ČSN ISO 13314 (420439)

Mechanické zkoušení kovů - Zkoušení tvářitelnosti - Zkouška porézních a pěnových kovů tlakem

ČSN ISO 13314 Mechanické zkoušení kovů - Zkoušení tvářitelnosti - Zkouška porézních a pěnových kovů tlakem
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení vlastností v tlaku porézních a pěnových kovů o minimální poréznosti 50 % nebo více. Zkoušky tlakem se mohou provádět za okolní teploty v podmínkách kvazistatické rychlosti deformace. Zkouška tlakem se provádí za použití zkušebního stroje pro zkoušku tlakem s konstantní rychlostí posuvu příčníku. Tlakové napětí a stlačení se určuje z aplikované zatěžující síly, F, a změny výšky zkušebního vzorku pro zkoušku tlakem. Zkušební stroj musí odpovídat ISO 7500-1. Stroj musí umožnit provádění zkoušky při konstantní rychlosti posuvu příčníku a používá se stroj třídy 1. Vlastní provedení zkoušky sestává z adjustáže zkušební teploty, měření počátečních rozměrů zkušebního vzorku, nastavení zkušební rychlosti, ze které rezultuje rychlost deformace, upnutí vzorku do stroje, kontrola záznamu křivky tlakové napětí-stlačení a vyhodnocení výsledků zkoušky sestávající ze stanovení absorbované energie a účinnosti absorbování energie. Závěrečná kapitola popisuje formu zkušebního protokolu a vyjmenovává položky, které se musí do zkušebního protokolu zahrnout.

Označení ČSN ISO 13314 (420439)
Katalogové číslo 90150
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 2012
Datum účinnosti 1. 4. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963901503
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 13 314
  • ČSN ISO 13314:2012
  • ČSN ISO 13 314:2012