 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky pro použití v elektrotechnice

190 Kč

ČSN EN 603-1 (421441) - červenec 1999

Hliník a slitiny hliníku - Tvářené přířezy pro kování - Část 1: Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN EN 604-1 (421442) - červenec 1999

Hliník a slitiny hliníku - Lité přířezy pro kování - Část 1: Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN EN 586-1 (421443) - prosinec 1999

Hliník a slitiny hliníku - Výkovky - Část 1: Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN EN 13981-1 (421447) - únor 2004

Hliník a slitiny hliníku - Výrobky pro konstrukce používané na železnici - Technické dodací předpisy - Část 1: Lisované výrobky

340 Kč

ČSN EN 13981-2 (421447) - leden 2005

Hliník a slitiny hliníku - Výrobky pro konstrukce používané na železnici - Technické dodací předpisy - Část 2: Desky a plechy

190 Kč

ČSN EN 13981-3 (421447) - duben 2007

Hliník a slitiny hliníku - Výrobky pro konstrukce používané na železnici - Technické dodací předpisy - Část 3: Odlitky

230 Kč

ČSN EN 13981-4 (421447) - červen 2007

Hliník a slitiny hliníku - Výrobky pro konstrukce používané na železnici - Technické dodací předpisy - Část 4: Výkovky

230 Kč

ČSN EN 541 (421450) - červenec 2007 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Válcované výrobky pro plechovky, uzávěry a víčka - Specifikace

340 Kč

ČSN EN 546-1 (421451) - srpen 2007 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Fólie - Část 1: Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN EN 683-1 (421452) - srpen 2007 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Tenké pásy pro výměníky tepla (finstock) - Část 1: Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN EN 16914 (421453) - září 2017

Hliník a slitiny hliníku - Pancéřové desky válcované za tepla ze svařitelné slitiny hliníku - Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN EN 12392 (421460) - září 2016 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Tvářené a lité výrobky - Zvláštní požadavky na výrobky určené na výrobu tlakových zařízení

550 Kč

ČSN EN 12020-1 (421461) - listopad 2008 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Lisované přesné profily ze slitin EN AW-6060 a EN AW-6063 - Část 1: Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN EN 14286 (421462) - březen 2009 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Svařitelné válcované výrobky pro nádrže pro skladování a přepravu nebezpečných látek

230 Kč

ČSN EN 14287 (421463) - prosinec 2004

Hliník a slitiny hliníku - Specifické požadavky na chemické složení výrobků určených pro výrobu obalů a částí obalů

125 Kč

ČSN EN 15088 (421464) - červen 2006

Hliník a slitiny hliníku - Stavební výrobky pro stavby - Technické dodací předpisy

350 Kč

ČSN EN 15530 (421465) - září 2008

Hliník a slitiny hliníku - Environmentální aspekty výrobků z hliníku - Všeobecné pokyny pro jejich integraci do norem

340 Kč

ČSN EN 16773 (421466) - červenec 2016

Hliník a slitiny hliníku - Návod pro výrobu fóliových přířezů v oboru polotuhých obalů na potraviny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1392-2 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 2: Odpad z nelegovaného hliníku

125 Kč

ČSN EN 13920-1 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 1: Všeobecné požadavky, odběr vzorků a zkoušky

190 Kč

ČSN EN 13920-10 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 10: Odpad obsahující použité plechovky na nápoje z hliníku

125 Kč

ČSN EN 13920-11 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 11: Odpad obsahující chladiče z hliníku a mědi

125 Kč

ČSN EN 13920-12 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 12: Třísky obsahující jednu jedinou slitinu

125 Kč

ČSN EN 13920-13 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 13: Směs třísek obsahující dvě nebo více slitin

125 Kč

ČSN EN 13920-14 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 14: Odpad z upotřebených obalů z hliníku

125 Kč

ČSN EN 13920-15 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 15: Odpad z upotřebených obalů z hliníku zbavený povlaku

125 Kč

ČSN EN 13920-16 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 16: Odpad obsahující stěr, pěnu, přetoky a hrubé částice kovu

125 Kč

ČSN EN 13920-3 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 3: Odpad z drátů a kabelů

125 Kč

ČSN EN 13920-4 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 4: Odpad obsahující jednu jedinou tvářenou slitinu

125 Kč

ČSN EN 13920-5 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 5: Odpad obsahující dvě nebo více tvářených slitin stejné skupiny

125 Kč

ČSN EN 13920-6 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 6: Odpad obsahující dvě nebo více tvářených slitin

125 Kč

ČSN EN 13920-7 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 7: Odpad obsahující odlitky

125 Kč

ČSN EN 13920-8 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 8: Drcený odpad obsahující neželezné materiály určený k separaci hliníku

125 Kč

ČSN EN 13920-9 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 9: Odpad z hliníku po separaci z rozdrcených neželezných materiálů

125 Kč

ČSN EN 1559-5 (421480) - říjen 2017 aktuální vydání

Slévárenství - Technické dodací podmínky - Část 5: Doplňkové požadavky na odlitky ze slitin hořčíku

190 Kč

ČSN EN 1754 (421482) - leden 2016 aktuální vydání

Hořčík a slitiny hořčíku - Systém označování pro anody, ingoty a odlitky - Značky materiálu a číselné označení materiálu

340 Kč

ČSN EN 12421 (421483) - listopad 2017 aktuální vydání

Hořčík a slitiny hořčíku - Nelegovaný hořčík

230 Kč

ČSN EN 1753 (421484) - březen 2020 aktuální vydání

Hořčík a slitiny hořčíku - Ingoty a odlitky ze slitin hořčíku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12438 (421485) - květen 2018 aktuální vydání

Hořčík a slitiny hořčíku - Slitiny hořčíku pro lité anody

230 Kč