ČSN ISO 26843 (420388)

Kovové materiály - Stanovení lomové houževnatosti při rázových rychlostech zátěžování na zkušebních tělesech typu Charpy s předem vytvořenou trhlinou

ČSN ISO 26843 Kovové materiály - Stanovení lomové houževnatosti při rázových rychlostech zátěžování na zkušebních tělesech typu Charpy s předem vytvořenou trhlinou
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma specifikuje požadavky pro provádění a vyhodnocování instrumentované rázové zkoušky metodou Charpy na vzorcích kovových materiálů s předem vytvořenou trhlinou s využitím přístupu lomové mechaniky. Uvádí minimální požadavky na zkušební a záznamové zařízení tak, aby se dosáhlo podobné citlivosti a měření byla srovnatelná. Pokud jsou splněna odpovídající kritéria platnosti, jsou vlastnosti dynamické lomové mechaniky stanovené s použitím této mezinárodní normy srovnatelné s konvenčními výsledky lomové mechaniky zjištěnými na velkých zkušebních tělesech. Není to však obvyklé z důvodu malé absolutní velikosti zkušebních vzorků typu Charpy. Stanovené výsledky však mohou být využity ve výzkumu a vývoji materiálů, ke kontrole kvality a ke zjištění změny vlastností se zkušební teplotou při rázových rychlostech zatěžování.

Označení ČSN ISO 26843 (420388)
Katalogové číslo 500097
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 3. 2017
Datum účinnosti 1. 4. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8596135000975
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 26 843
  • ČSN ISO 26843:2017
  • ČSN ISO 26 843:2017