ČSN EN ISO 6506-2 (420359) Zrušená norma

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů

ČSN EN ISO 6506-2 Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část normy ČSN EN ISO 6506 specifikuje metody přímého a nepřímého ověřování zkušebních strojů používaných ke stanovení tvrdosti podle Brinella podle ČSN EN ISO 6506-1 a také specifikuje, kdy se mají tyto dva typy ověřování provádět. Přímé ověřování zahrnuje kontrolu, zda výkonové parametry jednotlivých strojů spadají do předepsaných mezí, zatímco nepřímé ověřování využívá měření tvrdosti referenčních destiček kalibrovaných v souladu s ČSN EN ISO 6506-3 ke kontrole celkové způsobilosti strojů. Pokud se má zkušební stroj rovněž používat i pro jiné metody zkoušení tvrdosti, má být nezávisle ověřován pro každou metodu. Tato část ČSN EN ISO 6506 je aplikovatelná jak na stabilní, tak i na přenosné tvrdoměry. U strojů, které nejsou schopny splnit profil specifikované zatížení-čas se může přímé ověřování zatížení a zkušebního cyklu modifikovat ve smyslu přílohy B této normy.

Označení ČSN EN ISO 6506-2 (420359)
Katalogové číslo 97105
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 2015
Datum účinnosti 1. 5. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963971056
Norma byla zrušena k 1. 5. 2020
a nahrazena ČSN EN ISO 6506-2 (420359)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 6506-2 (420359) z srpna 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 6506-1 (420359)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 1: Zkušební metoda

ČSN EN ISO 6506-3 (420359)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček

ČSN EN ISO 6506-4 (420359)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti

ČSN EN ISO 6508-2 (420360)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů a vnikacích těles

ČSN EN ISO 6508-3 (420360)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 6506-1 (420359)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 1: Zkušební metoda

ČSN EN ISO 6506-3 (420359)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček

ČSN EN ISO 6506-4 (420359)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti